Verspreid in opties

Een spread is het kopen van een optie en het verkopen van een andere optie op hetzelfde aandeel op hetzelfde moment met verschillende expiratiemaanden en/of uitoefenprijzen. Spreads worden vaak toegepast wanneer verwacht wordt dat prijsbewegingen beperkt zullen blijven.

Soorten sprays

Er zijn 3 soorten:

  1. een spread bestaande uit opties met verschillende uitoefenprijzen, zogenaamde spreads of verticale spreads.
  2. spreads gevormd door opties met verschillende expiratiemaanden, zogenaamde time spreads of horizontale spreads.
  3. spreads gevormd door opties met zowel verschillende uitoefenprijzen als verschillende expiratiemaanden, zogenaamde tijdprijsspreads of diagonale spreads.

Voorbeelden

prijsspreiding

Ad.1. Koop een 30-35 aandelenspread door een oproep van 30 te kopen met een premie van $ 3 en een oproep van 35 te verkopen met een premie van $ 1. Je betaalt er dus € 2. Wat zijn nu de mogelijkheden:

Het doel van dit verschil is om (licht) te vergroten. Evenzo met wedden, als een val wordt verwacht, moet het tegenovergestelde worden genomen. In het eerste geval (bellen) hebben we het ook over de verspreiding van de stier, in het tweede geval (puts) over de verspreiding van de beer.

Tijdsspreiding

advertentie 2. De call van 50 oktober kopen voor € 5,50 en tegelijkertijd de call van 50 mei verkopen voor € 4. Om deze functie in te nemen, moet u 150 euro investeren.

Tijd prijs spreiding

advertentie 3. Tegelijkertijd de call van januari 170 kopen voor € 10 en de call van oktober 180 verkopen voor €5. Dan investeer je 5 euro per contract. Laten we zeggen dat het tarief 170 is. Het uiteindelijke doel is om het gesprek van januari 170 te kopen met een premie van €5. Dit gebeurt als de 180e call verloopt, dus de prijs is lager dan 180. Het maximale verlies in deze structuur is €300 en de maximale winst is €700.€