Verzekeringsproducten met zekerheden

Verzekeringen kunnen worden onderverdeeld in sociale verzekeringen (verplicht voor alle inwoners of bepaalde groepen) en particuliere verzekeringen. In Nederland staan ​​deze laatsten onder overheidstoezicht via de WTV (Wet Toezicht Verzekeraars). Ze kunnen worden onderverdeeld in schade en leven. Voor beleggen in effecten of sparen op basis van beleggingen telt alleen het leven: verzekeringen waarbij de uitkering afhankelijk is van het leven en/of overlijden van 1 of meer personen.

Er zijn 7 levenstakken, maar naast deze tak zijn er 2 hoofddivisies:

  1. Kapitaalverzekering: Betaal in één keer bij overlijden of leven. Een gemengde verzekering is een populaire combinatie (levenslange uitkering op een bepaalde datum of overlijden voor die datum). Daarnaast kennen we bijvoorbeeld ook de overlijdensrisicoverzekering (termijn- of hele leven) of afkoopsom levensverzekering.
  2. Renteverzekering: Verzekering die in termijnen (tijdelijk of levenslang) wordt uitgekeerd, zoals lijfrente- of pensioenverzekeringen en erfrechtverzekeringen (aan de begunstigde). Er zijn twee soorten premiebetaling: eenmalige premiestorting (koopsompolis) of periodieke betaling (premiepolis).

levensverzekeraars

Levensverzekeraars (met meer dan € 200 miljard aan activa ondersteund door institutionele beleggers) beleggen voornamelijk in aandelen, onroerend goed en obligaties. Daarnaast concurreren ze met banken door hypotheken en langlopende leningen met premies te verstrekken. Voor hen is het belangrijk om de matching van beleggingen en verplichtingen te regelen: matching op kwaliteit, looptijd en valuta.

Als het herbeleggingsrisico te hoog wordt omdat de rente laag blijft, kan de PVK (Kamer voor Pensioenen en Verzekeringen) verzekeraars (en ook pensioenfondsen) verplichten de rekenrente te verlagen. Jarenlang was dat 4%, maar per 1 augustus 1999 is dat teruggebracht tot 3%.

Perfecte matching is onmogelijk en noodzakelijk, en opzettelijke mismatches in kwaliteit, looptijd en valuta worden bereikt om betere risico-rendementcombinaties te bereiken.

Speciale producten:

Beleggingsverzekering

Beleggingsverzekering (ook wel beleggingsverzekering genoemd): de hoogte van de uitkering is afhankelijk van. de waardeontwikkeling van een beleggingsfonds waarin premies voor risico van de verzekeringnemer worden belegd. Dezelfde winstkansen als collectieve beleggingen.

universeel leven

Universal Life (Insurance System): Combineert verschillende levensverzekeringen. Er kunnen oplopende levensverzekeringen, AOV, risicoverzekeringen en lijfrenten worden afgesloten. Het is geen bonus, maar een investering (spaarvarken). Voordelen: Flexibel (fiscale regels beperkt tot het ontvangen van belastingvrije voordelen in geval van oplopende levensverzekeringen), geen vervaldatum, geen periodieke storting, transparantie van de waarde.

In combinatie (
UL/UL-verzekering
), heeft de verzekeringnemer het recht om te bepalen:

Wanneer een nieuw risico of een nieuwe spaarwens ontstaat, past de verzekeringnemer eenvoudig de bestaande verzekering aan door een hogere premie of een langere looptijd te hanteren.€