Voorraad voor ouderdom

Als de babyboom van het midden van de jaren zestig ooit zijn rijkdom te gelde maakt, zullen aandelen, obligaties en onroerend goed de markt overspoelen. Dan krijgen spaarders te maken met een echte demografische schok. Dit zijn horrorscenario’s zoals de bankenhuizen die al jaren in hun analyses worden beschreven. Sparen voor de oude dag raakt uit de gratie.

Als pensioensparen massaal worden gebruikt

Als we de genoemde bankinstellingen mogen geloven, kan het nog steeds financieel stressvol worden voor zowel ouderen als de volgende generatie. Het idee is simpel: wanneer mensen die in het midden van de jaren zestig zijn geboren met pensioen gaan, gebruiken ze hun pensioenspaargeld massaal op:

Opslaan is niet meer nodig

Hun leven als spaarder is voorbij. Vanaf nu tot dan wordt het uitgestelde berekend:

De markt zal worden overspoeld met effecten

Bovenstaande scenario’s vormen een probleem voor verzekeraars en vermogensbeheerders: niemand heeft immers zoveel verzekeringsclaims en spaargeld als de generatie die rond 2030 met pensioen gaat. Verzekeraars zullen massaal aandelen, obligaties en beleggingsfondsen op de markt brengen. De markt zal overvol zijn met aanbiedingen, maar het aantal kopers zal minder zijn. Als gevolg hiervan zullen de prijzen dalen.

Vooral staatsobligaties beleven moeilijke tijden

Er komen moeilijke tijden aan, vooral voor de zogenaamd veilige vorm van beleggen, volgens experts: de staatsobligatie.Veel debiteurenlanden hebben tot nu toe aan hun kredietverplichtingen kunnen voldoen doordat ze nieuwe leningen kregen ter vervanging van de oude. Wanneer de “babyboomers” hun geld terugeisen en de banken geen nieuwe leningen meer verstrekken aan de debiteurlanden, rijst de vraag of het geld wel beschikbaar zal zijn.

Rentebeleid ECB is funest voor pensioensparen

Pensioenverzekeraars zullen dan meer inspanningen moeten leveren om hun pensioenklanten, ook toekomstige generaties, te bedienen en sparen voor de oude dag wordt moeilijker. Het ziet er niet goed uit voor deze generatie. Voor degenen die tijdens hun werkzame leven hebben gespaard om op hun oude dag van hun spaargeld te leven, was vroeger tweederde van dat pensioen opgebouwde rente. Maar door het lage rentebeleid van de ECB offeren spaarders deze buffers op: leven van rente is een illusie.

Ook de vastgoedmarkt lijdt onder verkoopdruk

Maar niet alleen financiële markten zijn blootgesteld aan neerwaarts risico: er wordt ook ongeveer 2,2 biljoen euro aangehouden in contanten, goud, effecten of bedrijfsactiva. En de vastgoedmarkt kan ook last hebben van verkoopdruk van gepensioneerden. Overaanbod zal de prijzen doen dalen. In minder aantrekkelijke regio’s is het al moeilijk om een ​​koper voor zijn huis te vinden. Daarom moet ook de traditioneel veilige investering in uw huis met de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen.

Biotechnologie en farmacie als nieuwe groeimarkten

Om deze reden hebben financiële experts andere sectoren als opkomende markten aangewezen: biotechnologie en farmaceutica. Want samen met de levensverwachting neemt het gezondheidsbewustzijn van Nederlanders toe en daarmee de vraag naar farmaceutische producten.€