Waarom beleggen in goud nog steeds aantrekkelijk is

Na jaren van groei heeft de goudprijs zich in 2012 even gestabiliseerd, maar de handelsvolumes nemen al weer toe. De verwachte zwakte van de dollar later in 2012 zal goudinvesteringen weer aantrekkelijk maken.

Hogere goudprijs door zwakkere dollar

Steeds meer beleggers gaan ervan uit dat de Amerikaanse centrale bank FED in het najaar van 2012 met een flink pakket aan stimulerende maatregelen voor de Amerikaanse economie komt. Goudhandelaren kijken uit naar een dergelijke kwantitatieve versoepeling omdat het de dollar verzwakt. En een zwakke dollar, zoals bekend in beurskringen, betekent een hogere goudprijs.

Goedkoop geld moet stimuleringsmaatregelen versterken

Beursanalisten zijn van mening dat maatregelen van de FED om de economie te stimuleren onvermijdelijk zijn. Volgens de bekende zakenbank UniCredit mag worden aangenomen dat ze in het najaar van 2012 bekend zullen worden gemaakt. Naast deze monetaire versoepeling besluit de Federal Reserve om de huidige lage rente niet in 2014 te herzien, maar pas een jaar later. Het beleid van goedkoop geld zal dus nog enige tijd aanhouden.

De prijs van goud lijkt te stabiliseren

De handel merkt al een tijdje dat de prijs van een troy ounce goud steeds minder volatiliteit vertoont. De afgelopen maanden schommelden de prijzen wereldwijd tussen $1.570 en $1.650.

Daarom is de jarenlange stijging van de goudprijs een tijdje tot stilstand gekomen. De prijs is de afgelopen jaren flink gestegen. Kostte een troy ounce (iets meer dan 30 gram) in 2002 nog maar 200 dollar, nu (augustus 2012) schommelt de prijs rond de 1600 dollar.

De economische crisis heeft de goudprijs verlaagd

De goudprijs staat al enige tijd onder druk door de economische crisis. India was lange tijd een grootverbruiker van goud, vooral in de juwelenindustrie. Door de scherpe daling van de roepie en een aanzienlijke daling van de juwelenhandel is de vraag naar goud in het land met 50 procent gedaald ten opzichte van 2011. Ook de Chinese vraag naar goud daalt duidelijk door tegenvallende groeicijfers.

De drijvende kracht achter de goudprijs

Hoewel de crisis dus een drukkend effect heeft op de goudprijs, is diezelfde crisis tot op zekere hoogte ook verantwoordelijk voor het prijsdrijvende effect:

Deze krachten (prijsverlagend versus prijsopdrijvend) houden elkaar redelijk in balans, zodat de goudprijs momenteel stabiliseert.

De prijs van goud reageert alleen sterk op macro-economische gegevens

Hoewel dit resulteert in enige stabilisatie van de goudprijs, vertoont deze af en toe grote schommelingen, zowel naar boven als naar beneden. Dit is meestal te wijten aan sterke reacties van beleggers op de publicatie van macro-economische gegevens, zoals positieve werkloosheidscijfers uit de VS.

Al met al lijkt een explosieve stijging van de goudprijs voorlopig echter onwaarschijnlijk. Ook de monetaire maatregelen van de centrale banken lijken de goudprijs steeds minder te verstoren. De prijs van goud is de afgelopen jaren zo snel gestegen dat de verschillen nu nog maar miniem zijn. Vrijwel alle mogelijke beleidsmaatregelen zijn al in deze prijs inbegrepen. Volgens sommige analisten zal de goudprijs de komende jaren oplopen tot maximaal 1.800 dollar.€