Vervroegde aflossing hypotheek: boeterente

Het lijkt misschien aantrekkelijk om uw hypotheek vervroegd af te lossen om uw maandlasten te verlagen. Het nadeel is echter dat de hypotheekverstrekker boeterente in rekening brengt.

Pensioenvrij aflossen op hypotheek

Bij veel hypotheken is het mogelijk om jaarlijks een deel van het hypotheekbedrag boetevrij af te lossen. De boetevrije aflossing is het bedrag (meestal uitgedrukt als een percentage van de hoofdsom) dat u jaarlijks boetevrij mag aflossen. Dit bedrag is afgesproken bij het aangaan van de hypotheek.

Vervroegde aflossing van de hypotheek

Vervroegd aflossen betekent dat u uw hypotheek geheel of gedeeltelijk voor het einde van de looptijd aflost. Dit geldt met name voor het oversluiten van hypotheken. Maar als je een groot geldbedrag hebt gewonnen of geërfd, kan vervroegd aflossen van je hypotheek ook aantrekkelijk zijn.

boetepercentage

Een boete is een boete die u betaalt aan de hypotheekverstrekker als u de hypotheek afkoopt of meer terugbetaalt dan de hypotheekakte. De boeterente bestaat in feite uit niet verdiende rentebaten voor de rest van de rentevaste periode. U betaalt boeterente over het bedrag dat u te vroeg hebt afgelost. Er zijn echter ook situaties waarin de hypotheek boetevrij kan worden afgelost. Deze staan ​​beschreven in de hypotheekvoorwaarden of hypotheekakte. Zo kunt u aan het einde van uw rentevaste periode boetevrij aflossen op uw hypotheek.

Bedrag boeterente

De hoogte van de boeterente wordt bepaald door verschillende factoren.

Het is verstandig om deskundig advies in te winnen en de voor- en nadelen van vervroegd aflossen af ​​te wegen.

Boeterente fiscaal aftrekbaar?

Boeterente is fiscaal aftrekbaar in kolom 1 als de hypotheek waarover de boeterente wordt berekend een aftrekbare lening is. Als een deel van uw lening een consumptief krediet is, is dat deel niet fiscaal aftrekbaar. De boete kan ook meegefinancierd worden in een nieuwe hypotheek, maar de schuld verplaatst zich van kolom 1 naar kolom 3. Dan kunt u de boeterente gebruiken als aftrekpost in kolom 3.€