Wat bedoelen ze met bepaalde financiële termen?

We horen vaak termen in de media waarvan we niet weten wat ze precies betekenen. Het kan vaak iets betekenen, maar de exacte betekenis varieert vaak. Met name de financiële omstandigheden zorgen voor veel onzekerheid.

Vaak hoor je bepaalde financiële termen maar wordt er geen uitleg gegeven. In dit artikel vindt u enkele termen die te maken hebben met spaarbanken en hypotheekbanken. Wat betekent bijvoorbeeld een achtergesteld deposito en wat betekent een krediethypotheek.

Wat is systeembank?

Tijdens de kredietcrisis hoorden we vaak de term systeembank. ING en Fortis zijn financieel bijgestaan ​​door de overheid omdat ze systeembanken zijn. DSB Bank heeft de overheid onderboden omdat het geen systeembank is. Een systeembank is een bank die in geval van faillissement ernstige schade toebrengt aan het financiële systeem en zelfs de economie.

Wat is een krediethypotheek?

Dit is een hypotheek die u op uw woning kunt afsluiten als u overwaarde heeft. U kunt zelf geld uitgeven en hoeft niet te investeren in een huis. Het is als een doorlopend krediet met uw huis als onderpand. Slechts een deel van het eigen vermogen kan in deze hypotheken worden opgenomen.

Wat is een achtergesteld deposito?

Achtergesteld betekent dat andere crediteuren voorrang hebben. In faillissement moet u zich aansluiten als schuldeiser met een achtergesteld deposito. De kans is groot dat u uw spaargeld niet terugkrijgt. Toen DSB Bank instortte, waren er ongeveer 4.000 spaarders met dergelijke deposito’s. Een van de slachtoffers had zelfs 32 miljoen euro in een achtergesteld deposito gestort.

Wat houdt het depositogarantiestelsel in?

De Nederlandse overheid staat garant voor ons spaargeld, dat wordt bewaard bij een bank die onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank. De garantie geldt voor maximaal € 100.000 per rekeninghouder.

Wat is bankmanagement?

Spaarrekeninghouders bereiden zich voor om hun spaargeld massaal op te nemen. Doordat de bank weer grote bedragen moet uitbetalen, kunnen zij in liquiditeitsproblemen komen. Ze hebben een groot deel van hun spaargeld geïnvesteerd en kunnen er niet meteen vanaf.

Wat is een aanbetaling?

U kunt op de bank sparen op de spaarrekening. Het nadeel van deze rekening is dat de rente laag is en de rente niet vast staat en op korte termijn verder kan dalen. Een deposito is ook een spaarrekening, maar hier wordt het geld voor een bepaalde tijd geblokkeerd en met een vaste rente. In de tussentijd kun je het geld niet kwijt en kom je pas na de afgesproken termijn vrij. De looptijd van langlopende deposito’s is één jaar. Kortlopende deposito’s hebben een looptijd van minder dan een jaar. Aan het einde van de looptijd verlengt de bank het inleggeld voor dezelfde periode, tenzij u aangeeft het geld weer te willen ontvangen.

Wat is liquiditeit?

Liquiditeit verwijst naar de mate waarin een bedrijf in staat is om aan zijn huidige verplichtingen te voldoen. Dit geldt voor betalingsverplichtingen die binnen een jaar vervallen.

Wat is solvabiliteit?

De solvabiliteit van de onderneming geeft aan of de onderneming überhaupt aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.€