Waarom een ​​samenlevingscontract?

Samenwonen met of zonder samenlevingscontract in 2022? Samenwonen zonder samenlevingsovereenkomst betekent dat er niets wettelijk geregeld is, ook geen verblijfsbeding in de woning waarin u woont. Er is nog niets geregeld, noch over de inkomstenbelasting, noch wanneer iemand overlijdt of gaat scheiden. Sluit voor meer zekerheid een samenlevingsovereenkomst tussen u af. Denk ook aan het verblijfsbeding en het feit dat u ook fiscale partners wordt met een notarieel samenlevingscontract. Wat is een samenlevingscontract en waarom een ​​samenlevingscontract? Kan een samenlevingsovereenkomst worden gewijzigd en hoe kan een samenlevingsovereenkomst worden beëindigd?

Waarom een ​​samenlevingscontract opstellen in 2022?

U sluit een samenlevingsovereenkomst met uw partner om allerlei afspraken te maken. Over kleine dingen in de nabije toekomst, maar ook over echtscheiding of als er iemand komt te overlijden. Kortom, contracten voor:

Een akte van samenwonen wordt opgemaakt bij een notaris

Onderhands kun je allerlei contracten afsluiten, maar voor de notariële akte moet je naar een notaris. Aangezien notaristarieven vrij zijn, is het verstandig om bij vorige notarissen na te gaan hoeveel zij voor een akte vragen. Maar een notaris is ook iemand op wie je kunt vertrouwen voor advies, en het is altijd fijn als het klikt. Probeer daarom ook bij een notaris welke afspraken mogelijk en redelijk zijn en of je daar een goed gevoel bij hebt. Sinds kort kun je met Hema online een standaardcontract opmaken en daarmee naar de notaris om de akte goed te keuren (kosten 125 euro).

Fiscaal Partnerschap 2022, fiscale voordelen samenwonen

Woont u samen op hetzelfde adres en heeft u een notarieel samenlevingscontract, dan heeft u ook een gezamenlijk fiscaal partnerschap. Dit betekent dat u gezamenlijk uw belastingaangifte doet en de belastingaftrek tussen u kunt splitsen. De aftrek van degene die het meeste verdient, betekent de grootste teruggave aan de belastingdienst. De totale kosten die bij de belastingverdeling horen, vindt u in het artikel: Belastingaftrek 2022. Er is veel mogelijk zolang het totaal maar 100% is.

Opstellen van het testament, samenlevings- en erfrecht in 2022

Iedereen die samenwoont en naast het verblijfsbeding een erfenis aan de ander wil nalaten, zal dit apart moeten doen. De ene partner erft alleen van de andere partner als dit in het testament is vastgelegd. Het komt maar al te vaak voor dat een partner overlijdt en de andere partner, met wie we vreugde en verdriet deelden, met lege handen achterblijft. Als je toch naar een notaris gaat om een ​​notarieel samenlevingscontract te ondertekenen, is het een goed idee om ook te bespreken wat je in het testament kunt doen. Als u minimaal vijf jaar samenwoont, is er ook een grotere vrijstelling van erfbelasting en erfbelasting.

Wat is een standstill-clausule?

Met een verblijfsbeding in een samenlevingsovereenkomst stemt u ermee in dat de mede-eigendom bij het overlijden van één persoon overgaat op de ander. Denk aan het huis en de inhoud ervan. Heel slim, anders gaat alles rechtstreeks naar de erfgenamen.

De samenlevingsovereenkomst wijzigen of beëindigen

U kunt de samenlevingsovereenkomst wijzigen. Doe het via een notaris voor grote veranderingen. Daarnaast kunnen wijzigingen meer tijd kosten als er al rente, leningen of andere afspraken zijn die mede gebaseerd zijn op de afspraken in het samenlevingscontract. Als er sprake is van een gemeenschap van goederen en u heeft een wijziging door de plotselinge dreiging van faillissement, dan kunnen schuldeisers achterblijven en zich daartegen verzetten. In een samenlevingsovereenkomst staat hoe u de overeenkomst kunt verbreken en wat de gevolgen zijn.

Een definitief samenlevingscontract opstellen

Uitstelgedrag is vaak een aanpassing, en het is financieel niet verstandig. Als er in het samenlevingscontract passende afspraken staan, kunnen deze als voorbeeld dienen om uw woning goed in te richten. Tot slot, als u volledige zekerheid wilt hebben over uw erfenis, maakt u een testament op.

Lees verder