Voor- en nadelen van een aanbetaling

Spaargelden moeten worden weggezet met de hoogst mogelijke rente. Het kiezen van een aanbetaling kan verstandig zijn.

Als u geen beleggingsrisico wilt nemen, moet u genoegen nemen met een lager rendement. Door te sparen op een gewone spaarrekening of deposito houdt u uw risico zo laag mogelijk. Tenminste als u gaat sparen bij een bank die onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank. Bij bankfaillissement is het garantiebedrag € 100.000 per rekeninghouder.

Wat is een aanbetaling?

De bank biedt spaarders de mogelijkheid om het bedrag in het spaarcontract voor een vooraf afgesproken periode vast te leggen. U spreekt vooraf met de bank af welke rente u krijgt. De looptijd van het deposito kan variëren van een maand tot tientallen jaren. Ondertussen kan geld niet of alleen onder bepaalde voorwaarden worden opgenomen. U dient vooraf de voorwaarden goed door te lezen.

Wat zijn de voordelen van een deposito?

De rentetarieven kunnen sterk fluctueren. Door te kiezen voor een deposito kies je ervoor om gedurende de looptijd een vaste rente te ontvangen. Als de rente daalt nadat u de storting heeft gedaan, blijft u de vaste spaarrente ontvangen. Als de rente snel daalt, is een deposito de beste optie. U kunt het inleg bijvoorbeeld gebruiken om kapitaal op te bouwen en uw pensioen aan te vullen. Ook voor deposito’s geldt het depositogarantiestelsel (teruggave van geld bij bankfaillissement).

De aanbetaling heeft ook nadelen

Natuurlijk heeft deze vorm van sparen ook nadelen. In tijden van lage spaarrentes kunt u kiezen voor een storting om een ​​hogere spaarrente te behalen. Zodra de rente begint te stijgen, zit je nog steeds met een deposito met spaarrente die te laag is in vergelijking met de variabele rente. U kunt dit nadeel beperken door niet te kiezen voor een meerjarige depositotermijn. Een ander nadeel van het storten zijn de strenge normen volgens welke je steeds weer van geld af kunt komen. De bank kan de kosten, exclusief de waarborgsom vooraf, incasseren.

Wat is een achtergesteld deposito?

U kunt bewust voor minder rechten kiezen bij een bankfaillissement. Achtergesteld deposito betekent dat voorrang wordt gegeven aan andere crediteuren. Deze deposanten zijn achtergesteld bij andere crediteuren. Voor dit risico krijgt u een hogere rente. In 2009 stortte DSB Bank in. Deze bank had achtergestelde deposito’s in haar assortiment met een rente van 7,5%. Na het faillissement van deze bank konden deze spaarders geen gebruik maken van het depositogarantiestelsel. Ze namen bewust een risico waarvoor ze een hogere rente ontvingen.

Wanneer moet je kiezen voor een borg?

Niemand kan de ontwikkeling van de rente voorspellen, dus je kunt geen rekening houden met de ontwikkeling van de rente. Historisch gezien dalen en stijgen de rentetarieven langzaam. Als de spaarrente nu 2,5% is, hoef je niet te verwachten dat de rente over een jaar 4,5% is. Voor extra rendement kunt u kiezen voor een kortlopende deposito. Door te kiezen voor de hoogste spaarrente kunt u er het maximale uit halen. U kunt een deposito ook gebruiken om geld voor langere tijd veilig te stellen tegen een vaste rente. U dient de opnameomstandigheden zorgvuldig in de gaten te houden.€