Wanneer schulden een acuut probleem worden

Komt u uit de schulden en kunt u niet betalen? Weet je niet wat je nu moet doen? Maak zo snel mogelijk een afspraak met een schuldhulpverleningsbureau. Eind 2018 concludeerde de Raad voor Rechtsbijstand dat schuldsanering een zeer effectief middel is om mensen uit de schulden te helpen. Van de 11 mensen met problematische schulden waren er 10 na 3 jaar schuldenvrij. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Kredietverlening (NVVK), de branchevereniging voor schuldadvies.

Voorbereiden op een interview voor schuldhulpverlening

Acute maatregelen bij onoverkomelijke schuldenlast

Maak een inventarisatie van de meest ernstige schulden, namelijk schulden die bijzonder vervelende gevolgen kunnen hebben voor het levensonderhoud van u en uw gezinsleden. Sommige schuldeisers of hun vertegenwoordigers gebruiken termen als “vordering”, “vonnis”, ”
deurwaarder
” of woorden die wijzen op een significante beperking in uw dagelijks leven (bijvoorbeeld gevangenisstraf of
ontzetting
).

Daarom moeten de volgende schulden eerst als kritieke schulden worden beschouwd:

Gespreide betaling aanvragen

Geef indien mogelijk prioriteit aan de betaling van bovenstaande schulden en regel zo nodig gespreide betaling met:

Risico’s van ongeoorloofd rood staan

Een ongeautoriseerde roodstand kan worden beschouwd als “gevaarlijke” schuld: betalingen voor zaken als huur of nutsvoorzieningen zijn meestal terugkerende betalingen of machtigingen voor automatische incasso. Bij een rekening met een ongeoorloofde roodstand bestaat het risico dat de bank geen automatische betalingsopdrachten meer uitvoert voor huur, elektriciteit, etc.

Betaling van de vordering door de bank

Daarnaast kunnen banken bij een ongeoorloofde overboeking te allen tijde een debetsaldo opvragen, dat wil zeggen de rekeninghouder opdracht geven het gehele bedrag van de roodstand binnen bijvoorbeeld 14 dagen te voldoen.

Als de betaling niet wordt gedaan of er geen nieuwe overeenkomst met de bank wordt bereikt over een wettelijke kredietlimiet, betekent dit dat de bank vanaf de datum van indiening van de claim alle inkomende gelden volledig kan vereffenen. Er blijft niets meer over voor de kosten van het dagelijks leven en de belangrijkste rekeningen (huur, elektriciteit, enz.).

Als de bank niet meewerkt aan de betalingsovereenkomst

Als de rekening wordt overschreden boven de overeengekomen kredietlimiet, is het raadzaam om onmiddellijk contact op te nemen met de bank en te vragen dat in ieder geval alle belangrijke periodieke betalingen (huur, nutsvoorzieningen, enz.) worden voortgezet tot het eerste gesprek met de ontvanger. schuldverlichting.

Als de bank niet langer akkoord gaat met deze regeling, uw rekening opeisbaar maakt en alle toekomstige stortingen houdt, kunt u mogelijk een rekening openen bij een andere bank en uw huidige inkomsten zoals salaris, socialezekerheidsuitkeringen, enz. op deze nieuwe rekening. Dit is de enige manier om de betaling van huur, elektriciteit, enz.

Betalingsovereenkomst met crediteuren

Overeenkomsten met schuldeisers zijn alleen nuttig als ze worden gesloten in het kader van “gevaarlijke” schulden, dat wil zeggen schulden die iemands bestaan ​​bedreigen. Denk aan een huurachterstand of een bankclaim voor een lening. Alle overige betalingsregelingen met schuldeisers dienen in het kader van de totale schuldsanering door middel van schuldhulpverlening te worden getroffen.

Werknemers met schulden

Ongeveer 80% van alle bedrijven heeft werknemers met schulden op de loonlijst staan. Budgetadviseur Nibud wil deze bedrijven een handje helpen en speciale trainers aantrekken. Werknemers met geldzorgen richten immers veel schade aan het bedrijf aan. Kan men zich voorstellen:

Budgetcoaches kunnen snel identificeren waar het financieel mis gaat en hebben veel praktisch advies om sneller uit de schulden te komen. Het gebruik van budgetcoaches verhoogt de productiviteit en verhoogt de betrokkenheid van medewerkers.€