Voortzetting dienstverband na pensionering

Na pensionering daalt het inkomen doorgaans tot 70 procent of minder. Dan kunt u het extra inkomen gebruiken. Ouderen kiezen er steeds vaker voor om na hun pensioendatum door te werken. Hoe neem je het waar en wat levert het op?

Wat maakt langer werken financieel zo aantrekkelijk?

Voortzetting van de arbeidsovereenkomst met de huidige werkgever

Wil je na je pensionering nog een tijdje doorwerken, dan is het logisch om dat bij je laatste werkgever te doen. Het enige probleem is dat in veel cao’s of arbeidsovereenkomsten doorgaans staat dat de arbeidsovereenkomst op 65-jarige leeftijd van rechtswege eindigt.

Staat er niets in uw cao of arbeidsovereenkomst, dan kunt u er in overleg met uw werkgever voor kiezen om uw huidige arbeidsovereenkomst voort te zetten. Alle afspraken over je functie, salaris, doorbetaling bij ziekte, vakantierechten, pensioenopbouw etc. kon gewoon doorgaan. Wees daarom duidelijk over uw pensioenrechten en wanneer uw nieuwe arbeidsovereenkomst eindigt.

Blijven werken op basis van tijdelijk contract

Hoewel in Nederland meestal automatisch ontslag wordt gevolgd op 65-jarige leeftijd, kan dit ook worden opgelost met een tijdelijk contract, bijvoorbeeld voor 1 jaar. Dit geeft de werkgever een voordeel, aangezien hij niet kan worden verplicht tot het ontvangen van een ontslagvergoeding, zoals bij een vast dienstverband het geval is.

Nadelen van doorwerken op basis van tijdelijk contract

Wie ervoor kiest om een ​​nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan, bijvoorbeeld in de vorm van een jaarcontract, moet begrijpen dat zijn salaris niet meer onder de bepalingen van de cao valt. Helaas maken werkgevers hier soms graag gebruik van en in de praktijk krijgen 65-plussers vaak een lager loon aangeboden, meestal zonder alle gebruikelijke extra’s. Zorg er dus voor dat je werkgever je een redelijk salaris aanbiedt.

Wie ouder is dan 65 jaar en zich ziek meldt, kan geen aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet of de Werkloosheidswet. De socialezekerheidspremies betalen immers niet meer voor u.

Beloning en andere arbeidsvoorwaarden voor personen ouder dan 65 jaar

Overigens is het goed om hier nog eens te benadrukken dat je als 65-plusser relatief goedkoop bent voor een werkgever omdat die geen premie hoeft te betalen voor meerdere werknemersverzekeringen. Houd hier rekening mee wanneer u met hem onderhandelt over salaris en andere voordelen.

Zo is het niet ongebruikelijk dat oudere werknemers onderhandelen over aangepaste werktijden, langere pauzes of aangepaste starttijden. In cao’s is vaak ook buitengewoon seniorenverlof opgenomen met extra leeftijdsgebonden verlofdagen en kortere arbeidsduur. Zeker als je fysiek zwaar werk doet, kunnen werkgevers besluiten om je als oudere extra verlofdagen te geven.€