Waarom rekenen banken boeterente?

Bij het openen van de huidige rentevaste periode en bij het extra aflossen van de hypotheek of het oversluiten van de hypotheek mag de bank boeterente in rekening brengen. Is het terecht dat banken boetes in rekening brengen? Ze zijn altijd in één keer verschuldigd! In dit artikel leggen we uit waarom banken boeterente in rekening brengen.

Het is in uw belang om de schuld zo snel mogelijk af te lossen. Bij een hypotheek ligt dat een beetje anders. De hypotheekrente is relatief laag en de betaalde hypotheekrente is ook fiscaal aftrekbaar. Steeds meer huiseigenaren besluiten echter om extra af te lossen op hun hypotheekschuld. In sommige gevallen is dit logisch, maar wees voorzichtig! Er kan boeterente worden betaald.

Wanneer rekenen banken boeterente?

Boeterente is een vergoeding aan de bank voor gederfde inkomsten door het doen van extra aflossingen, het doorbreken van de huidige rentevaste periode of het oversluiten van de hypotheek. Boeterente wordt alleen in rekening gebracht als de opzegging van het contract of extra aflossen slecht is voor de bank. Als de marktrente laag is, is de kans groot dat u boeterente moet betalen.

Hoeveel bedraagt ​​mijn boeterente als de rentevaste periode ingaat?

Als u uw huidige rentevaste periode wilt beëindigen, moet u de bank om een ​​offerte vragen. De bank berekent dan hoeveel zij aan rente-inkomsten verliezen. Zij brengen u dit bedrag in rekening. Het is eigenlijk losgeld. Bij sommige banken is het mogelijk om te kiezen voor een gemiddelde renteberekening. In dat geval wordt de boeterente in de nieuwe rentevaste periode verwerkt, waarbij de hogere rente in rekening wordt gebracht. Vraag verschillende offertes aan bij uw bank om de meest geschikte voor u te kiezen.

Betaal boeterente als u extra aflost

Hypotheken hebben de mogelijkheid om 10 tot 20% extra af te lossen zonder boeterente. De rente moet worden afgetrokken van de oorspronkelijke hoofdsom van de hypotheek. Bij het extra aflossen is het over het algemeen onverstandig om boetevrij boven het toegestane bedrag extra af te lossen. Dan kunt u de aflossing beter uitstellen naar het volgende jaar.

Is het verstandig om ondanks de hoge boeterente over te stappen?

Er is niets mis met het betalen van boeterente op zich. Veel beleggingshypotheken in combinatie met aflossingsvrije hypotheken worden tegenwoordig geherfinancierd. Een dergelijke combinatie van hypotheekvormen zorgt voor lage kosten, maar ook voor veel onzekerheden over aflossen in de toekomst. Door over te stappen zorgt u voor een gegarandeerde aflossing van uw hypotheekschuld. Zolang de voordelen opwegen tegen de nadelen, laat je niet afschrikken door boeteregels.

Het doorbreken van de huidige rentevaste periode heeft alleen zin als de hypotheekrente stijgt

Het beëindigen van een rentevaste periode heeft alleen zin als de rente begint te stijgen. Helaas weet je dit niet van tevoren. In het geval dat de rentetarieven nu erg laag zijn, kunt u ervoor kiezen om voorzichtig te zijn. Door ervoor te kiezen om een ​​bestaand contract te beëindigen, kunt u vertrouwen in de toekomst creëren.€