Verschillende soorten investeringen in goud

Goud is de afgelopen millennia een relatief stabiel metaal gebleven. Het wordt al sinds meer dan 3000 v.Chr. gebruikt als betaal- en decoratiemiddel. Eigenschappen die de waarde van het metaal ten goede komen, zijn onder meer duurzaamheid, een aantrekkelijke gele kleur in vergelijking met de gewone witte en grijze edelmetalen en schaarste. Lange tijd was de waarde van valuta als de dollar en de gulden direct gekoppeld aan de waarde van goud, maar sinds de jaren zeventig is deze praktijk grotendeels verlaten. Er is een groot aantal verschillende producten op de markt die inspelen op veranderingen in de goudprijs, die zelf sterk afhankelijk is van vraag en aanbod.

Wijzer

Eigenschappen van goud

Beschikbaarheid en herkomst

Een van de belangrijke kenmerken van goud is de beperkte hoeveelheid die in de wereld beschikbaar is. Het goud dat op aarde is, is hier niet ontstaan. Het kwam hier ongeveer vier miljard jaar geleden als gevolg van supernova-fusie, de ineenstorting van een ster. De zogenaamde alchemisten proberen al honderden jaren goud te produceren, maar tot nu toe is een economisch haalbare synthese van ultrastralingsvrij goud nog niet gelukt. Dit betekent dat er een beperkt aantal beschikbaar is.

Volgens schattingen van 2012 wordt het totale volume van gedolven goud in de wereld geschat op 174 miljoen ton. Met een wereldbevolking van zeven miljard is dat ongeveer 25 gram per persoon. In volume-eenheden, met al het beschikbare goud, zou een kubus kunnen worden gemaakt met aan elke kant 21 meter. Dit kleine volume is te wijten aan het gewicht van goud, dat meer dan 19 kilogram per kubieke decimeter bedraagt. De totale hoeveelheid goud die nog niet op aarde is gedolven is moeilijk in te schatten, conservatieve schattingen suggereren dat ongeveer vijftig procent van het economisch winbare goud al is gedolven. Naarmate de goudprijs stijgt, zullen alternatieve mijnbouwmethoden, zoals door diepere mijnen of uit de oceaan, een interessantere bron worden.

Goudproductie

Goud wordt via mijnen uit de aarde gehaald. Tussen 1959 en 2010 is de wereldproductie meer dan verdubbeld. Rond 1900 was dat ongeveer 0,400 kiloton per jaar, tegenwoordig is de productie ongeveer 2,5 kiloton per jaar. De top vijf van goudproducerende landen, in afnemende volgorde van productie, zijn China, Australië, de Verenigde Staten, Rusland en Peru.

In sieraden wordt veel goud gebruikt / Bron: Mark Sebastian, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)

consumptie van goud

Goud wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder:

De landen die goud consumeren zijn voornamelijk India en China.

karaat goud

Soms wordt goud in pure vorm verhandeld. Vaak wordt een metaal echter versterkt met een ander metaal (“legering”). Dit is prijstechnisch belangrijk omdat de waarde van een gouden ring bijvoorbeeld afhangt van het percentage puur goud. Dit percentage wordt “karaat” genoemd.

Puur goud is 24 karaats (99,9% goud of meer), het percentage goud kan worden berekend door het aantal karaats te delen door 24 en te vermenigvuldigen met 100 procent. Bijvoorbeeld 18 karaat /24 x 100% = 75% puur goud. Het percentage puur goud is als volgt om te rekenen naar karaat: percentage x 24 karaat = aantal karaat. Bijvoorbeeld 50 procent maal 24 = 12 karaat.

Voorbeelden van percentages karaat en aanverwant goud

Aantal karaat 14 18 22 24
Goudpercentage 58.3 75 91,7 99,9

goud tarief

De prijs van goud fluctueert enorm. Het wordt meestal uitgedrukt in een Amerikaans gewicht, de “ounce”, een “troy ounce” weegt ongeveer 31,103 gram. Centrale banken slaan goud gewoonlijk op in goudstaven van 400 ounce (ongeveer 12 kilogram). Er zijn verschillende bureaus die de prijs in verschillende waarden aangeven. Een bekend voorbeeld waar goud 24 uur per dag wordt verhandeld is de zogenaamde “kitco”.

