Warrants als investering

Warrant = het recht (uitoefenrecht of conversierecht) om gedurende de looptijd een bepaald aantal aandelen, obligaties of vreemde valuta te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs (uitoefenprijs of uitoefenprijs). Er zijn ook warrants zonder fysieke levering, maar met een gunstig wisselkoersverschil (contante afwikkeling).

Soorten warrants

Er zijn twee soorten warrants:

  1. klassieke warrant: uitgegeven door de emittent.
  2. gedekte warrant: uitgegeven door een bank voor aandelen of obligaties die niet hetzelfde zijn.

Ad.1.
In feite is dit een call-optie op nieuw uitgegeven aandelen waarop door de emittent is ingeschreven. Ze worden verhandeld op de aandelenmarkt van Euronext Amsterdam en niet op de derivatenmarkten van Euronext.liffe Amsterdam, zoals opties. Sinds het midden van de jaren tachtig worden ook klassieke warrants uitgegeven die geen verband houden met de uitgifte van aandelen of obligaties. Deze warrant heeft ook veel overeenkomsten met converteerbare obligaties: het zijn in feite converteerbare conversierechten.

Overeenkomsten tussen converteerbare en klassieke warrant:

Verschillend:

advertentie 2.
De derivatenmarkten van Euronext.liffe Amsterdam noemen warrants “speciale producten”. Warrants op Euronext Amsterdam Stock Markets worden call- of putwarrants genoemd. Beleggers zijn geïnteresseerd in prijsschommelingen, niet in fundamentele waarden, dus de implementatie ervan zou omslachtig zijn. Warrants zorgen voor een soort schaduwpositie in één fonds of één aandelenblok (aandelenindex).

De garanties worden afgehandeld door Clearnet Amsterdam Branche Derivatives Operations.

Overeenkomen met de opties

Gemeenschappelijke overeenkomsten tussen de twee vormen met opties:

Verschillend:

Wanneer een klassieke warrant wordt gebruikt, worden nieuwe aandelen toegevoegd. Anderzijds geeft een optie het recht om een ​​bestaand aandeel te kopen/verkopen.

Prijzen

Prijzen: Zeer vergelijkbaar met de prijs van opties. Het belangrijkste verschil met klassieke warrants: verwatering als gevolg van de toevoeging van nieuwe aandelen. Om de uitoefeningsrechten van de warranthouders ertegen te beschermen, wordt vaak een anti-verwateringsclausule opgenomen in de uitgiftevoorwaarde van de warrant.

Speciale vormen

The Escape: De uitgifteprijs was NLG. 4.853,50 = 10 keer de AEX-stand op dat moment. Precies 5 jaar later ontving de houder AEX maal 10 en was de uitgifteprijs minimaal. Voorlopig kan Escape worden gebruikt, dan krijgt de houder geen 10 keer AEX, maar een uitgegeven margin order (1 call margin order en 1 sell margin order).

Falcon: geeft het recht om gedurende een bepaalde periode reeds genoteerde aandelen te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Eigenlijk een optie voor de lange termijn.

Waarom worden warrants uitgegeven?

Klassieke warrant: uitbreiding van het aandelenkapitaal in de toekomst, zoals bij converteerbare obligaties, een bypass om het eigen vermogen te vergroten (betaald door de belegger), met andere woorden een uitgestelde uitgifte van aandelen. Ook bij de uitgifte van aandelen of obligaties zijn warrants aantrekkelijk: de kans op succes neemt toe, terwijl aandelen tegen gunstigere voorwaarden, een lagere coupon of een hogere uitgifteprijs kunnen worden geplaatst. Voordeel voor de uitgever: directe toegang tot het geld, zonder rente- of dividendbetalingen. Voordeel voor de belegger: lagere liquiditeitsbehoefte. Een investering met geleend geld levert dan een besparing op uit de te betalen rente.

Gedekt bevel: geld verdienen. Het verschil tussen de ontvangen premie en de kosten die de bank maakt om de risico’s af te dekken is de marge.€