Voor- en nadelen van verschillende soorten hypotheken

We bespreken alle vormen: lineaire hypotheek, annuïteitenhypotheek, traditionele levenshypotheek, spaarhypotheek, beleggingshypotheek, spaarbeleggingshypotheek, effectenhypotheek en aflossingsvrije hypotheek.

lineaire hypotheek

Gedurende de looptijd van de lening wordt periodiek een bepaald bedrag afgelost. De resterende schuld wordt periodiek met hetzelfde bedrag verlaagd, dus ook de rentebedragen worden verlaagd. Geschikt voor klanten die hun maandlasten willen zien dalen. De bruto kosten (en ook de netto kosten) zijn in de beginjaren relatief hoog, dus er is ook een optie: de getrapte lineaire hypotheek. Schokkend genoeg vinden belastingverhogingen plaats als het om een ​​hoger teruggaafpercentage gaat. Bij achteraf betalen na een periode is de maandelijkse betaling voor de klant goedkoper dan per kwartaal of per jaar: de te betalen rente daalt geleidelijk.

Voordelen:

minpuntjes:

annuïteitenhypotheek

Lagere kosten vooraf dan lineair. Bij constante rente blijft het bedrag aan rente + aflossing gedurende de looptijd gelijk (bruto kostprijs). Het aflossingsdeel neemt elk jaar toe. Dit verhoogt de netto kosten. Een methode op basis van een maandelijkse annuïteit (achteraf) is voor de kredietnemer goedkoper dan een driemaandelijkse of jaarlijkse: dan wordt de resterende hoofdsom elke maand kleiner.

Voordelen:

minpuntjes:

Hypotheken gecombineerd met levensverzekeringen volgens 2 principes:

Op 15-jarige leeftijd is de maximale vrijstelling EUR 31.700 en op 20-jarige leeftijd EUR 139.500 (bedragen 2005). Er zijn verschillende soorten: cumulatieve overlijdensverzekeringen, levensverzekeringen en hybride verzekeringen. De belangrijkste combinaties van hypotheken en accumulatieve verzekeringen:

Traditionele levenshypotheek

De premie is opgedeeld in een risicopremie (in verband met de gebeurtenis vóór overlijden) en een opbouwpremie (bij gehele of gedeeltelijke aflossing aan het einde van de looptijd). De polis wordt verpand aan de kredietverstrekker zodat de betaling ook daadwerkelijk wordt toegepast op de lening. Er zijn polissen beschikbaar zonder (basisrente = rekenrente = momenteel 3%) en met winstdeling (basisrente + winstdeling).

Voordelen:

minpuntjes:

Spaarhypotheek

Een variant van de 1. genoemde, niets anders dan een hypothecaire lening op basis van gemengde verzekeringen. De rentebetaling is gekoppeld aan de hypotheekrente: de maandlast wordt vereffend. Een hogere rente (nieuwe rentevaste periode) wordt opgevangen door een lager maandelijks spaarbedrag. Dit is anders dan bij ‘gewone’ levenshypotheken. Een spaarhypotheek is concurrerend met een annuïteitenhypotheek (in het begin zijn de kosten gelijk, maar schakelt na enkele jaren over op de spaarvorm: de fiscale renteaftrek blijft maximaal intact en door de renteaftrek is er een relatief lage spaarpremie is voldoende). De afkoopwaarde van een levensverzekering is er vanaf het begin.

Voordelen:

minpuntjes:

Investeringshypotheek

Geen tussentijdse restituties. Kapitaalverzekering moet niet worden verward, meestal met leven. Het overlijdensrisico is vaak verplicht gedekt boven 75% van de afkoopwaarde. Beleggersverzekering: de lener geeft aan in welke beleggingsfondsen of bedrijven hij wil beleggen, en neemt ook zelf het risico: hoog risico gaat gepaard met een hoger verwacht rendement. Beleggingsverzekering: aandelen of participaties van meerdere beleggingsinstellingen en de mogelijkheid tot overstappen. Bij universele levensverzekeringen worden premies betaald aan 1 of meerdere (vaste) beleggingsfondsen waaruit de risico- en spaarpremie en kosten worden betaald. Bonusbedrag en betalingsfrequentie zijn gratis.

Voordelen:

minpuntjes:

Spaarbeleggingshypotheek

Ook wel hybride hypotheek genoemd, het is een variant op een reguliere spaarhypotheek, alleen is het nu een keuze tussen sparen en beleggen. Flexibel:

Hypotheek van effecten

Een beleggingshypotheek is gebaseerd op een verzekeringspolis, een effectenhypotheek is gebaseerd op een effectenportefeuille, ook wel een “zuivere” beleggingshypotheek genoemd. Het streefkapitaal wordt bepaald op basis van prognoses, daarna kan de investering eenmalig of periodiek worden bepaald: de kredietnemer investeert zelf. Een eenmalige investering kan medegefinancierd worden met behulp van een effectenlening. Met een eenmalige investering is het mogelijk. meer winst, maar ook meer risico. Het is ook mogelijk om het eigen vermogen in de tussenperiode op te nemen als de waardeontwikkeling bijvoorbeeld hoger is dan 8%. Bij een effectenportefeuille is er een dubbel renterisico: aandelen- en obligatiekoersen hebben de neiging om in de tegenovergestelde richting van de rente te bewegen.

Voordelen:

minpuntjes:

Aflossingsvrije hypotheek

Vaste hypotheek. De lening wordt niet terugbetaald op de eindvervaldag en er worden geen premies betaald voor gemengde verzekeringen of levensreddende verzekeringen. De aftrek van hypotheekrente is maximaal: als de rente niet verandert, blijkt het periodiek betaalde bedrag gelijk te zijn. Er is een deadline, maar die wordt aan het einde meestal verlengd. Interessant voor mensen met een hoger inkomen In kolom 1 mag de rente maximaal 30 jaar worden afgetrokken! De lener kan er ook voor kiezen om de lening alleen terug te betalen als:

Voordelen:

minpuntjes: