Wanneer is boeterente verschuldigd?

Bij het weghalen van de hypotheek worden afspraken gemaakt over de aflossing van de lening. Bijbetalingen kunnen jaarlijks worden gedaan, maar niet onbeperkt. Toch meer betalen? Dan moet u boeterente betalen.

Een scherpe daling van de huizenprijzen in de afgelopen vijf jaar heeft huiseigenaren gedwongen anders te denken over hypotheken en andere vormen van krediet. Tot 2008 dacht men dat de huizenprijzen snel zouden stijgen. Er was immers nog steeds woningnood. De huizenprijzen zijn de afgelopen vijf jaar met zo’n 20 procent gedaald. Huizen die in de afgelopen tien jaar zijn gekocht, staan ​​onder water. Dat wil zeggen, de schuld op het huis is groter dan de waarde van het huis. Mede hierdoor zijn huiseigenaren de afgelopen jaren meer gaan betalen op hun hypotheek.

Profiteer optimaal van de fiscale voordelen

De hypotheekachterstanden van de meeste hypotheken van vóór 1 januari 2013 worden maximaal gehouden om optimaal te profiteren van de fiscale voordelen. Dit is gedaan door de aflossing van de hypotheek zoveel mogelijk uit te stellen. Vanaf 1 januari 2013 is dit fiscaal niet meer toegestaan ​​voor nieuwe hypotheken. Nu moet de hypotheekschuld elke maand worden afgelost. Door de nieuwe regels zijn er in principe nog twee hypotheekvormen mogelijk, namelijk de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek.

Is het verstandig om extra af te lossen?

Het kan verstandig zijn om spaargeld te gebruiken om uw hypotheek te verlagen. Bij het doen van een extra aflossing moet worden begrepen dat het geld van het huis niet meer gemakkelijk zal worden teruggevorderd. Ook als de woning is verkocht, moet u het gerealiseerde overschot herinvesteren in de nieuwe woning die u koopt. Het is niet verstandig om op alle soorten hypotheken extra af te lossen. Raadpleeg uw adviseur voor advies.

Wat is boeterente?

Banken verdienen geld door hypotheken uit te geven. Door extra af te lossen loopt de bank inkomsten mis door een lagere hypotheekrente. De meeste hypotheken bepalen dat jaarlijks 10 of 15 procent van de hoofdsom kan worden afgelost. Boeterente is bedoeld als compensatie voor gederfde inkomsten van de bank. Door de lage marktrente mag u geen boeterente krijgen als u te veel betaalt.

Wanneer is boeterente verschuldigd?

Afhankelijk van de rentetarieven kan al dan niet boeterente worden betaald. Er wordt gekeken naar het verschil tussen het percentage dat in het huidige contract verschuldigd is en de hoogte van de hypotheekrente op het moment van het verstrekken van de betreffende lening. De hoogte van de boeterente wordt bepaald op basis van het procentuele verschil. Het verschil wordt vermenigvuldigd met de resterende looptijd. De hoogte van de boete is afhankelijk van het verschil tussen uw hypotheekrente en de hypotheekrente waartegen het bedrag kan worden verrekend.

Ondanks de boeterente, echter, de overdracht

Boeterente mag geen reden zijn om de hypotheek niet aan een andere bank te verkopen. Als uw huidige hypotheekvorm niet meer aansluit bij uw wensen, kan overstappen toch aantrekkelijk zijn. Mocht u later spijt hebben van uw beleggingshypotheek, dan kunt u nu overstappen naar zoiets als een annuïteitenhypotheek. Dan wijzigt u uw hypotheek zonder gegarandeerde hypotheekschuldaflossing naar een hypotheek met gegarandeerde hypotheekschuldaflossing.€