Vrijwillig pensioenfonds voor zelfstandigen 2021/’22

In 2021 en 2022 heb je als zzp’er de mogelijkheid om deel te nemen aan het vrijwillig pensioenfonds. Zo bouw je als zzp’er een aanvullend pensioen op naast andere vormen van sparen en beleggen. Dit pensioenfonds is vrijwillig en flexibel. Indien mogelijk is het rendement ook beter dan wanneer u zelf investeert. Doordat er veel zzp’ers deelnemen, kunnen de kosten laag zijn, wat zeker ten goede komt aan uw pensioen. Een alternatief is de Brand New Day Pensioenrekening. Een aantal sectoren kent een verplichte pensioenregeling.

Vrijwillig of verplicht aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Verplicht pensioen

In meerdere bedrijfstakken bent u ook als zzp’er verplicht om u aan te sluiten bij een collectief pensioenfonds. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld voor:

Daarom vallen veel zzp’ers buiten de boot.

Waarom een ​​vrijwillig pensioenfonds voor zelfstandigen?

Veel zelfstandigen, die naast de AOW geen verplicht pensioen hoeven te verzamelen, stellen het incasseren van het aanvullend pensioen uit. Iedereen die in de toekomst een redelijk inkomen wil hebben, moet echter weten dat hoe eerder hij begint met sparen voor zijn pensioen, hoe beter. Dan werkt de tijd voor jou. Het Zelfstandig Vrijwillig Pensioenfonds, dat op 1 januari 2015 van start is gegaan, wordt beheerd door een grote pensioenuitvoerder, APG. Van zo’n grote club verwacht je begrip voor investeringen, is een vertrouwde naam. kan de kosten laag houden, u veel werk uit handen nemen en zo voor een mooi pensioen zorgen. Dit alles en de flexibiliteit van de regeling moeten veel zelfstandigen overtuigen.

Zeer flexibel pensioenfonds zzp

De regeling is dat je kunt kiezen hoeveel en hoe vaak je geld inlegt (flexibel storten), hoe je het wilt uitbetalen (flexibel betalen) en hoe lang je het geld wilt laten uitbetalen (flexibele betalingsduur). Uw keuze voor een pensioenuitkering als u tussen de zestig en zeventig jaar bent, is 10, 15 of 20 jaar. Enkele andere kenmerken zijn:

De kosten van zelfstandigen worden gezamenlijk gedeeld

Als u een lijfrentepolis koopt of een ander soort individueel spaargeld kiest voor uw pensioen, gaan de kosten volledig naar uw rekening. Iedereen spaart voor zijn pensioen bij dit nieuwe pensioenfonds van APG. vindt dat de kosten collectief worden gedeeld en dus lager zullen zijn. Iedereen die belegt weet dat lage kosten voor een groot deel bepalend zijn voor het rendement. Mensen met woekerpolissen hebben in het verleden ook duur collegegeld betaald met hoge tarieven. Dit pensioenfonds hoeft dat niet te zijn, zolang er maar genoeg deelnemers zijn en APG zorgt voor de juiste beleggingen. Doordat enkele grote zzp’ers volledig achter het pensioenfonds staan ​​(Stichting ZZP Nederland, FNV ZZP’ers, Platform ZZP-ondernemers PZO-ZZP, zzp’ers bouw), is er indirect een groot draagvlak onder zzp’ers. in dienst.

Zorg voor je zelfstandigenpensioen in 2021 en 2022

Naar schatting bouwt meer dan de helft van de zelfstandigen zonder personeel geen pensioen op. Met het nieuwe pensioenfonds moet daar verandering in komen. Pensioenopbouwers kiezen veelal voor een lijfrenteregeling, meer nog dan het reguliere sparen, beleggen of bankspaargeld. Het mooie van het nieuwe pensioenfonds voor zelfstandigen is dat er geen verplichtingen zijn. Wie nog niet of particulier pensioen opbouwt, kan straks kiezen voor een aanvullende manier van pensioenopbouw. U hoeft niet volledig bij te dragen aan het pensioenfonds, maar u kunt dit wel aanvullend doen. Als de rendementen goed blijken te zijn, kunt u uw investering altijd verder uitbreiden. Diversificatie en verdeling van geld is immers belangrijk bij alle vormen van sparen en beleggen. Zet niet al je geld in één fonds. Werknemers in loondienst hebben deze uitkering niet, zij moeten een bepaald percentage van hun salaris sparen bij het verplicht pensioenfonds. Zelfstandigen kunnen kiezen.

Pensioenrekening Nieuwe dag

Brand New Day heeft ook een pensioenrekening voor u, een zelfstandigenpensioenrekening. U kunt deze rekening eenvoudig online openen. U bepaalt zelf hoe vaak u geld belegt, dit kan eenmalig of regulier zijn. Brand New Day belegt geld in indexfondsen. Stijgt de index, dan stijgt uw kapitaal. Als u met pensioen gaat, kunt u dat kapitaal omzetten in inkomsten. Brand New Day is een grote jongen in vermogensbeheer.

Conclusie pensioenfonds voor zelfstandigen

Wie op dit moment niets spaart en wel wil sparen voor een pensioen, maar daar zelf te weinig tijd voor heeft, kiest er liever voor om zijn totale pensioen op te bouwen bij het nieuwe fonds. Wie al pensioen opbouwt, heeft nu een extra fonds. Een groot pluspunt hierbij is de mogelijkheid om bij langdurige arbeidsongeschiktheid gebruik te maken van een pensioen. Deze optie is niet beschikbaar bij veel andere manieren om later te sparen en te beleggen. Begin als zzp’er al vroeg met pensioensparen en bespreek vrijwillig de fiscale mogelijkheden met je bank of verzekeraar. Hoe langer je het uitstelt, hoe meer het je gaat kosten.

Lees verder