Waardeoverdracht pensioen: zes maanden verstreken

Wilt u dat uw pensioenwaardeoverdracht in 2020 of 2021 plaatsvindt? Een andere werkgever of een andere baan vraagt ​​u of u uw pensioen via waardeoverdracht meeneemt naar de nieuwe werkgever. Wat is waardeoverdracht en waar moet je op letten? Er zijn bijvoorbeeld zes maanden verstreken, wat betekent dat financieel? U wilt immers geen groot pensioengat, maar een mooi pensioen dat later wordt opgebouwd. Vanaf 1 januari 2019 wordt ook de waardeoverdracht van kleine pensioenen gestimuleerd.

Nieuwe werkgever, nieuw pensioen, nieuwe regels

Een nieuwe werkgever betekent niet per se een nieuw pensioenfonds, waar je helemaal opnieuw kunt beginnen met sparen voor later. Iedereen die in loondienst werkt en in dezelfde branche blijft werken maar bij een andere werkgever zal weinig verschil merken in de pensioenopbouw. U krijgt te maken met hetzelfde pensioenfonds als voorheen en uw pensioenopbouw gaat gewoon door. Het wordt anders als de overgang naar een nieuwe baan ook een ander pensioenfonds met zich meebrengt. Dan wordt het pensioengat verborgen als uw reeds opgebouwde pensioenverschil wordt bevroren en u gedeeltelijk opnieuw moet beginnen.

Uw pensioen verstandig meenemen, ja of nee?

U kunt twee aparte pensioenen creëren, maar als u in een nieuw pensioenfonds wordt geplaatst, vraagt ​​de salarisadministratie of u het opgebouwde pensioen mee wilt nemen? Uw pensioenoverdracht noemen wij waardeoverdracht. Het tot nu toe in het pensioen opgebouwde kapitaal wordt dan verwerkt in het nieuwe pensioenfonds. Het is aan u om te beslissen of u de waarde al dan niet overdraagt. Voordat u besluit uw pensioen mee te nemen naar uw nieuwe werkgever, moet u natuurlijk twee dingen doen:

De deadline van zes maanden bestaat niet meer

Per 1 januari 2015 is de Pensioenwet gewijzigd. Als u vóór 2015 overstapte, had u zes maanden de tijd om te kiezen of u waardeoverdracht wilde. Met ingang van 2015 bestaat deze term niet meer. Dit betekent meer onzekerheid voor de werkgever, waardoor de werkgever extra moet bijbetalen als het spaargeld van de pensioenuitvoerder lager is dan de wettelijke overdrachtswaarde. Maak dus een goede berekening wat waardeoverdracht ook financieel voor u betekent.

Wat betekent waardeoverdracht voor mij?

Bij waardeoverdracht worden uw oude rechten en kapitaal overgedragen naar het nieuwe pensioenfonds. Dat betekent niet dat het één op één zal zijn. Het nieuwe pensioenfonds kan andere regels en kosten hanteren dan het nieuwe pensioenfonds. Tijdens de overdracht worden beide systemen op dezelfde noemer gezet. Als u een eindloonregeling had bij uw oude werkgever (uw pensioen is gebaseerd op uw laatst verdiende salaris) en u ontvangt een middelloonregeling bij uw nieuwe werkgever (uw pensioen is gebaseerd op uw middelloon), dan moet u omrekenen. Over het algemeen zal een werknemer in de loop van zijn loopbaan meer verdienen en zal een pensioen op basis van het laatst verdiende salaris hoger zijn dan wanneer het zou zijn gebaseerd op het gemiddelde salaris over uw loopbaan. Het betekent ook dat pensioenaanspraken op basis van het eindloonstelsel daadwerkelijk meer waard zijn. Welke gevolgen heeft dit voor uw waardeoverdracht?

Welke andere factoren spelen een rol bij de waardeoverdracht?

U doet er goed aan ook naar de nabestaandenpensioenaanspraken te kijken. Het kan zijn dat de nieuwe werkgever geen spaargeld heeft (of heeft) voor een nabestaandenpensioen. Het is nogal belangrijk. Als u een nabestaandenpensioen heeft opgebouwd bij uw oude werkgever en niet bij uw nieuwe werkgever, wordt deze aanspraak voor u door overdracht omgezet in een aanvullend pensioen, zonder nabestaandenpensioen. Als er geen partner is, hoeft dit geen probleem te zijn (u krijgt dan een hoger pensioen), maar als er wel een partner is, kan dit een goede reden zijn om niet voor waardeoverdracht te kiezen. Dan blijft het reeds opgebouwde nabestaandenpensioen van kracht. Ook pensioenindexatie is belangrijk, zeker als de inflatie in de toekomst weer oploopt. Uiteindelijk zal indexeren uw koopkracht beschermen, omdat het ontbreken ervan uw koopkracht vermindert.

Vraag uitleg over uw pensioen in 2020 en 2021

Per direct verhuizen naar een nieuwe werkgever is een goede reden om nog eens naar uw pensioenoverzicht te kijken en uw pensioenfonds na te vragen. Sparen voor je pensioen doe je niet voor niets, en je kunt beter te veel pensioenonderbrekingen en pensioenhiaten voorkomen. Vraag uw adviseur bij de bank of verzekeraar en ook bij de salarisadministratie naar de mogelijkheden voor een goed pensioen.€