Veel factoren zijn van invloed op de prijs van goud. Het ontstaat door de balans tussen de vraag naar het metaal enerzijds en het aanbod anderzijds. Effecten op de vraag zijn onder meer:

Australische goudmijnen / Bron: Brian Woon Yee Yap, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

het aanbod

De prijs van goud in Amerikaanse dollars 1979-2013. jaarperiode / Bron: YCharts, Wikimedia Commons (Public Domain)

Goud prijs

De prijs van goud is sinds de millenniumwisseling omhooggeschoten. Dit lijkt vooral het gevolg te zijn van de financiële crisis die medio 2008 begon en de toegenomen vraag in opkomende economieën zoals India en China. De prijs van goud op 1 januari 2015 was $ 1.183 per ounce, of ongeveer $ 38 per gram. Berekend met de toenmalige euro-dollarkoers was de prijs 31 euro per gram. Dat is minder dan de piek van medio 2011 ($1.884 per ounce, 37 procent minder), maar een stevige stijging sinds januari 2000. Sindsdien is de goudprijs met 350 procent gestegen (toen $280 per ounce).

Beperkingen op beleggen in goud

Beleggen in goud heeft verschillende nadelen ten opzichte van andere vormen van beleggen. In vergelijking met het plaatsen van spaargeld bij een bank, wordt er geen rente betaald op goud. Een ander nadeel is dat, afgezien van de stijging van de goudprijs, goud zelf geen waarde toevoegt. Een stuk landbouwgrond is gunstig omdat het mogelijk is om bepaalde producten te verbouwen. Goud zelf heeft alleen waarde omdat er een duidelijke, zeer variabele vraag naar is.

Hoe beleggen in goud?

Fysieke aankoop

Er kan een bepaalde hoeveelheid fysiek goud worden gekocht. Een van de redenen hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat mensen het bankwezen niet vertrouwen of verwachten dat de euro op korte termijn zal devalueren. Nadeel is dat het diefstalgevoelig is, om dit risico af te dekken kan er een verzekering worden afgesloten, wat geld kost. Op internet zijn diverse min of meer betrouwbare aanbieders van fysiek goud te vinden. Let op de spotprijspremie die hoort bij de productie en opslag van het goud dat u koopt.

Certificaten

De prijs van goud wordt gevolgd met behulp van een certificaat. Een aantal certificaten die de waarde volgen, kunnen worden gekocht, vooral bij investeringsbanken.

derivaten

Er is een groot aantal verschillende soorten derivaten die meestal enig effect hebben op de prijs van goud. Bekende voorbeelden zijn de zogenaamde speedstages, sprinters en turbo’s. Vaak wordt in deze zogenaamde stop-loss-structuur, wanneer de verliezen te groot worden, het verlies geaccepteerd en wordt het contract beëindigd. Een ander type derivaat zijn de zogenaamde “warrants”. Het verwijst naar een mogelijke verkoop- of koopmogelijkheid. Met een putoptie profiteert u als de goudprijs daalt, met een calloptie profiteert u als de waarde stijgt.

Investeringen in goudmijnen

Een andere strategie die kan worden gebruikt om te reageren op veranderingen in de goudprijs, is beleggen in een goudmijnbedrijf. Het nadeel is dat het wordt beïnvloed door verschillende factoren die niet direct verband houden met de goudprijs, zoals personeel, energiekosten, maar ook de betrouwbaarheid van de bedrijfsvoering. Daarnaast halen een groot aantal mijnbouwbedrijven geen puur goud uit de grond, maar winnen ze ook een groot aantal andere materialen, zoals zilver.

risico’s

De hierboven beschreven beleggingsproducten kunnen goed inspelen op een daling of stijging van de goudprijs. Het innemen ervan gaat gepaard met hoge risico’s, aangezien er ook grote verliezen kunnen worden geleden. Wees je vooraf bewust van het risico van het product. De op en via deze website verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.€