Voorwaardelijke en herroepbare donatie: een donatie intrekken

Stel dat u in 2021 of 2022 geld wilt schenken aan uw kind en dat uw kind of kleinkind het geld alleen krijgt als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo niet, dan wilt u uw donatie graag intrekken. We noemen dit een herroepbare of voorwaardelijke schenking, maar wat betekent zo’n schenking voor betaalde schenkingsrechten of is de schenking belastingvrij? En hoe kan een schenking worden ingetrokken met een schenkingsovereenkomst? Als u een schenking intrekt, zijn er fiscale gevolgen als u meer schenkt dan in de vrijstelling is toegestaan. Voorwaardelijke schenking geldt niet bij schenking van (meer dan) 100.000 euro eigen woning Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan vervalt de vrijstelling, maar wordt de schenking geschonken.

Donatie annuleren

Je kunt iemand contant geld geven en iets doneren of geld storten op een rekening, maar in veel gevallen, en zeker voor grotere bedragen, wordt de donatie bij akte gedaan. Dit kan een notariële akte zijn of een onderhandse akte. In een cadeauovereenkomst of cadeauovereenkomst kunt u allerlei aanvullende voorwaarden opnemen:

Sterker nog, u kunt uw donatie zo complex of eenvoudig maken als u zelf wilt.

Voorwaardelijke en herroepbare donatie

Er zijn voorbeelden bekend waarbij een kind een bepaald bedrag krijgt als een studie is afgerond of als het lukt om op zijn achttiende niet te roken. Als aan deze voorwaarden is voldaan, gaat de donatie door. Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, is er geen schenking. Deze herroepbare schenking is alleen geldig als aan de voorwaarden van het contract is voldaan. Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt de akte ontbonden en kan de schenkbelasting worden teruggevorderd.

Donatie annuleren

U kunt echter ook in de akte vermelden dat u bevoegd bent om de gedane schenking terug te vorderen. Het kan ook op verschillende manieren:

De clausule dat u de schenking zonder opgave van redenen kunt intrekken, geeft u uiteraard de meeste discretie. Zeker in tijden van economische onzekerheid kan dit prettig zijn voor de schenker, omdat de schenker zo gemakkelijk een deel kan opnemen, ook als hij later minder geld heeft. De ontvanger zal minder tevreden zijn met deze clausule omdat het extra onzekerheid creëert. Daarom wordt er vaak voor gekozen om een ​​termijn te verbinden aan de mogelijkheid tot herroeping of om de voorwaarden te koppelen aan de leeftijd van de schenker of ontvanger van het geschenk. Met het claimen van een schenking of een deel daarvan kunt u ook schenkbelasting terugvragen bij de Belastingdienst.

Onderhandse schenkingsakte of via een notaris?

Of u kiest voor een onderhandse akte of een akte bij de notaris hangt af van een aantal zaken:

Gespreid doneren is fiscaal voordelig

In plaats van een grote, voorwaardelijke donatie, kan het verstandig zijn om in termijnen te doneren. Het voordeel is dat je niet altijd je uitgaven hoeft bij te houden of wat geld terug te krijgen, maar je kunt wel zelf bepalen hoeveel je elk jaar wilt geven. U hoeft niet naar de notaris en u kunt elk jaar gebruik maken van de vrijstellingen. Het kind heeft een jaarlijkse vrijstelling van meer dan € 6.600 (in 2021) en kan elk jaar worden gebruikt. Bij een grote gift kan het zijn dat je direct tot 20% belasting moet betalen, en als het een gift aan iemand anders is, zelfs tot 40%. Kies indien mogelijk voor een belastingvrije schenking voor een kleinkind.

Fiscale gevolgen van het intrekken van een donatie

Het intrekken van een schenking kan fiscale gevolgen hebben. De schenking kan groter zijn geweest dan de vrijstelling, waardoor er onterecht belasting is betaald. Daarnaast kan de schenker de lening hebben afgetrokken van het vermogen vermeld in kolom 3. Het moment van aangifte bepaalt de hoogte van de belasting over de opname en het moment van opname.

Donatie voor eigen huisvesting (voorbeeld voorwaardelijke schenking)

In 2014 mocht u € 100.000 belastingvrij schenken aan iedereen, maar vooral aan een kind of familielid, mits het geld gebruikt wordt om een ​​eigen woning te kopen. In 2021 loopt deze vrijstelling voor koopwoningen op tot ruim 105.000 euro. Deze vrijstelling is niet meer alleen voor uw kind. Voorwaarde is dat de ontvanger (kan ook een kleinkind zijn) jonger is dan 40 jaar.

Nog een voorbeeld van voorwaardelijke schenking: Uitsluiting met een uitsluitingsclausule

Het kan ook zijn dat u niet wilt dat uw gift meetelt voor de gemeenschap en dus verdeling bij een scheiding. Om dit te voorkomen kun je een uitsluitingsclausule opnemen in de cadeauovereenkomst:

Uitsluitingsclausule:
Deze schenking, de vruchten van de schenking en wat is, is gekomen of zal komen in de plaats van de goederen, maken geen deel uit van enige gemeenschap van goederen waarin de respectieve erfgenaam op het moment van mijn overlijden zal trouwen of daarna zal trouwen. De schenking zal ook niet worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant.

Return of the Droit: voorbeeldtekst

De resolutievoorwaarde droit de retour bepaalt dat de schenking wordt ingetrokken na het overlijden van de schenker. Het voordeel is dat de schenking automatisch teruggaat naar de schenker, het nadeel is dat de schenker het bedrag opnieuw moet schenken aan de erfgenamen, waardoor er een hoog tarief kan gelden. Dan is een herroepelijke schenking flexibeler en goedkoper.

Druk op terug:
Ik heb een voorwaarde aan de schenking toegevoegd dat in het geval van vermoeden van mijn dochter tegen mij en <...> de donatie wordt als niet gedaan beschouwd en het geld onmiddellijk aan mij en <...> zal worden geretourneerd

Conclusie voorwaardelijke donatie

Als u voorwaarden wilt stellen aan uw donatie, dan kan dat. Bij onherroepelijke donaties is teruggave niet meer mogelijk, bij voorwaardelijke en herroepbare donaties wel zodra niet aan de voorwaarden van de donateur wordt voldaan. Hiervoor is een aanvullende clausule in de cadeauovereenkomst vereist.

Lees verder