Vier manieren om uw pensioen aan te vullen

Weinig ondernemers en werknemers halen het ideale pensioen van 70% van het laatst verdiende salaris. In dit artikel vindt u vier manieren om uw pensioen aan te vullen.

De meeste pensioenregelingen waren in het verleden gericht op 70% van het eindsalaris. Vooral de salarisverhogingen in de laatste jaren voor pensionering zijn waardevolle jaren om pensioen te kopen. In de afgelopen tien jaar hebben veel bedrijven de pensioenregelingen verlaagd. Meestal wordt nu 70% van het gemiddelde salaris geaccepteerd. Door indexering van de bedragen wordt een verhoging in het pensioen ingebouwd. Zelfstandigen kunnen ten koste van de winst een pensioenreserve opbouwen. Een onderneming kan ook als pensioen worden beschouwd.

Investeer extra kapitaal in de aankoopprijs

Het kan fiscaal aantrekkelijk zijn om kapitaal op te bouwen in een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. De hoogte van de maximale afkoopsom wordt bepaald door het pensioensparen in het betreffende belastingjaar en voorgaande jaren. Het bedrag kan in één keer van het inkomen worden afgetrokken. Na pensionering kan het vermogen worden gebruikt om een ​​lijfrente-uitkering aan te schaffen. Deze periodieke uitkeringen zijn weer belastbaar. Het belastingvoordeel wordt behaald door het verschil tussen de belastingen vóór en na pensionering.

Bouw uw kapitaal op op een spaarrekening of door te beleggen

Een andere manier om uw pensioen aan te vullen is door kapitaal op te bouwen door te sparen of te beleggen. Het nadeel van deze vorm van vermogensopbouw is de belastingheffing op vermogen. Activa boven 21.000 euro worden belast tegen 1,2%. Voor partners geldt een vrijstelling van EUR 42.000. Het voordeel van sparen is dat u geld vrij ter beschikking kunt houden. Voor het sparen werden in het verleden spaarverzekeringen (cumulatieve verzekeringen) afgesloten. Dit soort spaargeld wordt niet meer gebruikt omdat het fiscaal niet meer aantrekkelijk is en de kosten te hoog zijn.

Aflossen van de hypotheek op het huis

De meeste huiseigenaren hebben nog een hypotheek, waarin voor een deel een aflossingsvrije hypotheek zit. Dan lopen de hypotheeklasten ook na pensionering door. Door een aflossingsvrije hypotheek af te lossen, verlaagt u de vaste lasten na pensionering en bouwt u overwaarde op in een eigen woning. Meerwaarden op de woning worden niet belast zolang ze in de woning blijven. Het is een zeer effectieve manier om rijkdom op te bouwen.

Een huis verzilveren als u met pensioen gaat

U kunt een afbetaalde woning met een hoge overwaarde gebruiken om uw pensioen aan te vullen. Is het niet zo? Dan komt de volledig afbetaalde woning in uw bezit, zonder dat u er zelf van kunt profiteren. U kunt op twee manieren profiteren van eigen vermogen. U sluit uw huis opnieuw af met een hypotheek of verkoopt uw ​​huis. De eerste optie wordt ook wel een eethypotheek genoemd. Banken zijn tegenwoordig niet bereid of bereid om op deze manier geld uit te lenen. Als de banken het willen, wordt het een kleine hypotheek. Een afbetaalde woning met een verkoopwaarde van € 200.000 mag mogelijk maar € 25.000 lenen. Het verkopen van een woning heeft als nadeel dat u een vervangende woning moet kopen of herverhuren.€