Waarom heb je een hypotheekadviseur nodig?

Het vertrouwen in hypotheekadviseurs als intermediair lijkt sterk te zijn afgenomen. Bij het aanvragen of verlengen van een hypothecaire lening is het echter raadzaam om een ​​hypotheekadviseur (of financieel adviseur) te raadplegen. Veel hypotheekkwesties kunnen alleen via een adviseur worden opgelost. Ondanks het vertrouwensprobleem en de kosten van advies, is het de moeite waard om de juiste adviseur in te huren.

Waarom vertrouwen hypotheekadviseurs niet?

Wie naar consumentenprogramma’s op televisie kijkt, krijgt regelmatig negatieve opmerkingen over hypotheekadviseurs als tussenpersoon tussen klant en bank. Onder de gehoorde opmerkingen zijn uitspraken als “Waarom zou ik hypotheekadvies krijgen? Een adviseur stelde twintig jaar geleden een hypotheek vast maar deed daarna niets’ of ‘Tegenwoordig moet je ineens zoveel betalen voor advies, dus ik zoek het liever zelf uit zonder adviseur’. Bovendien worden televisiekijkers er subtiel aan herinnerd dat alle adviseurs woekerpolissen hebben aangeboden. Met andere woorden, de adviseur is ook onbetrouwbaar. Met dergelijke publiciteit zal de wens om een ​​hypotheekadviseur in te schakelen zeker zijn afgenomen. Voor (potentiële) hypotheekklanten is het echter van groot belang om contact op te nemen met een adviseur. Waarom heeft u een adviseur nodig en hoe u tegenzin om naar uw kantoor te gaan kunt overwinnen?

Rol van nieuwe hypotheekadviseur

Hypotheken (eigenlijk: hypotheken) zijn ingewikkelde zaken met verschillende en grote belangen. Het geleende bedrag bij de bank loopt meestal op tot enkele honderdduizenden euro’s. De bank wil de kans verkleinen dat de hypothecaire lening niet wordt terugbetaald. Voordat de klant een hypotheek afsluit, is het noodzakelijk om de inkomensgegevens te kennen en rekening te houden met de gezinssituatie, financiële toekomstperspectieven, de invloed van toekomstige kinderen, eventuele echtscheidingen, veranderingen na de pensioengerechtigde leeftijd, evenals de specifieke fiscale situatie van de consument. . Het bovenstaande is geenszins een uitputtende lijst van aandachtspunten. Er komt duidelijk veel bij kijken. Verschillende factoren kunnen elkaar ook beïnvloeden. Daarnaast kan het verstrekken van hypotheken soms zo complex zijn dat het voor een leek niet eenvoudig te begrijpen is.

Kortom, het is voor de consument niet makkelijk om alles “even” te berekenen om te weten wat voor soort aflossingshypotheek hij wil of wat het beste is voor zijn levenssituatie. Banken verwijzen hiervoor ook naar de adviseur als standaard; nieuwe hypotheken zonder advies gebeuren bijna nooit. Deze uitspraak betekent zeker niet dat de intelligentie van de consument onderschat wordt. Maar het is duidelijk dat dit een te specialistische klus is voor de gemiddelde klant. Hier komt een hypotheekadviseur om de hoek kijken. Hij is hiervoor opgeleid en beschikt over rekenmodellen en programma’s. Bij een ‘hypotheekadviseur’ komen dus eigenlijk meer belangen kijken dan alleen hypotheken. Een betere naam is dus financieel adviseur.

Huidige rol van hypotheekadviseur

Veel van de belangen die bij het afsluiten van een hypotheek horen, blijven gedurende de looptijd van de lening relevant. Het leven en de financiële situatie van de cliënt kunnen (onverwacht) veranderen. Daarnaast kan er veel veranderen binnen de hypotheek zelf, zoals de hypotheekrente. Heeft het zin om de huidige renteperiode te beëindigen en een nieuw rentepercentage te kiezen? Staat er een boete op en is die het nog waard? Als de hypotheek van de verzekering moet worden afgelost, maar de polis betaalt niet genoeg, hoe kan dit dan worden opgelost? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van complexe vraagstukken waarbij advies nodig is en waarbij niet eenvoudig te begrijpen is hoe verschillende factoren elkaar beïnvloeden. Kortom, voor de beste oplossing…raadpleeg een financieel adviseur. Ook hier geldt dat banken wijzigingsverzoeken vaak alleen via een adviseur verwerken.

Bezwaren tegen adviseurs overwinnen

Vanaf 1 januari 2013 moet de consument het hypotheekadvies rechtstreeks aan de adviseur betalen. Vroeger was dat niet nodig, dus veel mensen krijgen er nu niet graag (hoge) rekeningen voor. Houd er rekening mee dat hypotheekadvies nooit gratis is geweest. De betaalde provisie was voorheen (verborgen) in de hypotheekrente verwerkt en door de bank overgemaakt naar het kantoor van de adviseur. Vanaf 1 januari 2013 is dit niet meer het geval. Consumentenorganisaties strijden voor meer transparantie, dus geen verborgen kosten, maar directe facturatie van de adviseur aan de klant. Het is dan ook enigszins ironisch dat klanten bezwaar zouden maken tegen deze rekening; dit is precies waar ze voor hebben gevochten. Daarnaast staat het de opdrachtgever vrij om zich te wenden tot een “goedkopere” adviseur. Onthoud dat goedkoop duur kan zijn. Dus een ‘goedkopere’ adviseur zou goed genoeg moeten zijn om naar over te stappen.

Er is ook een kwestie van vertrouwen. Dit geldt eigenlijk voor het vertrouwen in financiële dienstverlening in het algemeen. Al sinds het tumult over woekerpolissen en het begin van de kredietcrisis in 2008 is er begrijpelijke kritiek op banken, adviseurs en verzekeraars. De financiële wereld heeft hiervan geleerd en ook de overheid stelt nu strengere eisen aan advies en informatie. En ook al zijn er adviseurs die slechte media-aandacht hebben gekregen met rampzalig hypotheekadvies, dat betekent niet dat alle adviseurs slecht zijn. De consument moet een adviseur zoeken die hij of zij wil vertrouwen. Dit kan een andere adviseur zijn dan de vorige.

Conclusie

Het aanvragen en onderhouden van een hypotheek brengt veel financiële en fiscale overwegingen met zich mee. Vanwege de complexiteit is financieel advies noodzakelijk. Dat sinds 2013 de kosten van deze fooien niet meer “verborgen” zijn, is een verworven recht. Daarom kunt u nu op zoek naar een betaalbare en goede adviseur. Gezien de belangen die op het spel staan, kan een goede adviseur zijn commissie waard zijn.€