Vul uw inkomen aan na het overlijden van uw partner

U bent getrouwd of samenwonend, heeft mogelijk kinderen en woont in een eigen woning. Uw financiële huishouding is gebaseerd op het inkomen van u beiden of uw kostwinner. Maar wat betekent het voor de familie als een van de twee komt te overlijden? Naast het organiseren van de uitvaart, moet u ook uitzoeken hoe u het financiële gat kunt opvullen. Naast het verdriet, wil je je geen zorgen maken om alles zelf te betalen. Gelukkig zijn er verschillende bronnen die het verloren deel van je maandinkomen kunnen vervangen. Regel eerst de uitvaart, zorg dan dat het inkomen wordt aangevuld, de vaste kosten worden verlaagd en tot slot andere zaken.

Op het moment dat je partner of partner overlijdt, staat de wereld even stil. Op dit moment kan het moeilijk zijn om erachter te komen wat u vervolgens moet doen voor begrafenissen en financiën. Bereid je goed voor met een stappenplan en informatie voor jezelf en je partner.

Wat gebeurt er als uw partner overlijdt?

Bepaal het overlijden en regel de begrafenis

Uw financiën op orde

Zorgen voor andere dingen

Gederfde inkomsten inhalen

Bij verlies van een partner verliest die persoon ook zijn financiële bijdrage aan de gezamenlijke huishouding. Hoe moet je alle vaste lasten nog betalen?

U kunt gederfde inkomsten compenseren door gebruik te maken van

U kunt ook de vaste kosten verlagen door gebruik te maken van

Uitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet als basisinkomen

Als u in Nederland woont of werkt, bent u automatisch verzekerd voor de Anw en krijgt u als nabestaande een uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als uw partner overlijdt als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, regelt de gemeente het en ontvangt u binnen twee weken een formulier om de uitkering aan te vragen. Een nabestaande die niet gehuwd was met de overledene of een samenlevingsovereenkomst had, maar een huishouden deelt, kan deze uitkering ook aanvragen, maar moet deze zelf aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de gemeente of via de begrafenisondernemer.

U krijgt Anw-toeslag als:

Het voordeel stopt als

Anw toeslagbedrag

De hoogte van de maandelijkse uitkering is afhankelijk van eventuele overige inkomsten en bedraagt ​​maximaal 70% van het netto minimumloon. Ook wordt in de maand vakantietoeslag opgebouwd, die in de maand mei wordt uitbetaald.

Als je je eigen salaris krijgt

Als u zelfstandig ondernemer bent en een loon of winst uit uw eigen onderneming ontvangt, wordt dit inkomen voor een deel afgetrokken van de Anw-uitkering. Verdient u (in 2016) meer dan € 768,60 bruto per maand, dan wordt tweederde van alles daarboven op uw uitkering ingehouden. Als uw inkomen hoger is dan € 2.503,08 per maand, vervalt uw recht op de Anw.

Als u al een andere uitkering ontvangt

Als uw partner overlijdt en u ontvangt een WW-, WW- of WW-uitkering, dan wordt dit inkomen volledig afgetrokken van de Anw. Als de uitkering hoger is dan € 1156.32, vervalt het recht op een Anw-uitkering.

Bijverdiensten in verband met het opgebouwde pensioen bij de werkgever van de partner

Als u als werknemer werkt, bouwt u uw pensioen op voordat u de AOW-leeftijd bereikt. Als uw partner echter overlijdt, wordt dit opgebouwde pensioen als partnerpensioen uitgekeerd aan de nabestaande en als bijverdienste bij de Anw opgeteld. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van het verdiende salaris en het aantal dienstjaren. Deze persoonsgegevens kunt u opvragen bij de pensioenuitvoerder van uw overleden partner. Als uw partner zelfstandige was, wordt dit pensioen niet automatisch opgebouwd, tenzij het is geregeld bij een beroepspensioenfonds.

