Vermogenswinstbelasting 2019, 2020 en 2021

Wilt u vermogenswinstbelasting berekenen voor 2019, 2020 of 2021? Met uw aangifte inkomstenbelasting betaalt u belasting over uw spaargeld, beleggingen en andere bezittingen en moet u dus onderhandelen met de Belastingdienst. De spaarbelasting is gebaseerd op een rekenrente, ongeacht of u in 2019, 2020 of 2021 veel winst heeft gemaakt met uw spaargeld. Om het terug te krijgen, moet u op zoek naar het hoogste rendement en de hoogste rente op uw spaargeld. De vermogenswinstbelasting werd in 2001 samen met het nieuwe belastingstelsel ingevoerd. De belasting is eigenlijk een boete van de belastingdienst voor degenen die kapitaal opbouwen en opbouwen waarover de belasting al is betaald, maar gelukkig zijn er vrijstellingen. De aftrekposten voor kleine bezittingen gaan omhoog, daarbovenop moet (meer) onroerende voorheffing worden betaald. Vruchtgebruik en taxaties van het eigen vermogen kunnen ook deel uitmaken van uw vermogen.

Vermogensbelasting 2019, 2020 en 2021

Wat is vermogenswinstbelasting voor 2019, 2020 en 2021?

Sinds 2001 kennen we vermogenswinstbelasting ter vervanging van de onroerendezaakbelasting. De essentie hiervan is dat uw woning niet wordt belast op basis van de gerealiseerde aangifte, maar op een door de Belastingdienst vastgestelde fictieve aangifte. U betaalt belasting over deze fictieve meerwaarde als het vermogen de vrijstellingen overschrijdt. Het zorgt er ook voor dat wat u op uw spaar- of beleggingsrekening heeft automatisch via uw bank aan de Belastingdienst wordt doorgegeven.

Het tarief van de vermogenswinstbelasting is te hoog

De belasting- en douaneadministratie mag tevreden zijn, uw bank geeft alles automatisch door aan de belastingdienst en er is wat meer controle nodig. Voor de burger en de Hoge Raad is de situatie totaal anders. Iemand die bijvoorbeeld 2% rente krijgt op zijn spaargeld, mag 0,8 procent houden, wat minder is dan de inflatie in ons land. En wie krijgt er in 2020 nog 2% spaarrente? En belasting betalen wanneer de rente in 2020 bijna nul is en mogelijk zelfs negatief is, betekent een hoge belasting. Het kan zelfs meer dan 100% zijn. Deze vergoeding stijgt alleen als u minder winst maakt. Als uw spaarrekening 0,6% rente oplevert, betaalt u in feite 200% belasting over uw inkomsten, om nog maar te zwijgen van de waardevermindering (inflatie) van uw geld. Deze 0,6% is in 2020 maximaal haalbaar met een langlopend spaardeposito. Zo is er veel wrevel over de belastingheffing in kolom 3.

Boxsysteem in de inkomstenbelasting

Wij hebben een boxenstelsel voor de inkomstenbelasting. Uw vermogen, waarover vermogensbelasting wordt geheven, staat in kolom 3 van de inkomstenbelasting en bestaat uit:

Vrijstellingen Kolom 3 inkomstenbelasting

De hoogte van de vrijstellingen in box 3 is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bent u alleenstaand en heeft u geen kinderen, dan is de algemene vrijstelling meer dan € 30.000. Als u € 100.000 bezit, betaalt één persoon vermogenswinstbelasting met een vrijstelling van € 30.000 van € 70.000. Gelukkig gaat de vrijstelling in 2021 flink omhoog:

Vrijstelling vermogenswinstbelasting box 3 2019, 2020 en 2021 voor een volwassene

Als u gebruik maakt van groene beleggingen, heeft u mogelijk recht op extra aftrek:

Vrijstelling groene investeringen voor 2019, 2020 en 2021, per volwassene

Vermogenswinstbelasting in 2019, 2020 en 2021

In 2019, 2020 en 2021 is de vermogenswinstbelasting niet meer gebaseerd op een vast fictief rendement van 4%. Deze 4% levert een variabel fictief rendement op van minder dan 4% bij minder vermogen en meer. U betaalt 30% belasting over de aangifte in de belastingcategorie tot en met 2020 en 31% vanaf 2021.

Kapitaalwinstbelastingschijven voor 2019, 2020 en 2021

De vier schijven in 2019 zijn:

De vier schijven in 2020 zijn:

In 2021 zijn er ook vier delen, het tweede deel begint vanaf 50.000 euro. De vier schijven in 2021 zijn:

Dit betekent dat er in plaats van een vaste 4% een samengesteld verondersteld rendement ontstaat dat afhankelijk is van de hoogte van uw vermogen. Deze percentages kunnen de komende jaren echter stijgen. Wie een tweede woning heeft, betaalt straks in 2020, of anders 2021, meer onroerende voorheffing.

Rekenvoorbeeld vermogenswinstbelasting 2020

Stel dat u € 200.000 aan activa heeft in kolom 3. Dan is de maatstaf van heffing 169.154 euro. U betaalt dan 30% van 1,79% van € 72.797 plus 30% van 4,19% van € 96.357.

Hoe sparen en beleggen?

Inflatie zorgt er samen met de vermogens- en spaarbelasting voor dat er in de loop van het jaar extra rendement moet worden gemaakt om niet break-even te draaien. Als u ervoor kiest om te beleggen, is het een goed idee om bedrijven te kiezen met een hoog dividendrendement. Dit is het rendement gegeven de koers van het aandeel. Dit dividendrendement verandert dus als de prijs verandert, maar natuurlijk ook als het rendement verandert. Bekende voorbeelden van bedrijven die regelmatig hoge dividendrendementen hebben zijn:

Bedrijf AEX, Midcap

Het rendement verschilt natuurlijk van jaar tot jaar.

Taxatie woning Liefrukt

Je kunt ook alleen een huis bezitten dat je ouders gebruiken. Dan heeft het vruchtgebruik van uw ouders de waarde die in kolom 3 voor de inkomstenbelasting staat en bent u onderworpen aan de economische waarde minus de waarde van dat vruchtgebruik. De waarde van het vruchtgebruik is 4% van de factor, afhankelijk van de leeftijd van de vruchtgebruikouders.

Hoge spaarrente op spaargeld

Maar beleggen op de aandelenmarkt brengt ook risico’s met zich mee. Het is daarom altijd verstandig om uw geld te spreiden over meerdere beleggingen. Het hangt echt van je persoonlijke situatie af of je veel of weinig risico kunt nemen, maar over het algemeen is het toch heel verstandig om ook een flink bedrag op een spaarrekening of spaardeposito te zetten. De spaarrente voor een instant opnamerekening is laag in 2020, maar voor de grootste storting in 2020 kunt u een hogere rente kiezen.

Laatste vermogenswinstbelasting

Doordat de vermogensrendementsheffing relatief hoog is in vergelijking met het rendement dat u nu krijgt, bent u bij het beleggen op de aandelenmarkt of het kiezen van een tweede huis of vakantiehuis bijna genoodzaakt meer risico met uw spaargeld te nemen dan u zou willen. Het is ook kapitaal in box 3. Wil je toch sparen, dan kun je het beste kiezen voor een spaardeposito. Als je risico wilt nemen, beleg je.

Lees verder