Waar is uw spaargeld veilig en loont het?

Sinds de banken failliet gingen en Brussel op het idee kwam om spaarders ook het bank- en overheidstekort te laten betalen, zijn velen die wat spaargeld op de bank hebben doodsbang. Het evenement is misschien veranderd en er is tot 100.000 euro bespaard, maar het feit alleen al dat het idee is geopperd, roept bij velen argwaan op. Waar is uw geld anders veilig? En hoe gaat het kabinet verder met de AOW? Zullen ze die ook verminderen als er weer een crisis komt? En hoe zit het met het pensioen? Moet iedereen er zelf voor zorgen?

Onzekerheid of sparen veilig is

Dat ze in eerste instantie ook het spaargeld van kleine spaarders wilden belasten, is een teken aan de wand. Het vertrouwen in de politiek is gekelderd, vooral nu er steeds meer geld wordt uitgeleend aan zuidelijke landen. Als de banken en landen echter “omdraaien” en er te weinig geld is voor ondersteuning, dan wordt misschien het eerste idee uit de kast gehaald. Om het spaargeld op de spaarrekening te houden, moet je bovendien al hier en daar betalen. Waar je vroeger rente kreeg, moet je die nu vaak betalen.

Weinig vertrouwen in de euro

Veel mensen zijn inmiddels onzeker geworden over de waarde van hun pensioenen en banksparen. Ook het vertrouwen in de euro is grotendeels gedaald, en dat is geen verrassing. Wie nog hetzelfde inkomen heeft als een paar jaar geleden, kan nu makkelijker rondkomen. Vooral oude mensen die niet zo’n groot pensioen hebben, merken dit heel goed. De euro is niet meer waard wat hij was toen hij begon.

Later meer nadenken over de mogelijkheden om te overleven

Daarom is het verstandig om zo gunstig mogelijk na te denken over de mogelijkheden om geld te plaatsen voor een veilige oude dag, zodat tegen de tijd dat het geld echt nodig is, enige gehechtheid aan het pensioen of het nesteitje niet verdwijnt.

Het leven wordt duurder

Het leven wordt immers ook steeds duurder, vooral de extra kosten voor behoeftige ouderen en gehandicapten. Onze samenleving was heel sociaal, maar zoals de politiek nu is, zal iedereen er straks voor een groot deel voor moeten sparen en betalen.

Investeren in goud

Er zijn tegenwoordig maar weinig mensen die in goud beleggen. De goudprijs is echter niet stabiel. Het kan stijgen, zoals het onlangs is gebeurd, maar het kan ook weer dalen. Als u nu in goud belegt en de prijs van goud daalt het komende jaar, dan verliest u een deel van uw inleg. Als u vervolgens uw goud wilt verkopen, krijgt u minder dan waarvoor u het heeft gekocht.

De waarde van goud staat niet vast

Goud behoudt altijd een bepaalde waarde omdat het een edelmetaal is. De waarde ervan staat echter niet vast, en dus is het in feite een investering die niet helemaal veilig is, maar die u meestal niet te veel kunt verliezen. Minder vaak dan bij investeringen in bedrijven.

Investeringen in bedrijven

Met beleggingen loopt u dezelfde risico’s. De waarde van investeringen kan ook stijgen en dalen, afhankelijk van de marktwaarde van het bedrijf in kwestie, haar producten en de manier waarop de organisatie wordt bestuurd. Investeringen in farmaceutische en voedingsbedrijven blijven het minst risicovol, hoewel hun waarde soms kan dalen tijdens perioden van voedselschandalen of medicijnmanipulatie.

Het verschil in ondernemingen

Maar medicijnen en voedingsproducten zullen altijd nodig blijven en zijn minder gevoelig voor forse stijgingen en dalingen in waarde dan investeringen in bedrijven met bijvoorbeeld luxegoederen. Bedrijven die luxegoederen ontwerpen en verkopen, merken als eersten wanneer de economie stopt met groeien en mensen minder uitgeven.