Profiteer van voordelen en verlaag vaste kosten

Nu uw inkomen is gewijzigd, kunt u verschillende belastingvoordelen krijgen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger uw kinderopvangtoeslag. Controleer of u in aanmerking komt voor Kinderbijslag, Huurtoeslag en Zorgtoeslag voor extra inkomen. Het inkomen van uw partner is weg, maar de maandlasten van die persoon ook. Door de zorgverzekering, het telefoonabonnement en eventuele lidmaatschappen van uw partner op te zeggen, verlaagt u uw vaste kosten. Ook de kosten van boodschappen, kleding, kappers en belastingen worden lager. (De aangegeven bedragen en termijnen hebben betrekking op 2016)

Kinderbudget

Als u een kind heeft dat jonger is dan 18 jaar en uw totale jaarinkomen is € 19.758.00 of minder, dan heeft u recht op de maximale kinderbijslag. Verdient u meer, dan krijgt u minder uitkering, anders vervalt uw recht daarop. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van het aantal kinderen dat u heeft. In 2016 was de maximale uitkering voor één kind 1038,00 euro en voor twee kinderen 1866,00 euro per jaar. Als alleenstaande ouder kunt u zelfs een toeslag krijgen van maximaal 3066,- euro per jaar. Als uw kind de leeftijd van 12 en 16 jaar heeft bereikt, wordt het budget van het kind verder verhoogd om bij te dragen aan de schoolkosten.

Kinderopvangtoeslag

Het kan zijn dat uw kind al naar de kinderopvang is gegaan, of dat uw nieuwe situatie als alleenstaande ouder dit nodig heeft om te kunnen werken. Als voorheen de premie werd berekend over het totale inkomen, wordt dit nu alleen van uw inkomen gedaan. In veel gevallen is uw jaarinkomen lager en krijgt u dus een hogere uitkering.

De gewerkte uren worden vermenigvuldigd met 140% inclusief pauzes en reistijd. U kunt dan voor maximaal dit aantal uren kinderopvangtoeslag aanvragen. In 2016 heeft de Rijksoverheid bepaald dat u bij een inkomen van minder dan € 21.806,00 per jaar maximaal 93% kinderopvangtoeslag krijgt. De Belastingdienst hanteert een maximum uurtarief van € 6,89. Dus als u 93% recupereert, betaalt u slechts € 0,48 per uur voor kinderopvang. Als uw kinderdagverblijf echter meer rekent per uur dan dit, krijgt u geen vergoeding voor het verschil boven € 6,89 per uur.

gezondheidszorg voordelen

Als volwassene vanaf 18 jaar kunt u een zorgtoeslag krijgen als tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. Als uw totale jaarinkomen lager is dan € 27.012,00 (in 2016), heeft u daar recht op. Is het jaarinkomen maximaal € 19.758.00 of minder, dan geldt de maximale vergoeding van € 83,00 per maand. Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis meeverzekerd op uw polis en hoeven geen eigen risico te betalen.

Huurtoeslag

Als u met uw gezin of partner in een huurhuis woont en een van de twee overlijdt, kunt u de huur mogelijk niet meer alleen betalen. Bij een woning heb je een overlijdensrisicoverzekering die je maandlasten verlaagt na zo’n gebeurtenis, wat bij een huurwoning niet het geval is. Als u alleenstaand bent, is de maximale inkomensgrens die bepaalt of u recht heeft op een uitkering lager dan voor een samenwonend stel. Bent u 23 jaar of ouder, dan is uw huur niet hoger dan € 710,68 en verdient u niet meer dan € 22.100,00 per jaar, dan heeft u recht op huurtoeslag. Hoeveel u krijgt, wordt berekend op basis van uw exacte huurprijs en uw inkomen. Bij een huurprijs van € 710,68 bij een inkomen tot € 15.000,00 heeft u recht op een tegemoetkoming van € 342,00 per maand, bij een maximaal inkomen van € 22.100,00 is dit bedrag € 153,00 (in 2016).

Houd toegang tot uw bankrekening

Een bankrekening, bijbehorende bankpas en internetbankieren die alleen op naam van de overledene staan, worden geblokkeerd nadat de bank op de hoogte is gesteld van het overlijden. Het kan door de nabestaanden weer worden ontgrendeld met behulp van een verklaring van erfrecht.

Alleen de persoonlijke bankpas en internetbankgegevens van de overledene worden van de gezamenlijke en/of tweenaamsrekening geblokkeerd. Ook kan de partner nog steeds gebruik maken van de rekening en zijn bankpas.€