Waarom geen extra spaarhypotheek betalen?

Dalende huizenprijzen dwingen meer huiseigenaren om extra hypotheeklasten te betalen. Extra aflossen op een spaarhypotheek kan krankzinnig zijn.

In het verleden werden huiseigenaren die extra hypotheekbetalingen deden voor gek verklaard. Door uw hypotheekschuld zo hoog mogelijk te houden, kunt u optimaal profiteren van de hypotheekrenteaftrekregeling. De omstandigheden zijn echter veranderd. De hypotheekrenteaftrekregeling wordt in de toekomst steeds beperkter. Daarnaast is voor een toenemend aantal huiseigenaren ook extra aflossen noodzakelijk geworden. Wanneer de hypotheekschuld groter is dan de verkoopwaarde van de woning, is het zinvol om de hypotheekschuld te verlagen.

In de tussentijd extra aflossen op de hypotheek

Bij het afsluiten van de hypotheek heeft u met de bank afgesproken hoe en wanneer de aflossing zal plaatsvinden. In tegenstelling tot contracten heeft u de mogelijkheid om extra af te lossen op de hypotheek. De meeste banken bieden hun klanten de mogelijkheid om jaarlijks tot 10 tot 15 procent van de hoofdsom extra af te lossen. Bij aflossingsvrije hypotheken wordt extra aflossen aangemoedigd. Bij spaarhypotheken wordt extra aflossen afgeraden. Bij deze hypotheekvorm is het verstandiger om extra kapitaal op te halen in de bijbehorende spaarverzekering.

Waarom niet extra aflossen op een spaarhypotheek?

Als onderdeel van een spaarhypotheek bouwt de spaarverzekering voldoende waarde op om de hypotheek op de eindvervaldag af te lossen. Extra tussentijdse aflossingen leiden tot een verzekeringsuitkering die groter is dan de resterende hypotheekschuld op de aflossingsdatum. Ekstra is interessant voor de Belastingdienst, omdat de Belastingdienst er verantwoordelijk voor is. Het rentedeel van het meerdere wordt belast.

Geen extra restitutie, maar een aanvullende borgsom

Huiseigenaren met een spaarhypotheek hebben ook de mogelijkheid om hun maandlasten te verlagen. Door een extra storting op een hypotheekgebonden spaarverzekering zal de premie in de toekomst dalen. De premie moet worden verlaagd om te voorkomen dat het polisvoordeel groter wordt dan de hypotheekschuld. Ook fiscaal is het verstandig, aangezien de premie voor de opbouwverzekering niet fiscaal aftrekbaar is. Het verminderen van uw hypotheekschuld met extra aflossingen beperkt de belastingvoordelen, en extra polisstortingen verlagen juist de nettokosten.

Niet onbeperkt bijstorten op een spaarhypotheek

Het kapitaal dat nodig is om de hypotheekschuld op de eindvervaldag af te lossen, wordt verzameld in een spaarverzekering eigen woning. De opgebouwde waarde van deze verzekering is niet belastbaar. Deze cumulatieve verzekering heeft echter wel eisen. Vrijstelling wordt toegepast op de einddatum afhankelijk van de looptijd van de oplopende verzekering. De verzekering moet minimaal 15 jaar geldig zijn om voor de vrijstelling in aanmerking te komen. Als de polis 20 jaar van kracht is, geldt een nog hogere vrijstelling. De hoogste premie kan niet tien keer de laagste zijn.

Het is verstandig om een ​​gesprek aan te gaan met uw bank of hypotheekadviseur voordat u een extra hypotheekbetaling doet. Daarnaast moet worden opgemerkt dat het extra bedrag dat op de accumulatieve verzekering is gestort niet meer kan worden verhaald. Extra aflossen van hypotheken en extra spaarverzekeringen doet u alleen met geld dat u nu en in de toekomst niet per se ter beschikking heeft.€