Waarom staatssteun voor banken?

Begin 2013 moest de Nederlandse belastingbetaler opnieuw boeten voor trots, hebzucht en wanbeheer bij de banken. Deze keer moest de staatssteun SNS Reaal redden van het faillissement. Maar waarom is staatssteun onvermijdelijk voor systeembanken als SNS banka?

Is banknationalisatie nodig?

Nadat de overheid de Nederlandse delen van ABN Amro en Fortis in miljarden financiële injecties moest houden, was het in 2013 noodzakelijk om SNS Reaal te nationaliseren om een ​​onvermijdelijk faillissement te voorkomen. Een dure operatie die enige uitleg behoeft.

Waarom de banken van het systeem niet mogen instorten?

Faillissementen van systeembanken als ABN Amro, ING bank, SNS bank en RABO bank (let op: laatstgenoemde bank heeft nooit overheidssteun gekregen) zou ons financiële systeem ernstig ontwrichten.

Systeembanken zijn immers te nauw betrokken bij kernfuncties van het bankwezen, zoals sparen, verzekeren en lenen. Als dergelijke banken zouden falen, zouden deze vitale functies ernstig in gevaar komen en zou de samenleving als geheel hopeloos vernietigd kunnen worden.

Te ambitieuze risicovolle vastgoedprojecten voor een private bank

Helaas, 5 jaar na het begin van de wereldwijde financiële crisis, bewijst het falen van SNS Reaal dat politici en toezichthouders opnieuw hebben gefaald. Zowel de overheid als De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder kunnen zichzelf de schuld geven van de ineenstorting van SNS Reaal.

Zo mocht SNS Reaal in 2006 absoluut geen toestemming van DNB krijgen voor de aankoop van de vastgoedtak Property Finance van ABN Amro bank. Door deze goedkeuring is SNS Bank, tot dan toe een kleine lokale speler op de lokale particuliere markt, van de ene op de andere dag getransformeerd tot een wereldwijde financier van risicovolle vastgoedprojecten in landen als de VS en Spanje.

Men hoefde geen Welinka te heten om te kunnen voorspellen dat deze uitbreiding tot mislukken gedoemd was. Het gebrek aan noodzakelijke kennis in deze sportindustrie en de wereldwijde vastgoedcrisis die het in 2008 opnieuw toesloeg, deed de rest.

Nederlandse belastingbetaler weer het slachtoffer

Terwijl de coalitie van VVD en PVDA een zeer streng bezuinigingsbeleid voert, dat door sommigen ronduit asociaal wordt genoemd, om het begrotingstekort terug te dringen, doet het kabinet weer een grote stap terug door SNS Reaal te redden. Als gevolg van de nationalisatie stijgt de staatsschuld simpelweg met 1,6%, het begrotingstekort met maar liefst 0,6%. Publieke middelen die hard nodig zijn om de noodlijdende economie van onze natie een sterke impuls te geven, verdwijnen opnieuw in het zwarte gat dat is achtergelaten door incompetente bankiers.

Obligatiehouders en andere banken dragen ook bij

Het is een kleine troost dat de verantwoordelijke minister Dijsselbloem het wetsvoorstel dit keer niet aan de burger wil overlaten. Ook achtergestelde obligatiehouders en andere banken moeten deelnemen aan de reddingsoperatie. De belastingbetaler moet nog steeds het bedrag van 220 euro per persoon betalen. Een bittere pil in een tijd waarin iedereen de broekriem moet aanhalen.

Ook heel verdrietig voor de duizenden competente en goedbedoelende medewerkers van SNS Bank, die ook zagen hoe de bank- en verzekeringsafdeling van een zeer gezond en winstgevend bedrijf besmet raakte.€