Vraag de banken om de resterende schuld te financieren

De woningmarkt is tussen 2008 en 2013 gedaald. De huizenprijzen zijn in deze periode met 20% tot 25% gedaald. Resterende schulden en onderwaterwoningen vormen een groeiend probleem.

Een woning kopen is een investering met de nodige risico’s. Een kleine procentuele daling van de huizenprijzen kan al ernstige gevolgen hebben. Een hypotheek die hoger is dan de waarde van de woning kan een groot probleem zijn. Het huis kan niet worden verkocht zonder de resterende schuld achter te laten. Sinds 1 januari 2013 zijn de hypotheekregels gewijzigd, waardoor de hypotheekschuld nu maandelijks moet worden afgelost. Maar de aflossing gaat zo traag dat het de problemen van dalende huizenprijzen alleen maar verzacht. De huizenmarkt blijft verslechteren door de strenge opstelling van de banken.

Banken denken alleen in hun eigen belang

Tot 2008 waren banken bereid om in sommige gevallen tot acht keer meer uit te lenen dan hun inkomen voor hypotheken. Door de daling van de huizenprijzen zijn banken als een blad aan een boom gedraaid. Ze willen alleen hypotheken verstrekken aan klanten die passen bij hun ideaalbeeld. Ze zijn bereid veel minder hypotheek te verstrekken en zijn niet bereid een stap extra te doen. Politici hebben een mogelijkheid gecreëerd om de resterende schulden mee te financieren in een nieuwe hypotheek, maar de banken willen niet meewerken.

Overdracht van resterende schulden naar een andere woning

De stroom op de woningmarkt komt weer op gang als de banken bereid zijn om de resterende schulden mee te financieren in een nieuwe hypotheek. Een huiseigenaar die een duurdere woning wil kopen, heeft vaak geen probleem om de woning met de resterende schuld te verkopen. De nieuw te koop staande woning, eigenlijk uitgedrukt in euro’s, is mogelijk nog verder gedaald. Maar dat kan niet omdat het niet gefinancierd kan worden. Ook als het inkomen hoog genoeg is om de maandlasten te dekken, is de hypotheek niet beschikbaar.

Banken zouden meer moeten meedenken met de klant

In de eerste vijf maanden van 2013 sloot de woningmarkt nog meer. Nieuwe hypotheekregels maken het kopen van een woning moeilijker en de restschuld vormt voor een groeiende groep een drempel. Ze willen misschien een ander huis kopen, maar zitten vast in hun huidige huis. Banken zullen met hun klanten moeten meedenken. Tot 2008 moedigden banken huiseigenaren aan om extra schulden aan te gaan. Vandaag de dag zitten banken op hun geld. Veel tweede hypotheken worden afgesloten op advies van banken. Een te hoge hypotheekschuld is niet alleen de schuld van de banken, maar zeker ook voor een deel van de ontstane problemen.

Moeten de banken verplicht worden om de resterende schulden mee te financieren?

De huizenmarkt kan worden geholpen om weer op gang te komen door banken te verplichten de resterende schuld mee te financieren. Hierdoor zullen meer huiseigenaren hun woning met restschuld verkopen en vervolgens een andere woning kopen. Nederlandse consumenten hielpen de banken door de moeilijke periode heen. Er is belastinggeld geïnvesteerd om verschillende systeembanken overeind te houden. Nu ligt de bal bij de bank om zijn werk weer te doen. Niet alleen door geld te sparen, maar ook door het tegen een redelijke rente uit te lenen.€