Verwarring over alimentatie

Gescheiden partners moeten in bepaalde gevallen een financiële bijdrage leveren aan de ex-partner. In het geval dat kinderen in het huwelijk worden geboren, moeten beide ouders een financiële bijdrage leveren aan de opvoeding van het kind.

Over rechten en plichten rondom alimentatie bestaan ​​veel misverstanden. Laat je goed adviseren door een deskundige als je ermee te maken hebt. Door goed geïnformeerd te werk te gaan, kunt u veel problemen voorkomen.

Rechten op kinderbijslag?

Beide ouders moeten in de kosten delen. In de meeste gevallen zijn kinderen bij één ouder en brengen ze eens per week of elke twee weken een paar dagen door bij de andere ouder. De kosten van het opvoeden van een kind worden grotendeels gedragen door één ouder. Ook de andere ouder is verplicht een financiële bijdrage te leveren. De ouders kunnen zelf de hoogte van de bijdrage overeenkomen, maar deze kan ook voortvloeien uit een uitspraak van de rechter.

Wie krijgt kinderbijslag?

Meestal krijgt de ouder bij wie het kind officieel woont het. Ouders kunnen hiervoor verschillende afspraken maken.

Tot welke leeftijd loopt de kinderbijslag door?

Kinderalimentatie is bedoeld voor het opvoeden van minderjarige kinderen. Tot het kind meerderjarig wordt, hebben de ouders een onderhoudsplicht. De wet verlengt echter ook de onderhoudsplicht. Dan loopt de onderhoudsplicht door tot 21 jaar in plaats van 18 jaar. Dit is het geval als het volwassen kind nog niet in staat is in zijn eigen onderhoud te voorzien.

Partneralimentatie wordt op tijdelijke basis toegekend

De ex-partner is in principe tijdelijk verplicht bij te dragen. Dit geldt voor twaalf jaar of totdat de ex-partner die alimentatie ontvangt hertrouwt. Bij een echtscheiding korter dan vijf jaar geldt de maximale huwelijksduur. Tenzij uit het huwelijk een of meer kinderen zijn geboren, geldt de termijn van twaalf jaar gewoon.

De ex-partner betaalt geen alimentatie

Wanneer een ex de kinderalimentatie niet betaalt, is het moeilijk om het geld te innen. Zij kunnen alleen via de rechter worden verhaald als de alimentatie door de rechter is vastgesteld. In het geval van een onderling overeengekomen overeenkomst, moet u nog steeds naar de rechter stappen om uw rechten op te eisen. Om de deurwaarder het bedrag te laten innen, moet men rekening houden met hoge kosten. Het is goedkoper om de diensten van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te bellen.

De ex-partner heeft een bijstandsuitkering

De ex-partner kan ook een verplichting hebben om alimentatie te betalen aan de bijstandsinstantie. De eerste mag dus geen cent extra krijgen. De geïnde bedragen worden gebruikt voor de gedeeltelijke uitbetaling van de bijstandsuitkering.

Hoe de hoogte van de alimentatie bepalen?

Op internet kun je hiervoor verschillende rekenmachines vinden, maar die geven allemaal een ander bedrag. Het bepalen van de hoogte is een zeer moeilijke zaak die op verschillende manieren kan worden berekend. Zelfs rechters kunnen verschillende bedragen bedenken. U kunt online tools gebruiken om een ​​indicatie te krijgen van de hoogte van de alimentatie.€