Verstikkingskrediet: hoe kom je er vanaf?

Kredietwurging is wanneer u een lening met variabele rente heeft waarbij de rente zo hoog is gestegen dat de meeste aflossingen die u elke maand doet, niet bedoeld zijn om uw lening af te lossen, maar alleen om deze af te betalen. interesse Als je een laag inkomen hebt of al op leeftijd bent, is het vaak niet mogelijk om over te stappen naar een persoonlijke lening met een vaste rente. De meeste kredietverstrekkers vinden het risico te hoog. Het Monetary Interest Fund van Rob Goedhart zet zich in voor de belangen van deze mensen en heeft met een lening van Interbank al succes geboekt voor klanten.

Wat is een choku-lening?

De term “gewurgd krediet” wordt vaak gebruikt in consumentenprogramma’s. Het beschrijft leningen met variabele rente die zo hoog zijn geworden dat degenen die ze kopen elke maand zoveel rente hebben verloren dat ze nauwelijks de terugbetalingen kunnen doen. Een andere term voor wurgkrediet is a
Op
lening om aan te geven dat dit van toepassing is op situaties waarin consumenten niet kunnen overstappen naar een andere kredietverstrekker en vastzitten in hun huidige lening. Zo kan het gebeuren dat er een hernieuwbare lening van enkele tienduizenden euro’s wordt afgesloten met een rentevoet van 10%, en dat er maandelijks enkele honderden euro’s worden terugbetaald. Na verloop van tijd kan blijken dat er al meer is afgelost dan het geleende bedrag, terwijl in werkelijkheid slechts een klein deel van de lening is afgelost. Daarna blijkt dat de betaalde termijnen bijna alleen de rente dekken.

Een praktisch voorbeeld

In april 2016 deed het consumentenprogramma Kassa een reportage over een echtpaar dat in 2003 via een tussenpersoon een Interbancaire lening aanging. Het betrof een doorlopend krediet van 33.000 euro met een variabele rente van 9,6%. Door elke maand netjes de afgesproken aflossing van 300 euro te betalen, hebben ze in 13 jaar zo’n 46.000 euro aan Interbank betaald. Uiteindelijk bleek dat slechts 4.500 euro daarvan bestemd was voor aflossing. De resterende € 41.500 ging naar rentebetalingen, waardoor de familie met een resterende schuld van € 28.500 achterbleef. De boosdoener is in dit geval de zogenaamde woekerrente: een hoge rente die niet overeenkomt met de algemene trend in de economie, maar toch valt binnen wat de bank wettelijk in rekening kan brengen. De variabele rente is verder gestegen van 9,6 naar 12,3%. Doordat het maandbedrag hetzelfde blijft, maar alleen de interne verhouding tussen het aflossingsdeel en het rentedeel verandert, hebben consumenten vaak geen idee van de rentestijging.

het antwoord van de minister

In juli 2016 beantwoordde de minister van Financiën Kamervragen van PvdA-lid Henk Nijboer over problemen met interbancaire doorlopende kredietrentes. Het wijst erop dat het merendeel van de wurgleningen stamt uit een tijd dat de inkomenstoets voor consumptief krediet minder streng was. De invoering van een verbeterde inkomenstoetsing, strenger AFM-toezicht en wijziging van de gedragscode Financial Business Association (FFA) sinds 2012 moeten het optreden van de hierboven beschreven excessen verminderen. De minister kan of wil niet veel doen voor mensen die eerder een persoonlijke lening hebben afgesloten die een wurggreep is geworden. Kredietverstrekkers die woekerrentes hanteren, handelen immers binnen de wet.

Als je vastzit met wurgkrediet: hoe kom je eruit?

Als u een lening met aanpasbare rente heeft en die rente zo hoog is dat u uw lening nauwelijks betaalt, is het belangrijk om zo snel mogelijk uit te zoeken wat uw opties zijn. De meest voor de hand liggende eerste stap die in dit geval moet worden genomen, is:
neem contact op met uw geldschieter
, al dan niet via een tussenpersoon. Zo kan je nagaan of het mogelijk is om bijvoorbeeld de hernieuwbare lening te hernieuwen voor de meest geschikte lening voor een particulier met vaste rente. U kunt een beroep doen op redelijkheid en billijkheid, waartoe de geldverstrekker wettelijk verplicht is. Een beroep hierop is zeker geldig in het geval van een wurglening. Het zal echter niet in alle gevallen mogelijk zijn om een ​​doorlopend krediet om te zetten in een persoonlijke lening. Met name als u een laag inkomen heeft of al op leeftijd bent en een hoog krediet heeft, komt u niet in aanmerking voor een dergelijke omzetting, omdat het risico voor de geldverstrekker dan te hoog is.

Stichting Geldbelangen zet zich in voor cliënten met een wurglening

De
Monetair rentefonds
heeft zichzelf opgericht om collectief de belangen te behartigen van degenen die niet op de gewone manier van verstikkend krediet af kunnen komen. Rob Geldhart van Stichting Geldbelangen heeft zich in het consumentenprogramma van Kasas herhaaldelijk uitgesproken over de houding van kredietverstrekker Interbank. Daarom heeft hij er bij consumenten met gewurgd krediet op aangedrongen hem te melden. Begin september 2016 hadden al 400 mensen dit gedaan, van wie er 200 het fonds ook toestemming gaven om namens hen de onderhandelingen met Interbank te starten. De 90 klanten die hij de stichting al hielp besparen gemiddeld zo’n € 14.500. De besparingen komen deels voort uit het omzetten van leningen naar een lagere rente en deels uit gedeeltelijke vrijstellingen.€