Waarom een ​​verzekering afsluiten als je op de bank kunt sparen?

Bepaalde verzekeringen worden steeds vaker vervangen door banksparen. Het is ook logisch omdat verzekeraars te veel vragen voor hun diensten.

Door het woekerpolisschandaal zijn verzekeraars door de mand gevallen. Ze hebben hun klanten in het verleden te veel en te veel in rekening gebracht. Dit deden ze onder meer om de commissies van de adviseurs te betalen. Tegenwoordig rekenen ze minder, maar ze kunnen nog steeds niet concurreren met de banken. Banksparen is niet in alle situaties een alternatief voor verzekeren. Op het gebied van financieel advies is het nog steeds noodzakelijk om zaken te blijven doen met verzekeraars.

Banksparen als goedkoop alternatief

Banksparen kan verzekeringen bij vermogensopbouw vervangen. Hypothecaire spaarverzekeringen zorgen voor kapitaalaccumulatie waarmee de hypotheek op de einddatum kan worden afgelost. U kunt er ook voor kiezen om een ​​spaarrekening eigen woning te koppelen aan een hypotheek om overwaarde op te bouwen. Meestal levert dit soort spaargeld meer kapitaal op op de eindvervaldag of een lagere maandelijkse storting om te betalen. De verzekeraar zal een groter deel van de waarborgsom moeten gebruiken om zijn kosten te dekken.

Banksparen is een spaarrekening

Ook zal het nodig zijn om u te verzekeren met gedegen financieel advies. Het is niet mogelijk om het risico van overlijden te verzekeren met banksparen. U kunt bijvoorbeeld een uitvaartrekening openen als alternatief voor een uitvaartverzekering. Op deze rekening wordt kapitaal opgebouwd om de begrafenis te betalen. In de opbouwfase is de kapitaalrekening nog niet voldoende om de uitvaart te betalen. Pas als er kapitaal is gespaard, kan een uitvaartrekening de uitvaartverzekering volledig vervangen.

Lijfrenterekening in plaats van lijfrenteverzekering

U kunt kapitaal opbouwen om in de toekomst een lijfrente te kopen in een bankspaarproduct. Zodra de einddatum van de verzekering of rekening is bereikt, kunt u weer kiezen tussen een verzekering of een bankspaarrekening. Vooral in de distributiefase zijn er grote verschillen. In het verzekeringsformulier kunt u met de verzekeraar afspraken maken over de toekenning van een levenslange uitkering. Zo’n toezegging is niet mogelijk bij banksparen. Zodra de rekening leeg is, stoppen terugkerende betalingen

Een ander verschil ontstaat bij overlijden van de verzekerde tijdens de uitkeringsperiode. In de verzekering eindigt de lijfrente direct bij het overlijden van de verzekerde. Met behulp van banksparen wordt het resterende bedrag op de rekening overgemaakt naar de nabestaanden. Wel is het mogelijk om een ​​tegenverzekering af te sluiten met het verzekeringsformulier. Deze verzekering keert uit bij overlijden en zorgt ervoor dat nabestaanden een uitkering uit de polis blijven ontvangen.

Overlijdensrisicoverzekeringen maken verzekeraars onmisbaar

Bij het afsluiten van bijvoorbeeld een hypotheek blijft het nodig om een ​​levensverzekering af te sluiten bij een verzekeraar. Banken zullen bij overlijden van een van de eigenaren van het huis betaling van het bedrag eisen. Hiermee wordt voorkomen dat de maandelijkse kosten na overlijden door de langstlevende eigenaar(s) worden gedekt.€