VFN en strengere regels voor geld lenen

Alles wordt krapper, ook geld lenen. Aan de andere kant is er niets mis mee, zolang je maar verantwoord leent. Om excessen te voorkomen, worden steeds strengere leenregels ingevoerd. Zodat u als consument bijvoorbeeld niet teveel leent, is er een gedragscode voor verantwoord lenen ontwikkeld. Ook het maximaal te lenen bedrag in een hypotheek daalt elk jaar.

Voorwaarden geld lenen

BKR

Ongeveer 10 miljoen Nederlanders staan ​​ingeschreven bij het kredietregistratiebureau BKR. Ongeveer 0,2% van hen, of 15.000 gezinnen, zijn echte probleemgevallen. Je zou kunnen denken dat dat goed zou zijn. VFN wil op dit punt echter geen risico nemen en heeft een nieuwe gedragscode bedacht.

VFN

De Vereniging van Financieringsmaatschappijen is een van de medeoprichters van het Instituut voor Consumentenklachten, KIFID. VFN vertegenwoordigt meer dan 80 procent van de kredietverstrekkers van ons land. Het is deze VFN die een nieuwe gedragscode voor haar leden introduceert.

VFN gedragscode geld lenen

De Gedragscode is van toepassing op alle leningen aan consumenten, met uitzondering van leningen voor de aankoop, renovatie of herfinanciering van een woning op naam van een consument die bestemd is voor particuliere bewoning. Het doel is om overkreditering te voorkomen. De hiervoor gehanteerde basisnorm wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van VFN op advies van het Nibud. De leenbedragnorm is gelijk aan deze basisnorm plus 10% van het netto inkomen minus de basishuur minus de basisnorm. VFN-leden moeten de VFN-gedragscode volgen. Structurele niet-naleving van de code betekent dus beëindiging van het lidmaatschap.

Wat betekent dat precies?

Dit betekent dat een tweepersoonshuishouden met een gemiddeld netto-inkomen van 1.635 euro per maand alleen een lening krijgt als de woonlasten lager zijn dan 580 euro per maand. Het betekent ook dat u recht heeft op goed advies. Als uw netto-inkomen de leenlimiet niet overschrijdt, kan de lening niet worden verstrekt. Hier wordt besloten:

Wat houdt de Gedragscode in?

De Gedragscode is van toepassing op VFN-leden. Het is nu verrassend dat kredietverstrekkers als De DSB Groep, die ook eigenaar was van Frisia Financiering, niet aan VFN waren gekoppeld. Opvallend is ook wat de persvertegenwoordiger van VFN zei dat er in de praktijk niet veel veranderd is.

Een kleinere hypotheek is mogelijk

Niet alleen persoonlijke leningen of doorlopend krediet lijken elk jaar strenger te worden, de kredietcrisis heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat te veel geld lenen en te veel schulden hebben voor problemen kan zorgen. Hypotheken waren vaak nog een mogelijkheid om goedkoop aan geld te komen, maar ook die mogelijkheid wordt steeds beperkter. Gelukkig is de rente relatief laag, waardoor goedkoop lenen nog steeds mogelijk is. Gebruik het verstandig en dan is er niets aan de hand. Profiteer van de lage rente, maar houd er rekening mee dat de rente in de loop van de tijd ook zal stijgen. Wapen je hiertegen door bijvoorbeeld een langere looptijd te kiezen, zodat je meer vertrouwen hebt in de rente die je elke maand betaalt.

Slot

Het is goed dat er waar nodig voorzichtiger wordt omgegaan met kredietverlening. Een gedragscode kan daarbij zeker helpen, maar zolang er geen wettelijke verplichtingen zijn, hoeft de consument in de praktijk niet veel te veranderen.€