Wanneer is een bank een systeembank?

Hun bankroet kan zelfs een heel land in de afgrond storten. In geval van nood worden ze gered op kosten van de belastingbetaler. Sinds het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers staan ​​systeembanken meer dan ooit in de schijnwerpers. In dit artikel wordt uitgelegd wanneer een bank een systeembank is.

Banken als onmisbaar smeermiddel van onze economie

Wee ons financieel en economisch systeem als een grote bank failliet gaat! Een grote crisis, zoals de wereldwijde financiële crisis die in Amerika uitbrak, evenals de eurocrisis, was altijd een bankencrisis. Want met hun leningen voorzien ze onze economie van het nodige vet om te overleven en te groeien. Geen wonder dus dat scheuren in dit fort onvoorspelbare gevolgen hebben.

Met name de ineenstorting van de grote Amerikaanse investeringsbank Lehman Brothers in 2008 heeft de verwoestende gevolgen van een faillissement voor de grootste banken duidelijk gemaakt. De crash van Le Mans, aangewakkerd door massale speculatie op de Amerikaanse hypotheekmarkt, veroorzaakte de ergste depressie die de westerse wereld in jaren heeft gezien, waarvan de effecten in Amerika nog steeds aanhouden.

Politici antwoorden:

Nog voordat Europa, en dus de banken, opnieuw in de problemen konden komen, grepen politici en regelgevers in op de gevolgen van de ineenstorting. Ze zijn begonnen te bepalen welke banken niet langer failliet mogen gaan. “Too big to fail, too big to fail” was het onvermijdelijke gevolg van een reeks ingrijpende maatregelen voor de overheid.

Welke criteria bepalen de naleving van het financiële systeem?

Of een bank al dan niet belangrijk is voor ons financiële systeem, wordt in eerste instantie bepaald met behulp van het Basel Bank for International Settlements (BIS)-scoresysteem. Dat is in 2009 besloten op de G20-top, die twee keer per jaar bijeenkomt.

Staatssteun: steun van de belastingbetaler

Systeembanken kunnen erop vertrouwen dat ze in geval van nood hulp krijgen van de belastingbetaler in de vorm van staatssteun. Om dit risico te beperken worden zeer strikte voorwaarden gehanteerd.

Zo moeten de Duitse systeembanken eind 2013 bij de autoriteiten een plan indienen hoe zij bij een dreigend faillissement zelf de situatie gaan aanpakken. Op basis hiervan wil de Duitse toezichthouder BaFin een zogenaamd “testament” opstellen dat de afwikkeling beschrijft bij een financiële ineenstorting.

In de Verenigde Staten hebben negen van de grootste banken in juli 2012 al een dergelijk testament opgesteld, in opdracht van de autoriteiten. Duitse banken moeten nu ook nadenken over hoe ze bij een calamiteit hun faillissementen snel en grondig kunnen oplossen.

Kleine banken kunnen ook grote problemen veroorzaken

Voor alle duidelijkheid: er zijn maar liefst 1.900 (!) banken in Duitsland. BaFin, oftewel de Duitse tegenhanger van onze Financial Market Authority, beschouwt 36 van deze banken als een potentiële bedreiging voor de stabiliteit van de Duitse financiële sector.

De Duitse overheid publiceert geen namen van instellingen die als systeembank zijn aangemerkt. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat speculanten deze informatie voor hun eigen activiteiten gebruiken. Maar het is duidelijk dat Deutsche Bank, Commerzbank en HypoVereinsbank (HVB) op de lijst staan.

Het aantal van 36 systeembanken in één land wordt als vrij groot beschouwd. Maar Spanje is het levende bewijs dat zelfs kleine banken een groot probleem kunnen zijn. Maar er is kritiek op het feit dat kleine banken sterk gereguleerd zijn, terwijl grote instellingen relatief weinig aandacht krijgen, terwijl hun operaties veel complexer zijn.€