Vervroegde aflossing hypotheek: voor- en nadelen

Veel mensen denken dat ze beter hun lening of hypotheek eerder kunnen aflossen. De waarheid is vaak heel anders. Eerder in de schulden komen heeft voordelen, maar vaak nog veel meer nadelen. De voor- en nadelen van vervroegd aflossen van de hypotheek op een rij. En informatie over de boete voor vervroegde aflossing van de hypotheek.

Redelijk veel spaargeld op de rekening, maar ook een hypotheek: eerder aflossen?

Iemand die een goede spaarrekening heeft maar ook veel hypotheekschulden kan overwegen om het spaargeld over te hevelen naar een hypotheek om minder schulden te hebben. Het heeft inderdaad zijn voordelen, maar het heeft ook zijn nadelen.

Voordelen van vervroegd aflossen van de hypotheek:

  1. Lagere maandelijkse betalingen
  2. Betaal minder rente
  3. Er staat minder geld op de spaarrekening, wat in bepaalde gevallen ook voordelig is. Over het spaargeld is dan een lagere annuleringsbelasting verschuldigd. De vermogenswinstbelasting (kolom 3) is echter alleen van toepassing op vermogen boven 20.661 euro. Degenen met minder vermogen kunnen dit item van de lijst met voordelen verwijderen.

Nadelen van vervroegd aflossen:

Er zijn verschillende nadelen aan het vervroegd aflossen van een hypotheek. Sommige vormen hebben nog grotere nadelen dan andere.

Boete voor vervroegde aflossing hypotheek

De bank of instelling die de hypotheek verstrekt, krijgt een lagere rente als klanten vervroegd terugbetalen. Daardoor kan jaarlijks slechts 5 of 10 procent van het hypotheekbedrag worden afgelost. Wie vaker wil terugbetalen, wordt gestraft omdat de bank veel minder rente-inkomsten heeft. Dit is inclusief het verschil tussen de overeengekomen rente en de rente op de aflossingsdatum. Als de dagrente lager is, wordt de boete vaker toegepast. Is de dagrente gelijk of hoger, dan is er vaak geen boete.

Extra boeterente op de spaarpolis bij vervroegde aflossing van de hypotheek

Huiseigenaren die een hypotheek hebben gekoppeld aan een spaarpolis kunnen een extra renteboete krijgen. Deze hypotheekvorm is gebaseerd op belastingvrij sparen, waardoor de hypotheek aan het einde van de looptijd in één keer wordt afgelost.

Bijtelling bij vervroegde aflossing hypotheek met spaarpolis

De Belastingdienst heeft overwogen dat er alleen fiscaal aantrekkelijk gespaard kan worden om de hypotheekschuld af te lossen. Tussentijds terugvorderen bespaart te veel, en de Belastingdienst straft het af met een extra berekening voor het eigen risico van het gespaarde deel.

De bijleenregeling eindigt bij vervroegde aflossing van de hypotheek

Mensen die vervroegd aflossen, verhogen hun eigen vermogen (het verschil tussen de opbrengst van de verkoop en de resterende schuld). De bijleenregeling vereist dat kapitaal wordt herbelegd in de nieuwe woning. Eigen vermogen dat vrij besteed is, is fiscaal aftrekbaar voor rente, dus hoe groter de tussentijdse aflossing, hoe meer eigen vermogen u in de nieuwe woning moet investeren.

Hillen Act

Er is nog een uitweg voor mensen die de laatste termijn van hun hypotheek sneller willen aflossen. Op grond van de Wet van Hillen kan de huiseigenaar sneller aflossen maar weinig of geen inkomstenbelasting betalen over het eigenwoningforfait. Voorwaarde is dat de hypotheek bijna volledig is afgelost. De renteaftrek mag niet hoger zijn dan het eigenwoningforfait. Het is een toeslag voor huiseigenaren.€