Waar heb ik recht op na het overlijden van mijn partner?

Het overlijden van uw levenspartner heeft ernstige financiële gevolgen. Je zou er al in het leven over moeten nadenken. Financiële zekerheden kunnen het verschil maken tussen gedwongen verkopen van uw woning of zorgeloos in uw woning blijven wonen.

Partners houden vaak geen rekening met de financiële gevolgen van het overlijden van een van hen. Vaak wordt ten onrechte aangenomen dat hier in Nederland goede mogelijkheden voor zijn. U kunt onder bepaalde omstandigheden recht hebben op Anw, maar niet iedereen krijgt die. De pensioenregeling van de overleden partner biedt misschien een oplossing, maar niet iedereen heeft een pensioenregeling. Ook tussen pensioenregelingen zijn er grote verschillen. In dit artikel vind je verschillende tips die de partner van de overledene kan gebruiken.

In aanmerking komen voor ANW

Voorheen recht op een AWW-uitkering. Deze is vervangen door de ANW, die strengere claimrechten kent. De regeling is vooral bedoeld voor gezinnen met minderjarige kinderen. Daarnaast is er ook een uitkering als de langstlevende partner minimaal 45 procent arbeidsongeschikt is. Dit geldt echter niet voor gevallen waarin de langstlevende partner is geboren vóór 1 januari 1950. Bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd wordt de uitkering stopgezet.

Recht op nabestaandenpensioen

Naast de Anw heeft u mogelijk ook recht op een uitkering uit de pensioenregeling van de overledene. Het nabestaandenpensioen is vaak 70 procent van het te bereiken ouderdomspensioen. Daarnaast kan het wezenpensioen ook worden uitgekeerd aan de kinderen van de overledene. Daarna wordt het nabestaandenpensioen levenslang uitgekeerd. Wezenpensioen eindigt als kinderen bijvoorbeeld 21 of 23 worden. De pensioenregeling kan ook een andere pensioenleeftijd voor de wees vaststellen.

Tijdelijk nabestaandenpensioen

Naast een regulier nabestaandenpensioen heeft u mogelijk ook recht op tijdelijk partnerpensioen. Deze uitkering is bedoeld om het ontbreken van een Anw-uitkering te compenseren. Omdat aan de Anw-uitkering strenge eisen worden gesteld, komt niet iedereen in aanmerking voor deze uitkering. Dit tekort kan worden gecompenseerd met het Anw-hiaatpensioen. Een Anw-hiaatpensioen is vaak onderdeel van een pensioenregeling.

Betaling uit levensverzekering

Bij het afsluiten van een hypotheek eisen kredietverstrekkers vaak dat er een verzekering wordt afgesloten, die een bedrag uitkeert bij overlijden. Dit bedrag wordt gebruikt om de hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen. Daarnaast sluiten partners vaak ook aanvullende overlijdensrisicoverzekeringen af ​​die een bedrag ineens uitkeren bij overlijden van de verzekerde. Dit zijn verzekeringen die een groot bedrag in één keer beschikbaar kunnen stellen om de hoge kosten waar hij of zij mee te maken krijgt te dekken.

Afrekening met de werkgever

Ook de nabestaanden van de overledene moeten vaak een bedrag betalen bij de werkgever van de overleden partner. Hierbij kunt u denken aan vakantiegeld en opgebouwd vakantiegeld. In veel cao’s is vastgelegd dat bijvoorbeeld de naaste familie een maandsalaris ontvangt.€