Vooraf je hypotheekrente betalen heeft voordelen

U kunt de hypotheekrente op uw eigen woning aftrekken van uw inkomen. In bepaalde gevallen is het voordelig om de hypotheekrente vooruit te betalen.

Er is al eerder gesproken over de aftrek van hypotheekrente, maar de regeling is nog steeds van kracht. U kunt de in één jaar betaalde hypotheekrente aftrekken van uw bruto inkomen. In bepaalde gevallen kan het lonend zijn om de hypotheekrente vooruit te betalen. Dit is fiscaal toegestaan.

Betaal uw hypotheekrente vooruit voor het volgende jaar

Er wordt niet vaak gedacht dat het in sommige gevallen erg voordelig kan zijn om hypotheekrente vooruit te betalen. Dit kan handig zijn als u weet dat u volgend jaar te maken krijgt met een forse inkomensdaling of als u volgend jaar 65 wordt. Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd hoeft u geen premie meer voor AOW te betalen, waardoor uw eerste en tweede belastingtarief lager zijn.

Een voorbeeld van een verlaging van het geschatte inkomen

Stel dat u nu een inkomen heeft van € 75.000. Inkomsten vanaf 55.694 euro (in 2011) worden belast in de bandbreedte van 52 procent. Kleinere inkomens worden belast tegen maximaal 42%, maar volgend jaar daalt uw inkomen naar € 45.000. U moet hypotheekrente betalen van € 800 per maand (9.600 EUR per jaar) Normaal gesproken zijn de hypotheekrentebetalingen als volgt: (dit is een vereenvoudigde berekening die alleen hypotheekrente omvat)

Jaar 1 rendement: € 9.600 x 52 procent = € 4.992 (volledig in het bereik van 52 procent)

Rendement in jaar 2: € 9.600 x 42 procent = € 4.032 (volledig in het bereik van 42 procent)

Totale teruggave:
9024 euro

In het eerste jaar krijgt u nu een deel van de hypotheekrente voor het volgende jaar vooruitbetaald. Het is toegestaan ​​voor niet langer dan de eerste zes maanden:

Jaar 1 rendement: 14.400 euro (9.600 euro + 6 x 800 euro) x 52 procent = 7.488 euro

Jaar 2 rendement: € 4.800 (6 x € 800) x 42 procent = € 2.016

Totale teruggave:
9504 euro

Als gevolg van de vooruitbetaling van de hypotheek is de rente
480 euro
meer terugkrijgen.

Voorbeeldberekening prepensioneringshypotheekrente

Het inkomen van een 64-jarige man is 32.000 euro per jaar. De maandelijkse hypotheeklasten zijn 400 euro. Volgend jaar wordt hij op 1 januari 65 jaar. Wat is de aflossing van de hypotheekrente dit jaar en het jaar dat hij 65 werd?

Jaar 1 rendement: € 4.800 x 41,95 procent = € 2.013,90

Jaar 2 rendement: € 4.800 x 24,05 procent = € 1.154,40

Totale teruggave:
€ 3168,30

In het eerste jaar krijgt u nu een deel van de hypotheekrente voor het volgende jaar vooruitbetaald. Het is toegestaan ​​voor niet langer dan de eerste zes maanden:

Jaar 1 rendement: EUR 7.200 (EUR 4.800 + 6 x EUR 400) x 41,95 procent = EUR 3.020,40

Rendement in jaar 2: € 2.400 (6 x € 400) x 24,05 procent = € 577,20

Totale teruggave:
3597,60 euro

Als gevolg van de vooruitbetaling van de hypotheek is de rente
€ 429,30
meer terugkrijgen.€