Verschillende soorten hypotheken

Er zijn veel verschillende soorten hypotheken op de markt. Sommige, zoals traditionele lineaire hypotheken en annuïtaire hypotheken, hebben een relatief eenvoudige structuur. Maar er zijn ook ingewikkeldere hypotheekmogelijkheden. Om orde te scheppen in de verschillende hypotheekvormen wordt in dit artikel ingegaan op de meest voorkomende kredietvormen, waarbij per hypotheekvorm de belangrijkste voor- en nadelen worden aangegeven.

annuïteitenhypotheek

De
annuïteitenhypotheek
samen met lineaire hypotheek is een van
klassieke hypotheekvormen
. Een annuïteitenhypotheek is gericht op:
bruto maandelijkse kosten
om het goed te krijgen. Elke maand wordt er ongeveer hetzelfde bedrag gestort, in dit geval een lijfrente. De relatie tussen
aflossing
en
interesse
van dit
som
blijft echter veranderen. In het begin zal het rentedeel veel hoger zijn dan het aflossingsdeel, maar aan het einde van de looptijd zal de resterende schuld en ook de rente veel lager zijn. Hierdoor kunnen er steeds meer aflossingen gedaan worden zonder dat de maandelijkse brutokost stijgt. De
netto maandbedrag
zal wel toenemen. Het te betalen bedrag aan rente wordt minder, waardoor ook de hypotheekrenteaftrek wordt verlaagd, wat uiteindelijk resulteert in een netto hogere maandlast. Het nadeel van deze hypotheek zijn de maandlasten, die zullen netto blijven stijgen, het voordeel is dat dit
hypotheek
in principe wordt deze aan het einde van de looptijd volledig terugbetaald.

lineaire hypotheek

bij een
lineaire hypotheek
Maandelijks wordt een vast bedrag afgelost met rente over de op dat moment uitstaande schuld. In de praktijk betekent dit dat door aflossen de schuld steeds kleiner wordt en dus ook de maandelijks te betalen rente daalt. Daarom beginnen de kosten hoog en worden ze lager naarmate je dichter bij het einde van de hypotheek komt. Een van de nadelen van deze hypotheekvorm is dat:
hypotheekrenteaftrek
krimpt dus ook met de hoogte van de hypotheek. Het voordeel is echter dat deze hypotheek in principe vol is
aflossing
het einde
looptijd
is de.

Spaarhypotheek

EEN
spaarhypotheek
is een hypotheek waarbij het maandbedrag bestaat uit het rentedeel en het deel
premie
. Deze premie wordt niet gebruikt om de hypotheek direct af te lossen zoals bij een lineaire hypotheek, maar wordt gestort op een aparte rekening waar ook rente op wordt betaald. De rente die op deze aparte rekening wordt betaald is gelijk aan de hypotheekrente op dat moment. Het idee achter deze hypotheek is dat aan het einde van de looptijd het bedrag op de aparte rekening voldoende is om de hypotheek in één keer af te lossen. Naarmate de rente gedurende de looptijd verandert (en de rente op een aparte rekening ook), verandert ook de maandelijkse betaling. Niet alleen de rente, maar ook de hoogte van de premie fluctueert. Immers, als de hypotheekrente hoog is, is de rente op de aparte rekening dat ook. Dit resulteert in het betalen van een lagere premie om op de eindvervaldag toch het volledige bedrag te bereiken. Hierdoor zou een spaarhypotheek de effecten van een forse rentestijging dempen, wat voor veel extra zekerheid zorgt. Om deze optie echter te kunnen gebruiken, moet a
overlijdensrisicoverzekering
noodzakelijk, maar het geeft ook rechten
belastingverlaging
voor het verzamelde bedrag op een aparte rekening.

Aflossingsvrije hypotheek

bij een
aflossingsvrije hypotheek
in tegenstelling tot de meeste soorten hypotheken is er geen aflossing. Het bedrag dat per maand wordt betaald, bestaat alleen uit rente over het geleende bedrag. Bij deze hypotheekvorm hoort ook een verplichte overlijdensrisicoverzekering. Het nadeel van deze hypotheekvorm is dat er niets wordt afgelost, waardoor de hypotheekschuld na dertig jaar nog steeds hetzelfde is en dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de hypotheekrenteaftrek. Het voordeel van deze vorm is dat er om te beginnen een lage netto maandkost is.

Investeringshypotheek

EEN
investeringshypotheek
is een van de vormen die de debiteur veel vrijheid biedt. Bij deze hypotheekvorm betaalt u één deel rente per maand en één deel premie. Deze premie wordt belegd in een
beleggingsfonds
, die vaak door de debiteur kan worden gekozen (hoewel de keuze vaak beperkt is). Door te beleggen in min of meer risicovolle beleggingsfondsen weet de debiteur:
controleren
voor een maandelijks bedrag. Het is echter een van de risicovollere hypotheken, aandelen kunnen sterk stijgen of dalen, waardoor u uiteindelijk niet de volledige betaling kunt doen. Wel is het mogelijk om de premie zelf te verhogen of te verlagen (mits de resultaten dit toelaten). Soms is het zelfs mogelijk om geld op te nemen uit een beleggingshypotheek voor andere doeleinden, maar alleen als de behaalde resultaten dit toelaten. Het grootste nadeel van een beleggingshypotheek is de onzekerheid en het risico van aflossen. Een groot voordeel is echter dat er slechts zeer weinig belasting wordt betaald over het geïnvesteerde deel en dat er een hoge mate van persoonlijke controle mogelijk is.

levenslange hypotheek

bij een
levenslange hypotheek
het maandbedrag bestaat uit twee delen, waarvan één deel de rente van het geleende bedrag. Het tweede deel betreft de premie voor a
levensverzekering
, die wordt uitbetaald op de eindvervaldag (of overlijden). Over de betaalde premie wordt vaak een gegarandeerde rente van 3% toegekend. Deze percentages zorgen ervoor dat uiteindelijk minimaal 60 of 70% wordt terugbetaald, hoewel in de praktijk meer
efficiëntie
want de premie wordt gehaald, waardoor vaak de hele hypotheek kan worden afgelost. Deze hypotheek is fiscaal voordelig met een premie die afhankelijk is van persoonlijke omstandigheden tot een bepaald bedrag. Het nadeel van deze hypotheek is dat het niet duidelijk is hoeveel van de hypotheek aan het einde van de looptijd kan worden afgelost. Maar het voordeel is dat deze hypotheek een vast maandbedrag heeft.

samenvatten

De hypotheekrenteaftrek kan alleen worden gebruikt bij aflossingshypotheken. Er is echter voor bijna elke situatie een ideale hypotheekvorm. Op basis van dit artikel is het makkelijker om te beslissen en te begrijpen welke vorm het beste bij uw situatie past, maar in veel gevallen is het toch verstandig om een ​​hypotheekadviseur in de arm te nemen: zij kunnen immers ook de specifieke maandlasten berekenen.€