Wanneer heeft u recht op een Anw-uitkering?

In het verleden ontvingen nabestaanden een uitkering uit de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW). Deze is nu vervangen door de Algemene Nabestaandenwet (ANW).

De gevolgen van het overlijden van een partner voor het gezin zijn groot. In veel gevallen zijn alleen al de financiële gevolgen niet te overzien. In veel gevallen gaan inkomsten verloren en stijgen de kosten. De stijgende kosten hebben bijvoorbeeld te maken met kinderopvang. De grootste problemen zijn meestal het inkomensverlies. Families moeten vroegtijdig nadenken over de financiële gevolgen van het overlijden van een partner. Op grond van de Algemene Nabestaandenwet (ANW) bestaat vaak recht op een uitkering van de overheid.

Waar hebben de nabestaanden recht op?

Mogelijk zijn er diverse voorzieningen getroffen om de financiële gevolgen deels op te vangen. De achterblijvende partner heeft onder bepaalde omstandigheden recht op een Anw-uitkering. Daarnaast heeft de werkgever vaak premies afgedragen aan de pensioenregeling in de vorm van een nabestaandenpensioen. Gezinnen hebben ook verzekeringen die uitkeren bij overlijden. Dit kunnen overlijdensrisicoverzekeringen zijn die gekoppeld zijn aan het huis van de eigenaar, of het kunnen op zichzelf staande polissen zijn. Er zijn ook voorzieningen voor kinderen in de vorm van wezenpensioenen. Ze worden betaald tot een bepaalde leeftijd.

Wanneer heeft u recht op een Anw-uitkering?

Zowel gehuwde (of geregistreerde partners) als ongehuwde samenwonenden kunnen recht hebben op deze uitkering. De andere partner, die vóór 1950 is geboren en nog geen 65 jaar oud is, heeft altijd recht op deze uitkering. Onder bepaalde voorwaarden kan ook een partner geboren in 1950 of later de uitkering krijgen. Deze voorwaarden zijn:

Voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van een gezamenlijke huishouding. Ook ex-partners kunnen in aanmerking komen. Voorwaarde is dat de ex-partner recht had op alimentatie van de overledene.

Anw-uitkeringsbedrag

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het inkomen dat de langstlevende partner ook ontvangt. Inkomen uit arbeid wordt volledig in mindering gebracht op de Anw-uitkering. Denk hierbij aan WW-uitkeringen en WIA-uitkeringen. Inkomen uit werk (inclusief winst, salaris, VUT) wordt deels buiten beschouwing gelaten. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met 50 procent van het minimumloon plus een derde van het bedrag daarboven.

Andere rechten na overlijden

De hoogte van de pensioenregeling bij overlijden is geheel afhankelijk van de met de werkgever overeengekomen pensioenregeling. Overlijdensrisicoverzekeringen zijn verzekeringen die niet maandelijks een bedrag uitkeren, maar in één keer. De polis gekoppeld aan de hypotheek wordt niet uitgekeerd aan de langstlevende partner, maar aan de hypotheekbank. Zo komt het hypotheekbedrag geheel of gedeeltelijk te vervallen. De uitvaartverzekering keert het bedrag uit voor de uitvaart of deze verzekering wordt uitgekeerd in natura. In dat geval vindt er geen betaling plaats, maar wordt de uitvaart geregeld.€