Waarom een ​​klantprofiel aanmaken voordat u gaat beleggen?

Als zorgplicht jegens de cliënt dienen adviseurs uitgebreide informatie van hun cliënt in te winnen en de cliënt redelijke informatie te verstrekken over beleggingen en beleggingsproducten. Als ze falen, kunnen ze relatief eenvoudig worden vervolgd.

2 te volgen
wettelijke vereisten
:

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) is de toezichthouder op het gedrag van de financiële markten (sparen, beleggen, verzekeren en lenen) en houdt onder meer toezicht op de naleving van de zorgplicht.

Er zal een
klantenbestand
gebouwd volgens het Know-Your-Customer-principe, met een klant- of beleggersprofiel bestaande uit 2 hoofdpunten:

  1. Risicotolerantie: de mate waarin de klant de financiële risico’s verbonden aan beleggingen (financieel) kan dragen op basis van vlottende activa en inkomsten.
  2. Risicoperceptie: hoe de cliënt deze risico’s (emotioneel) ziet op basis van ervaring met beleggen, leeftijd, opvoeding en sociale omgeving.

vallen
het creëren van een klantprofiel (of de woorden van de klant hun ervaring goed weergeven):

Kenmerken a
rationele belegger
:

Risicoprofiel
: ranking in een categorie op basis van vragen:

  1. Zeer defensief (aandelen + obligaties)
  2. verdedigingen
  3. Neutrale
  4. Aanstootgevend (inclusief promoties)
  5. Zeer aanstootgevend (inclusief opties)

Aanbieders van beleggingsproducten gebruiken profielen om de meest geschikte beleggingsmix voor hun klanten te vinden.

Tussentijdse evaluatie
: de gegevens in het klantendossier zijn het bewijs. Er moeten periodieke besprekingen plaatsvinden om ervoor te zorgen dat beleggingen in overeenstemming zijn met risicotolerantie en risicoperceptie. Als er een mismatch is, zijn er 3 gedragsalternatieven:

  1. Verlengen van de beleggingshorizon
  2. Doelaanpassing
  3. Verhoog uw aanbetaling