Wanneer heeft het zin om uw hypotheek over te sluiten?

Als je al zoveel jaren een hypotheek hebt afgesloten, moet je deze op een gegeven moment verlengen. Met andere woorden, het contract loopt door bij de oude kredietverstrekker of wordt overgedragen aan een nieuwe kredietverstrekker. Als de rente laag is, kunt u overwegen deze vervroegd over te dragen. In dat geval is er sprake van wanprestatie waarvoor boeterente in rekening wordt gebracht. Waarom is het verstandig om vlak voor het einde van het contract over te stappen?

Hypotheekoverdracht

Lagere rente

Door economische ontwikkelingen en interventies van de Europese Centrale Bank (ECB) fluctueert de lange rente voortdurend. Als de economie slecht is, worden de rentetarieven meestal laag gehouden om de handel te stimuleren. Als er een goed werkende economie is, investeren mensen veel geld, dus geld is duur. Dan is de rente hoog. Hoeveel u betaalt voor uw lening of hypotheek heeft er altijd mee te maken. Banken stellen een bepaald rentepercentage vast op basis van het ECB-rentetarief. Op basis hiervan wordt een bepaalde rente voor één termijn bepaald. Hoeveel het daadwerkelijk is, hangt af van de looptijd van het contract en bij welke bank je geld opneemt. Hoe kan het interessant zijn om uw tegoed over te schrijven en waarom is het in sommige/veel gevallen beter om het niet te doen?

Het verschil tussen rentetarieven

U sloot in het verleden een lening of hypotheek af met een vaste rente. Aangezien de oude en huidige rente niet hetzelfde zijn, kunt u hiervan profiteren. Door een lagere rente kunt u fors besparen op de rentelasten, waardoor u minder last heeft van de totale lasten. Met andere woorden, het is een manier van sparen. Dit kan echter ook extra kosten met zich meebrengen bij het aangaan van een nieuw contract.

Einde contract en hypotheekoverdracht

Meestal sluit je een hypotheek af die je in dertig jaar terugbetaalt, maar het contract loopt na tien of vijftien jaar af. Dit betekent dat u een nieuwe hypothecaire lening moet afsluiten. In dat geval is het absoluut noodzakelijk om een ​​nieuw contract aan te gaan waarin de overdracht mogelijk is. Het oude contract is vaak een nieuw contract bij dezelfde hypotheekverstrekker. Ook kan het interessant zijn om via een concurrerende kredietverstrekker een gunstige rente te bedingen.

Wat is contractbreuk?

Als de hypotheekovereenkomst voor het einde van de looptijd wordt beëindigd, is er sprake van contractbreuk. De kredietverstrekker zal niet langer de verwachte rentebetalingen ontvangen. Als dit het geval is, heeft de oude kredietverstrekker nog recht op de onbetaalde rentebetalingen tot de vervaldag. Dit wordt verrekend met de zogenaamde boeterente.

Effect van boeterente

In geval van contractbreuk heeft de kredietgever recht op schadevergoeding. Het wordt bepaald op basis van de verwachte rentebetaling, gecompenseerd door de netto contante waardemethode. Met andere woorden, de toekomstige waarde wordt omgezet in een contante waarde. Dit is minder dan het bedrag aan toegevoegde rente dat nog verschuldigd is. Als er echter nog twee jaar verstrijken voordat het contract afloopt, kan dit bedrag aanzienlijk toenemen. Het maakt de hypotheek dus zwaarder, maar moet eigenlijk worden afgelost. Er moet een enigszins normale verhouding zijn tussen de hoogte van de boeterente en de vermindering van de rentelasten.

Hoge boeterente betalen!

Het is duidelijk dat er een normale verhouding moet zijn tussen de boeterente, de resterende hypotheekschuld en de rentebetalingen. Als u zes tot acht procent boeterente moest betalen, betekent dat in feite dat uw hypotheekschuld weer omhoog gaat. De laatste regels – over het afsluiten van een hypotheek met recht op renteaftrek – stellen dat lijfrentes of lineaire grondslagen moeten worden afgelost. Een tijdelijke verhoging van de hypotheekschuld past daarmee niet meer in dit plaatje en is dus als zodanig niet meer aftrekbaar.

Wanneer sluiten?

Kosten en baten moeten altijd in evenwicht zijn. Je maandelijkse rentelasten kunnen flink omlaag, maar als je achteraf extra moet aflossen, krijg je direct minder. Daarnaast kunt u het verhoogde deel niet aftrekken van de belasting en zal het als het ware gescheiden moeten worden van de hoofdsom. Het verhogen van de hypotheekschuld wordt daarom niet aanbevolen of moet tot een minimum worden beperkt. Met andere woorden, oversluiten vlak voor het einde van het contract is het motto om te voorkomen dat de hypotheek opnieuw stijgt.

Lees verder