Versnelde aflossing hypotheek met belastingteruggaaf

Bij het kopen van een woning sluit je een langlopende lening af. Als u volgens de regels van de overheid binnen 30 jaar een annuïteitenuitkering doet, kunt u profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Die belastingteruggave kun je voor leuke dingen gebruiken, maar je kunt ook overwegen om je hypotheek sneller af te lossen. Hoe kunt u belastingteruggave gebruiken om uw woning af te betalen en hoe wordt deze berekend?

Versnelde aflossing hypotheek

Waarom sneller betalen?

Als de schuld voor een lange tijd hoog is, zal de rentelast ook hoog zijn. Als er echter voldoende ruimte is voor extra aflossingen binnen het nettosalaris, kan de teruggaafuitkering erg interessant zijn. Het is geld dat om overheidsredenen terugkomt. Als u de financiële middelen heeft, kunt u deze gebruiken om sneller van uw hypothecaire lening af te komen. Hoe kan het worden berekend?

Boetevrije limiet voor versnelde hypotheekaflossing

Volgens het contract mag per jaar niet meer dan tien procent van de hypotheek worden afgelost. Wordt men gepakt, dan moet over de rentebetalingen boeterente worden betaald, die de hypotheekverstrekker verliest. In één keer aflossen kan daarom veel geld kosten, zeker als er nog een lange termijn is. In dat geval heeft de bank recht op schadevergoeding wegens wanprestatie. Als de hypotheekrenteaftrek wordt betaald, wordt deze grens echter praktisch nooit overschreden. Kortom, een handige manier om sneller van je hypotheek af te komen.

Betaal met uw belastingteruggave

Als iemand wil terugbetalen, is de meest logische manier om terug te betalen het gebruik van een belastingteruggave. Met andere woorden, er is voldoende ruimte in het bestaande inkomen om alle kosten te dekken zonder hiervoor een aftrekpost te gebruiken. Hoe werkt dit vanuit een computationeel oogpunt? Stel dat u een annuïteitenhypotheek heeft afgesloten (4,1%), waarmee u de hypotheekschuld van 180.000 euro in 30 jaar aflost. U wilt echter meer terugbetalen en hiervoor een belastingaftrek gebruiken. U betaalt 42% belasting over uw inkomen en wij gaan ervan uit dat de belastingregels niet veranderen. Hoeveel extra aflossen kunt u doen?

De betaalde rente is aftrekbaar van de belasting, er wordt dus 7370 * 0,42 = 3095,40 euro aan belasting teruggevorderd. Dit bedrag kan in dat jaar extra worden afgelost.

Het aflossingsjaar wijzigen binnen een lijfrente

In plaats van €316.18 te betalen, is het nu €316.18 + €3095,40 = €6261,58. Als onderdeel van de aflossingsplanning betekent dit dat een deel van het jaar is overgedragen. Het kan als volgt worden berekend.

Middenin de belastingteruggave volgens het oude schema hebben we in het eerste jaar al 1944 jaar terug betaald. In het tweede jaar gaat het namelijk om aflossing van de jaren 1944 tot 2944.

Hoeveel betaalt u in het tweede en volgende jaar?

Wiskundig gezien zou de berekening van de terugbetaling moeten worden uitgesteld. Met andere woorden, het volgende is van toepassing.

Standaard terugverdientijdontwikkeling vs. gebruik de teruggaaf / Bron: Http://geinformeerd.infoteur.nl De correctie voor het teruggaafjaar wordt weer toegepast. Dit jaar hebben we de volgende vorderingen gemaakt op het gebied van restituties:

Het derde jaar is dan verhoudingsgewijs meer dan 1.984 + 2.944 = 4.928 tot 5.928 jaar. Dit rekenprincipe is goed in Excel te implementeren om een ​​goede aflossingsprognose te krijgen. Zo ziet u met de hypotheekrenteaftrek snel wanneer de lening is afgelost. In dit geval wordt de gehele hypotheek na 23 jaar afgelost in plaats van 30 jaar. Zie de gegeven afbeelding.

Houd er rekening mee dat we er bij bovenstaande berekening van uitgaan dat de renteaftrek de fiscale schaal niet overschrijdt en er daarom een ​​standaard belasting van 42% wordt geheven. Laat u altijd adviseren door een belasting- en/of hypotheekadviseur hoe u uw geld het beste sneller kunt aflossen. Houd ook rekening met de krimpende hypotheekrenteaftrek! In belastingcategorie 2 en 3 daalt de renteaftrek vanaf 2034, terwijl deze in belastingcategorie 4 al vanaf 2014 met 0,5% per jaar daalt.

Lees verder