Investeringen in fondsen

De veiligste optie is om te beleggen in fondsen die meerdere bedrijven in portefeuille hebben. Als het ene bedrijf verlies maakt en een ander bedrijf in hetzelfde fonds winst maakt, verliest u er niet veel geld voor. Het blijft echter een investering en er zijn altijd risico’s aan verbonden.

Beleggingen in obligaties leveren doorgaans geen hoog rendement op

Beleggen in obligaties is een van de minst risicovolle beleggingen, maar levert niet al te veel winst op. De rente wordt jaarlijks uitgegeven in de vorm van coupons. Daarnaast brengt een obligatie ook risico’s met zich mee. Obligaties hebben doorgaans een looptijd van tien jaar en in die tijd kunt u uw geld meestal niet terugkrijgen. Als de EU zou uiteenvallen, zouden bijvoorbeeld Nederlandse staatsobligaties meer waard zijn, maar als de EU blijft en er nieuw geld moet worden gepompt in landen met financiële problemen, dan zal ook de prijs van staatsobligaties dalen.

Verzekering voor lijfrentes

Sommige mensen kopen een verzekering zodat ze na hun pensionering wat meer financiële hefboomwerking hebben via een lijfrente. De keerzijde is dat de premies behoorlijk hoog zijn en het is afwachten of je lang genoeg leeft om de geïnvesteerde premies met rente terug te verdienen en zelfs winst te maken. Als je van tevoren wist dat je honderd zou worden, was dat geen probleem, maar daar kan niemand zeker van zijn.

Eigendom

U kunt ook beleggen in onroerend goed. Tegenwoordig doen veel Nederlanders dit al. Mensen kopen een huis, renoveren het een beetje en verhuren het dan. Huur is een goede bron van inkomsten. Nu banken niet meer gemakkelijk een hypotheek kunnen bedenken, is er weer vraag naar huurwoningen. Ook particuliere huurwoningen.

Investeer veilig in je huis

Als spaarrente niet meer van belang is, investeren veel mensen in hun woning. Investeringen in zonnepanelen hebben een enorme vlucht genomen, net als verschillende maatregelen om je huis te isoleren om de energiekosten te verlagen. Het levert vaak een hoger rendement op dan andere beleggingen. Het aflossen van de hypotheek is ook een investeringsmogelijkheid, maar pas op dat de boete niet te groot is. Er valt immers nog geld mee te verdienen.

De woning heeft onderhoud nodig

Een pand met huurders brengt soms extra kosten met zich mee, omdat er soms onderhoud nodig is en zaken als verzekeringen en WOZ ook geld kosten. Bij huren moet je ook rekening houden met huurders die mogelijk ook huur betalen, maar als je een goed huurcontract hebt en je huurders zorgvuldig hebt gekozen, is maandelijkse huur een goede bron van inkomsten.

Maak combinaties

Het is verstandig om de risico’s te spreiden. Wie genoeg geld heeft om te investeren en daarmee een buffer wil opbouwen voor later doet er goed aan om bijvoorbeeld wat geld als spaargeld op de bank te zetten en de ander, niet te veel, in risicovolle investeringen (die een grotere kans hebben) van het maken van een hoger rendement), een derde beleggen in risicovolle fondsen of obligaties en bijvoorbeeld een klein deel in het kopen van goud. Er zijn nog meer manieren om uw spaargeld te spreiden. Kijk ook online, maar pas op voor al te lucratieve aanbiedingen.

Pas op voor hoge rentetarieven

Hoge spaarrentes en beloften van een hoog rendement moeten altijd met een korreltje zout worden genomen. Ze zijn verleidelijk, maar u kunt uw geïnvesteerde geld ook verliezen door criminele activiteiten. Veel mensen hebben al eerder met de tekortkomingen van deze service te maken gehad. Blijf liever bij voldoende veilige banken en bedrijven en speel niet voor de grootste winst. Nederland is nog steeds een van de veiligste en meest democratische landen qua geld en goederen.

Lees verder