Voordelige lijfrentehypotheek of spaarhypotheek

Overheidsbeslissingen kunnen huiseigenaren veel extra geld kosten. Voor een nieuwe hypotheek moet u een annuïteitenhypotheek afsluiten, nu een aflossingsvrije hypotheek niet meer mogelijk is minus de hypotheekrente. Terugbetalen is verplicht, waardoor er een lager eigen risico is. Denk ook aan een lineaire hypotheek, want dat mag ook. Het belangrijkste kenmerk van deze annuïteitenhypotheek is dat het bedrag elke maand hetzelfde is. U betaalt ook elke maand een deel van de hypotheek. Maar ook voor een spaarhypotheek en een bankspaarhypotheek betaalt u elke maand hetzelfde bedrag. Dus wat zijn de verschillen tussen deze twee hypotheken? Wat zijn de fiscale gevolgen? Als u een spaarhypotheek heeft, houdt u deze aan en voegt u zo nodig geld toe voor verzekeringen als de rente hoog is. Toevoeging loont.

Hypotheek nemen, maar welke hypotheek wordt het?

Een hypotheek afsluiten betekent niet alleen geld lenen met uw woning als onderpand, maar ook kiezen voor een bepaalde hypotheekvorm. Enkele decennia geleden nam bijna iedereen een annuïteitenhypotheek, omdat nieuwe vormen als spaarhypotheken of beleggingshypotheken nog niet bestonden. Met de komst van nieuwe hypotheken was het enthousiasme voor de annuïteitenhypotheek gering. Maar de annuïteitenhypotheek is terug omdat Rabobank liever alleen die hypotheek aanbiedt. De andere hypotheken zouden te ingewikkeld en dus onwenselijk zijn. Maar waarom een ​​annuïteitenhypotheek nemen in plaats van een spaarhypotheek of een spaarbankhypotheek? In beide gevallen heb je dezelfde maandlast, maar er zijn verschillende verschillen. Let ook op lineaire hypotheekmogelijkheden.

Annuïteitenhypotheek en de kenmerken ervan

Bij een annuïteitenhypotheek is het van groot belang dat u elke maand de rente en aflossing betaalt, zodat de som van beide componenten elke maand hetzelfde is. Doordat u elke maand betaalt, wordt de schuld lager, waardoor het rentedeel lager is en de aflossing dienovereenkomstig toeneemt. Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk.

Voorbeeld annuïteitenberekening voor een annuïteitenhypotheek:

Stel dat de lijfrente, het jaarlijks te betalen bedrag, 4000 euro is met 4% hypotheekrente en er wordt in het 1e jaar niet afgelost. Dan ziet de rente en aflossing er voor jou als volgt uit:

jaar Renteaandeel bij 4% rente aflossing In totaal
1 EUR 4.000 rente 0 euro verzilvering 4000 euro
10 EUR 3200 rente Teruggave van 800 euro 4000 euro
20 2020 euro rente Aflossing van 1980 euro 4000 euro
25 EUR 1210 rente Verzilvering van 2.790 euro 4000 euro
30 EUR 220 rente Aflossing van 3.780 euro 4000 euro

Uw netto last is dus € 40,00, maar dan is er nog geen rekening gehouden met de hypotheekrenteaftrek. Stel dat u 42% belasting betaalt. Dan krijgt u de jaarlijkse hypotheekrente terug:

Er zijn ook fiscale gevolgen

Zoals je ziet blijft van de belastingteruggave in het eerste jaar van 1.680 euro in het 30e jaar nog maar 92 euro over. Je huis is grotendeels afbetaald, maar je netto kosten zijn ook veel hoger geworden. Vanaf 2013 heeft u bij een nieuwe hypotheek een fors fiscaal verlies. Heeft u daarentegen een lagere hypotheekrente gebruikt, dan is de aftrek automatisch lager.

Vergelijk spaarhypotheek en bankspaarhypotheek

Bij slim sparen, met een spaarhypotheek of bankspaarrekening betaalt u gedurende de looptijd niets terug, maar pas aan het einde van de hypotheekperiode. Dit betekent dat de hypotheekrenteaftrek gedurende de looptijd van de hypotheek bestaat en gemaximeerd is. Tegelijkertijd bouwt u ook kapitaal op op een geblokkeerde rekening bij een verzekeringsmaatschappij of bank. Bij de huidige rente zullen extra stortingen op de rekening een hoge rente opleveren. Uw maandlasten bestaan ​​uit hypotheekrente en premie.

Spaarhypotheek

Voorbeeld berekening spaarhypotheek:

Betaalt u € 4.000 per jaar aan rente en sparen en gaat u ervan uit dat u in de belastingschijf van 42% zit, dan krijgt u bij een spaarhypotheek structureel hetzelfde bedrag aan belasting als de hypotheekrenteaftrek, in plaats van een afnemend bedrag.

Vergelijk een rentesparende hypotheek en een annuïteitenhypotheek

Stijgt de rente later, bijvoorbeeld na afloop van de rentevaste periode, dan heeft u geen last van een spaarhypotheek, omdat de premie die u betaalt navenant daalt. Daar staat tegenover dat bij een annuïteitenhypotheek een verhoging van de hypotheekrente direct gevolgen heeft voor uw portemonnee omdat u meer moet betalen.

Wat betekent dit voor de hypotheekrenteaftrek?

Een annuïteitenhypotheek is voordelig voor de overheid omdat de hypotheekrenteaftrek elk jaar kleiner wordt. Ook de bank is blij omdat er maandelijks wordt afgerekend. De consument heeft het door. Omdat u niet aflost met een bankspaarhypotheek of spaarhypotheek, geldt de hypotheekrenteaftrek niet meer voor een bankspaarhypotheek of spaarhypotheek die in 2013 is afgesloten. Dat is althans de voorgestelde wetgeving.

Lineaire hypotheek en zijn kenmerken

lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek gaat de aflossing van de hypotheek nog sneller. Een lineaire hypotheek wordt in 30 jaar afgelost, waarbij 1/30 termijnen per jaar worden afgelost. Het maandbedrag dat u betaalt is gelijk aan deze vaste aflossing (aangegeven met a in de tekening) plus rente over wat er nog op de hypotheek staat (aangegeven met r in de tekening). De Rabobank heeft de lineaire hypotheek niet genoemd, omdat die bij veel mensen niet in de zak zal zitten. En ook hier is de hypotheekrenteaftrek veel lager dan bij een spaarhypotheek, een aflossingsvrije hypotheek of een bankspaarhypotheek.

Slot

Welke hypotheek u kiest, hangt af van uw situatie en voorkeuren. Laat je goed adviseren en forceer niets.€