Voor stellen met twee inkomens is een hogere hypotheek mogelijk

Tweeverdieners met een laag inkomen kunnen meer lenen dan hun hypotheek. Afhankelijk van beide inkomens kan het extra leenbedrag zelfs 30.000 euro hoger zijn. Tweeverdieners die hun zinnen hebben gezet op woningen die voorheen onbereikbaar waren, zullen hier erg blij mee zijn. Maar wat zijn de voor- en nadelen van deze verandering?

Tot 2011 waren twee verdieners slechter dan (een gezin met) één kostwinner. Stel: twee mensen verdienen respectievelijk 30.000 en 10.000 euro: in totaal 40.000 euro. Zo’n stel zou echter relatief minder geld kunnen lenen voor een hypotheek dan een alleenstaande kostwinner met een eigen inkomen van 40.000 euro.
Hoogste inkomen van tweeverdieners
werd beschouwd als de maximale determinant van de hypotheek. Veel mensen vonden dit onderscheid oneerlijk. Daarom is nu besloten om stellen met twee inkomens een relatief grotere leenruimte te geven.

Inhoud:

Wat is er precies veranderd? 100% + 33% inkomen

Het Rijksbegrotingsinformatieinstituut Nibud heeft het aandeel van het inkomen dat aan de woonlasten mag worden besteed (woonquote) verlaagd. Om dit te compenseren heeft het Nibud de Nationale Hypotheek Garantie NHG laten weten dat voortaan een derde van het inkomen van de partner mee mag tellen in het maximaal te lenen bedrag per persoon. NHG heeft dit advies overgenomen en nieuwe voorwaarden gesteld. Met ingang van 1 januari 2012 volgen banken deze aanbeveling. Dit betekent dat de bank in de toekomst een hypotheek verstrekt op basis van:

Wat is NHG?

“De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie voor hypotheken tot € 265.000. Met NHG leen je veilig. Als de opbrengst van de verkoop van je huis niet genoeg is om je hypotheek af te lossen? Dan neemt NHG de resterende schuld. Je krijgt ook korting op de hypotheekrente.” Bron: Rijksoverheid.nl.

Steeds meer tweeverdieners

Het aantal tweeverdieners neemt toe. Steeds meer vrouwen blijven werken, ook als het paar een of meer kinderen heeft. Bij de geboorte van kinderen wordt het aantal werkuren in veel gevallen beperkt door een van de partners, maar meestal door de vrouw. Als resultaat
het totale gezinsinkomen daalt
. Verschillende financiële voorwaarden, zoals enkele belastingvoordelen en kinderopvangtoeslag, stimuleren tweeverdieners om te blijven werken.

Gelijkheid = Rechtvaardigheid?

Op zich klinkt dit logisch: waarom zou één verdiener met hetzelfde totale inkomen een hogere hypotheek mogen krijgen dan twee verdieners met exact hetzelfde totale inkomen? Gelijke monniken, gelijke kappen! Een huis kopen kent immers beide situaties
precies hetzelfde totale inkomen
verkrijgbaar. Vroeger dacht men echter dat een alleenverdiener met een relatief hoger inkomen meer ruimte in zijn inkomen heeft, er ruimte is voor meer luxe bovenop het salaris en dat deze hogere verdiener relatief minder behoeftig is. geld als er een financieel falen is, want deze top zorgt voor flexibiliteit en reserve in de begroting. Dit in tegenstelling tot paren met twee inkomens, die weliswaar samen hetzelfde salaris hebben, maar -bijna-
heeft tweemaal de kosten van levensonderhoud
Bijvoorbeeld eten, kleding, hobby’s, etc. Of hypotheekconsolidatie zinvol is om een ​​gezonde financiële situatie voor tweeverdieners te behouden, is een open vraag. Aan de andere kant kan worden gezegd: in een twee-inkomenssituatie, als
baan verlies
het totale inkomen van één persoon is lager dan het inkomen van een alleenverdiener omdat de partner ook een baan heeft.

Lenen met één of twee inkomens

“Het is niet verstandig om op twee volle inkomens een hypotheek af te sluiten.” Dit is een veelgehoorde uitspraak. Immers: een op de twee kan zijn baan verliezen, wat een inkomensverlies betekent waar in de hypotheek geen rekening mee wordt gehouden. Maar wat als je topinkomen nog te laag is om die felbegeerde woning te kopen? In dat geval
doorgaan met huren
, of een minder gewilde woning kopen die binnen de marge valt? Wat is wijsheid? Ook een alleenverdiener zonder partner kan zijn baan verliezen en met hetzelfde probleem te maken krijgen: hoe betaal je hypotheek met minder inkomen? Wat echte wijsheid is, hoeveel risico acceptabel is, zal iedereen voor zichzelf moeten beslissen.

Afzonderlijk

Feit is dat een andere oorzaak van hypotheekproblemen die alleen in tweeverdienershuishoudens voorkomt, het verbreken van een relatie is. De alleenstaande die in het huis wil blijven wonen, moet voortaan zelf de last dragen. Lenen op twee inkomens heeft een direct probleem, u verliest uiteindelijk (een groot deel van) het andere inkomen. De eenverdiener kan niet scheiden en
ken dit probleem niet
. Dit kan een reden zijn om het “afvlakken” van leenbedragen niet te steunen.

Handig voor de woningmarkt

De woningmarkt zal profiteren van deze veranderingen, mensen die voorheen geen eigen huis konden kopen, kunnen dat nu wel. Er komt meer beweging op de woningmarkt en mensen die hun woning al lang te koop hebben staan, kunnen deze nu wellicht verkopen.

Hoe zit het met tijdelijke contracten en zelfstandigen?

Er zijn nog meer inkomensgroepen die meer gelijkheid verdienen dan we nu hebben. Tijden veranderen en bands zoals mensen met tijdelijke contracten en
zzp’ers nog steeds in hypotheekachterstand
. Vereniging Eigen Huis zet zich in voor deze groepen. Het kan voor hen gemakkelijker zijn om in de nabije toekomst een hypotheek te krijgen en het huis te kopen dat ze willen.

Beginners op de woningmarkt hebben een startershypotheek

Nieuwkomers op de woningmarkt kunnen nu gemakkelijker de woningmarkt betreden om hun eerste huis met een hypotheek te krijgen, met betere deals. Bij deze hypotheken of startersleningen betaal je de eerste periode weinig rente en geen aflossingen. De bank gaat ervan uit dat je salaris de komende jaren omhoog gaat om het op de lange termijn makkelijker te maken om de hypotheek af te lossen. Denk echter niet dat u goedkoper uit bent dan de totale looptijd van de hypotheek; Uiteindelijk kost je hypotheek hetzelfde, omdat je betaling in de loop van de tijd maar een klein beetje vooruit gaat.

Zoveel mensen, zoveel meningen

Misschien is het beste advies om goed na te denken over wat haalbaar is in de gegeven situatie. Houd de realiteit in de gaten en houd het hoofd koel als je hart uitgaat naar deze fantastische woning. Eet ’s avonds geen ijs
geef jezelf de tijd om na te denken
alvorens zo’n belangrijke beslissing te nemen voor de komende decennia.

Lees verder