Waarom beleggen in obligaties? Wat is het? (obligatie)

Steeds meer mensen lenen geld aan bijvoorbeeld bedrijven, gemeenten of de staat. Een normale lening is een “obligatielening”, een obligatielening kortom, “bewijs van deelname aan een obligatielening”. Wanneer u een obligatie koopt, ontvangt u een obligatiecertificaat waarop onder meer staat vermeld op welke datum u kunt verzilveren en hoeveel u voor uw obligatie krijgt.

obligatielening

Het obligatiecertificaat bestaat uit twee dingen, het couponblad en het jasje (dit is het officiële deel dat ook de belangrijke informatie bevat). De couponpagina bestaat uit enkele coupons en een voucher, met de coupons kunt u in aanmerking komen voor rentebetaling (de eigenaar van obligatiekredieten levert jaarlijks zo’n coupon in, ontvangt zijn rente daarvoor). De coupon zelf vertelt u wanneer u het geld kunt ophalen, evenals het bedrag dat de eigenaar ontvangt. U bent verantwoordelijk voor het innen van uw eigen rente omdat de geldschieter niet weet wie de eigenaar is van de obligatie. De obligatiehouders regelen meestal dat de bank het rentebedrag incasseert.

Waarom een ​​obligatielening?

Zeker als de lening erg groot is, wordt de lening opgedeeld in kleinere stukken. Dit betekent dat je meer mensen kunt vinden die bijvoorbeeld een bedrijf 30 euro willen lenen dan wanneer je zoekt naar twee mensen die bijvoorbeeld een bedrijf 30.000 euro willen lenen. Gemeenten en het rijk, maar vaak ook de provincies geven bijvoorbeeld een obligatielening uit, zij hebben een groot bedrag nodig voor huisvesting. Bedrijven kunnen ook een obligatielening geven om bijvoorbeeld een machine of andere productbronnen te kopen die erg duur zijn.

Aflossing

Zoals bij alle geldleningen moet het bedrag worden terugbetaald, dit geldt ook voor obligatieleningen. Er zijn een aantal manieren waarop bedrijven geld kunnen terugbetalen:

Ook komt het wel eens voor dat de instelling geld over heeft tijdens de looptijd van de lening, met dit resterende geld kunt u bijvoorbeeld de lening voor de looptijd terugbetalen of een deel van de lening terugbetalen. Doordat het bedrijf deze lening eerder kan terugbetalen, is het voor de geldverstrekker minder aantrekkelijk, waardoor de geldverstrekker een hogere rente(rente)betaling verlangt. Deze rente wordt soms als bonus gegeven na aflossing. Als is overeengekomen dat de obligaties niet voor de vervaldag kunnen worden afgelost, kan het bedrijf de obligaties terugkopen op de beurs (en dus rente besparen).

Prospectus

Voordat bedrijven hun obligaties uitgeven, probeert het bedrijf de aandacht te trekken van mensen die geïnteresseerd zijn in beleggen. Om deze doelgroep te bereiken adverteert het bedrijf in bijvoorbeeld kranten of tijdschriften. Naast het zoeken naar leners wordt er ook een prospectus uitgegeven, dit is een wettelijk verplicht document.

In dit document staan ​​verschillende dingen over de obligatielening en het bedrijf zelf. Enkele zaken in dit document zijn: