Wanneer is de verkoop van het huis definitief?

Ook als u een mondelinge koopovereenkomst voor uw woning bent aangegaan, zijn er verschillende manieren om de verkoop te annuleren. Gratis natuurlijk. Dan denk je dat je je huis voor een goede prijs hebt verkocht, of de aspirant-koper denkt dat je een mooie woning hebt gekocht, maar het kopen en verkopen gebeurt niet. Hoe zit het als de aan- en verkoop van een woning definitief is? Wat is de corona-clausule?

De verkoop van het huis is geannuleerd

Een mondelinge overeenkomst voor de verkoop van uw woning

Het is zover, uw huis is verkocht. Althans dat is wat u denkt, want er is immers een mondelinge overeenkomst met de koper. En een mondelinge overeenkomst is toch ook een juridische overeenkomst? Fout Bij het kopen en verkopen van een woning tussen particulieren is een mondelinge overeenkomst een goed begin, maar er is geen garantie dat de woning voor de afgesproken prijs wordt verkocht. Hoe zit het daarmee?

Juridische black-outperiode

De wetgever vindt de aan- en verkoop van een woning zo belangrijk dat er een wettelijke bedenktijd is die ingaat na het tekenen van de eerste verkoopakte. Met andere woorden, als de voorkoopovereenkomst nog niet getekend is (wat soms wel een week duurt), heb je nog niets verkocht of gekocht. En als er een voorkoopovereenkomst is, is er ook een wettelijke opt-outperiode. Afhankelijk van de dag waarop de koopakte wordt getekend, geldt er nog een wettelijke bedenktijd van 3 tot 4 dagen waarin zowel de koper als de verkoper de transactie kunnen annuleren. Helemaal prima gratis.

Een koper of verkoper van een huis verandert van gedachten

Het is denkbaar dat de koper op meerdere woningen heeft geboden en in de tussentijd een betere deal heeft kunnen sluiten of een betere woning heeft kunnen vinden. Iets soortgelijks geldt voor de verkoper. De verkoper kan de verkoop even uitstellen, wacht op een betere prijs of denkt al aan een betere prijs. Zodra de koper en verkoper van gedachten zijn veranderd, is er niets om je zorgen over te maken. Als slechts één partij de aan- of verkoop tijdig annuleert, kan de teleurstelling groot zijn. Maar het mag, het is wettelijk toegestaan, tijdens de juridische bezinning. Tijdens de bedenktijd is niets definitief.

Doorslaggevende voorwaarden

Dan zijn er de voorwaarden om mee om te gaan. Het is voor een koper altijd verstandig om bevredigende voorwaarden op te nemen in de originele koopakte. Bijvoorbeeld dat de koop niet boetevrij doorgaat als de financiering pas rond is als de koper daadwerkelijk al het mogelijke heeft gedaan om de benodigde hypotheek te krijgen. Of de keuring levert zulke onbevredigende resultaten op dat de koper de woning eigenlijk niet meer wil, of misschien wel tegen een lagere prijs. Een voorlopige koopakte kan veel cruciale voorwaarden bevatten. Een potentiële koper wil zoveel mogelijk voorwaarden om zo weinig mogelijk risico te nemen, een verkoper wil liever geen voorwaarden. Het al dan niet opnemen van verhandelbare voorwaarden maakt deel uit van het onderhandelingsproces. Doorslaggevende voorwaarden zorgen ervoor dat nog niets definitief is.

Coronaclausule als opschortende voorwaarde

Tijdens de corona weet je niet zeker of je ziek wordt of dat het kopen van een huis slecht kan aflopen. Een corona-clausule kan zowel voor de koper als voor de verkoper een oplossing bieden. Met een corona-clausule kunt u een koop of verkoop beëindigen of opschorten als de koper of verkoper van de woning een ernstige medische aandoening heeft. Meer in het algemeen een medisch beding dat de uitvoering van het contract onmogelijk maakt vanwege een dringende medische reden bij de koper of verkoper.

Straf voor beslissende voorwaarden

Let altijd goed op de tekst van de geldende voorwaarden. Zijn de voorwaarden volledig oplosbaar of kunnen ze worden vermeden, maar met een boete? Welke voorwaarden zijn voor u als koper van belang?

Definitief: De wettelijke bedenktijd is verstreken en er hoeft geen beroep gedaan te worden op de noodzakelijke kwalificatievoorwaarden

Na verloop van tijd staat u samen met de transactiepartner bij de notaris. De notaris leest de koopakte voor en stelt de koper en verkoper een aantal vragen. Staat de woning leeg, zijn er nog problemen of kan de aan- en verkoop gewoon doorgaan? En dan pas als de notaris de koopakte heeft getekend, evenals de woningkoper en -verkoper, dan is de koop definitief. Wees voorzichtig met het kopen of verkopen van bedrijfspanden aan professionele beleggers, dan kan een mondelinge overeenkomst al voldoende zijn.

Lees verder