Vier tips voor beleggen met weinig geld

In de huidige markten zijn er veel mogelijkheden om met weinig geld te beleggen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, heb je niet veel kapitaal nodig om te beginnen. In dit artikel kijk ik naar de mogelijkheden die er zijn met weinig kapitaal. Vier goede tips om beleggen met weinig geld veel aantrekkelijker te maken. Er zijn dus genoeg mogelijkheden als je hebt gespaard om bijvoorbeeld aan de slag te gaan. Maar er zijn ook mogelijkheden om een ​​maandelijks bedrag te investeren om door de jaren heen een mooie portefeuille op te bouwen.

1. Risicoprofiel

Of u nu een klein of een groot bedrag belegt, zorg er altijd voor dat het risico van het product dat u koopt geschikt is voor u en uw omstandigheden. Uw financiële dienstverlener is verantwoordelijk voor het maken van een risicoprofiel voor u en het selecteren van producten die passen bij dat risicoprofiel. Als u zich niet druk maakt over de details, of denkt u professionele hulp te kunnen gebruiken bij het kiezen van de juiste producten voor uw situatie, schakel dan een (onafhankelijke) beleggingsadviseur in. Dit kan u helpen de producten in uw portefeuille in evenwicht te brengen. Dit kan op den duur slapeloze nachten voorkomen. Natuurlijk kost de adviseur geld en dit gaat ten koste van uw rendement. Als u met weinig geld belegt, kan het honorarium van de adviseur een groot verschil maken voor uw investering.

2. Variabele kosten zijn beter te beleggen met weinig geld

Een van de belangrijkste aandachtspunten bij het beleggen van relatief kleine bedragen is dat u belegt in beleggingsproducten met een variabele kostenstructuur. Dit betekent dat er geen vaste aan- of verkoopkosten zijn, maar een % van het aan- en verkoopbedrag.

Dit wordt duidelijk met een eenvoudig voorbeeld. Laten we zeggen dat u $ 100 Apple-aandelen koopt op de New York Stock Exchange via Rabobank (fictief voorbeeld). Het kost bijvoorbeeld een vast bedrag van $ 12. Als u het fonds Rabo Shares US koopt (een niet bestaand fonds), betaalt u vrijwel geen aan- of verkoopkosten, maar betaalt u bijvoorbeeld 2% per jaar. Dit komt neer op $ 2 per jaar. Het is pas na vele jaren dat de kosten van aandelentransacties lager zijn. Als u voor $ 10.000 aan aandelen koopt, ziet deze berekening er heel anders uit. Fondsen hebben meestal variabele kosten, en met deze fondsen kunt u vaak elke maand een klein bedrag beleggen dat in de loop der jaren kan groeien tot een mooi bedrag.

3. Spreid investeringen met weinig geld

Omdat investeren in veel verschillende producten vaak extra kosten met zich meebrengt, is het lastiger om met een klein startbedrag voldoende te spreiden. Schaalvoordelen bij grotere investeringen worden door financiële instellingen deels doorberekend aan consumenten. Het is daarom niet aantrekkelijk om met een klein bedrag in veel verschillende producten te beleggen. Overweeg dus om te beleggen in een gemengd fonds dat past bij uw risicoprofiel. Een gemengd fonds betekent een fonds dat bijvoorbeeld een mengsel is van verschillende ‘activaklassen’, waarvan de meest voorkomende aandelen en obligaties zijn. De beheerder van dit fonds is bevoegd om zowel in aandelen als in obligaties te beleggen. Met enige middelen gebeurt dit in een vooraf bepaalde verhouding. Hierdoor krijgt u een beter inzicht in de risico’s die u neemt door in dit fonds te beleggen. Andere fondsen zijn vrij in hun activaspreiding en kunnen naar eigen goeddunken wisselen tussen obligaties en aandelen. Als u een zeer goede fondsbeheerder ontmoet, is het een pluspunt dat hij veel vrijheid heeft om uw kapitaal naar eigen inzicht te beheren. Het exacte risico dat u loopt is niet zo duidelijk.

4. Fiscaal aftrekbaar

Als u nog niet zoveel mogelijk spaart voor uw pensioen, kunt u ook overwegen om te beleggen in een financieel product op een pensioenrekening. Nadelen zijn dat je niet meer makkelijk bij geld kunt. Het bedrag komt pas gefaseerd vrij als u met pensioen gaat. De voordelen zijn dat u in bijna alle gevallen relatief veel minder belasting betaalt en de Belastingdienst een substantiële bijdrage aan uw pensioen betaalt. Als de nadelen je niet afschrikken, dan is dit een zeer interessante investering om mee te beginnen. In termen van risico-opbrengstverhouding verschilt regulier beleggen hier drastisch van.

Houd er rekening mee dat beleggen in aandelen altijd risico’s met zich meebrengt. Bekijk de risicogids en het prospectus voor elk product dat u overweegt en begrijp dat rendementen uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst.

Lees verder