Wanneer de aanbetaling sparen?

En hoe kun je in 2022 met succes een deposito opbouwen met een spaardeposito op de bank, zeker nu de inflatie zo hoog is? Een spaarrekening is in feite een spaarrekening met een hoge rente. Dit kan omdat u uw geld voor een langere periode aan de bank uitleent. Spaardeposito’s zijn bedoeld voor wie zijn spaargeld tijdelijk kan vastzetten en niet wil dat de rente daalt, maar wel een hoog rendement op vast spaargeld wil. Het kan een paar maanden of vele jaren duren. Wanneer spaart u de aanbetaling? Als u een hoog rendement op uw spaargeld wilt en niet het risico wilt lopen dat het rendement op uw spaargeld weer daalt omdat de rente daalt. Depositosparen is veilig sparen omdat depositosparen gedekt zijn door een bankgarantie van de DNB, zolang het deposito niet achtergesteld is. Het opbouwen van een deposito betekent dus een hoge vaste rente.

Wat zijn deposito’s?

Een deposito sparen is net zo eenvoudig als sparen op een gewone spaarrekening. Allereerst bepaal je zelf hoe lang je je geld op de bank mag zetten en bij welke bank je dat doet. De meeste banken bieden een spaarrekening aan, maar niet elke bank biedt een even hoge spaarrente. Ook hierin is er geen verschil met een gewone spaarrekening: je moet zelf op jacht naar de hoogste spaarrente. De keuze van de bank is belangrijk, de looptijd, de spaarrente, maar ook of het spaardeposito achtergesteld is, is van belang.

Hoe kunt u een voorschot sparen?

Als u een geblokkeerde rekening, spaarrekening of betaalrekening heeft, kunt u daar meestal ook geld storten. Vervolgens maakt u het geld van uw betaal- of spaarrekening over naar het spaardepot van uw keuze.

Bij welke bank een storting doen?

De beste bank om in te sparen hangt af van:

Achtergestelde deposito? Nee

Achtergestelde spaardeposito’s zien we tegenwoordig niet veel meer bij de bank. Maar u moet er geen speciale aandacht aan besteden. Een gewoon deposito is namelijk goed gedekt door de spaargarantie van een depositogarantiestelsel, terwijl een achtergesteld deposito dat meestal niet is. Een achtergesteld deposito geeft een hogere rente, maar dit komt vooral doordat het risico ook hoger is. Het is veiliger om een ​​spaardeposito te nemen met een hoge vaste rente, maar zonder dit onnodige extra risico.

Het opbouwen van een deposito met een hoge vaste rente geeft zekerheid

Met een spaarrekening bent u verzekerd van een hoge vaste rente. Dit is meteen een groot voordeel van de borg. Als u te maken krijgt met een variabele rente op een direct opvraagbare spaarrekening, dan blijft de rente op het deposito gedurende de looptijd van uw deposito gelijk. Dit betekent ook dat als u een verlaging van de rente verwacht, het raadzaam is om een ​​spaardeposito te doen. Wanneer de rente daalt, verliest de variabele rentespaarder direct geld, maar behoudt u de vooraf afgesproken rente op het spaardeposito.

Wanneer en hoe lang moet u een spaardeposito opbouwen in 2022?

De looptijd van het spaardeposito is afhankelijk van een aantal factoren:

Wie gaat sparen kiest ook voor een inleg vanwege de spaarrente

Als u spaart, wilt u een hoog rendement en dat rendement is ook te bereiken door uw spaargeld te diversifiëren. Wanneer u begint met sparen, maakt u een combinatie van uw interesses. Deels door te sparen in een instant account en deels door te sparen in een deposito. Het verschil is natuurlijk alleen mogelijk als er voldoende spaargeld is, maar in alle gevallen geldt dat het voor een hoog spaarrendement goed is om de bestaande spaarrentes in de gaten te houden en hoge spaarrentes te kiezen. Deels vast tarief, deels variabel. Het internet kan je hier gemakkelijk bij helpen.

Lees verder