Verschil tussen bruto maandlasten en netto maandlasten?

De maandelijkse hypotheekrente die u aan de geldverstrekker betaalt, is het bruto maandbedrag. De nettokosten zijn afhankelijk van de belastingschijf waarvan de vergoedingen kunnen worden afgetrokken.

De meeste maandlasten zijn niet aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld betaalde alimentatie voor een ex-partner en hypotheekrente. In dit artikel geven we meer uitleg over het verschil tussen bruto en netto maandelijkse hypotheeklasten en wat de hoogte van de nettolasten bepaalt.

Bruto maandelijkse hypotheeklasten

Elke maand betalen huiseigenaren de bedragen die met de geldverstrekker zijn overeengekomen voor de hypotheek. De betaalde hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar en staat daarom bekend als bruto maandlasten. De premie die u betaalt voor de gekoppelde verzekering is niet fiscaal aftrekbaar en dus netto.

Hoeveel betaalt u netto aan hypotheekrente?

De hypotheekrente die u betaalde over een eigenwoningkrediet is fiscaal aftrekbaar. Huiseigenaren met een hoog inkomen genieten ook meer belastingvoordelen. Dit wordt veroorzaakt door het progressieve belastingstelsel dat we in Nederland kennen. Over het grootste deel van het inkomen wordt een hogere inkomstenbelasting betaald.

De hoogte van de belastingvermindering kunnen we het beste laten zien op basis van twee verschillende inkomens. In de berekeningen hebben we alleen de hypotheekrente gebaseerd, niet bijvoorbeeld het eigenwoningforfait.

Rekenvoorbeeld: bruto inkomen 42.000 euro per jaar

De man heeft een huis met een hypotheek van $ 250.000. Hij moet een hypotheekrente van 4,5 procent betalen. Hij moet 85 euro per maand betalen voor de bijbehorende levensverzekering. Wat zijn de maandelijkse bruto en netto kosten?

Bruto maandlasten: € 250.000 x 4,5 procent = € 11.250 per jaar / 12 =
937,50 euro per maand

Het grootste deel van zijn inkomen wordt belast in de belastingschijf van 42 procent. Daarom zijn zijn belastingvoordelen:

€ 937,50 x 42 procent = € 393,75

Het netto dat hij betaalt voor zijn hypotheek, inclusief levensverzekering: € 937,50 – € 393,75 = € 543,75 + € 85 =
628,75 euro

Rekenvoorbeeld: bruto inkomen van 80.000 euro per jaar

De man heeft een huis met een hypotheek van $ 250.000. Hij moet een hypotheekrente van 4,5 procent betalen. Hij moet 85 euro per maand betalen voor de bijbehorende levensverzekering. Wat zijn de maandelijkse bruto en netto kosten?

Bruto maandlasten: € 250.000 x 4,5 procent = € 11.250 per jaar / 12 =
937,50 euro per maand

Het grootste deel van zijn inkomen wordt belast in de belastingschijf van 52 procent. Daarom zijn zijn belastingvoordelen:

€ 937,50 x 52 procent = € 487,50

Het netto dat hij betaalt voor zijn hypotheek, inclusief levensverzekering: € 937,50 – € 487,50 = € 450 + € 85 =
535 euro

Houd uw netto maandlasten zo laag mogelijk

Door uw hypotheekschuld zo hoog mogelijk te houden, kunt u zoveel mogelijk belastingaftrek behouden. Met het bedrag dat u normaal gesproken zou gebruiken om uw hypotheek af te lossen, kunt u een kapitaal opbouwen op een levensverzekering of bankspaarrekening. Dit principe verklaart het succes van aflossingsvrije hypotheken (zonder aflossing) en beleggingshypotheken. Anderzijds zorgen dit soort hypotheken er ook voor dat de hypotheekrenteaftrek voortdurend ter discussie staat. De schatkistkosten zijn nog steeds te hoog.€