Vermogensbeheer, uitbesteden of zelf doen?

Vermogensbeheer is primair gericht op het beschermen van vermogen en, waar mogelijk, laten groeien zonder blootstelling aan ongewenste risico’s. Het is van belang het vermogen zo te verdelen dat er een verhouding tussen rendement en risico ontstaat die past bij de persoonlijke omstandigheden.

Wat is goed vermogensbeheer?

Vermogensbeheer is iets heel persoonlijks. Sommige mensen riskeren na een paar dagen op rij een hartaanval, om zo te zeggen, tijdens een berenmarkt, terwijl ze amper 5% van hun vermogen in aandelen hebben belegd. Anderen daarentegen zijn erg gelaten in financieel falen, gebaseerd op het oude beurs gezegde: “Iedereen die geschoren is, moet stil zitten.”

Goed en actief vermogensbeheer is geen eenmalige gebeurtenis, maar een continu proces waarbij diversificatie van beleggingen om voortdurende aanpassing vraagt:

Hoe activa en behoeften kunnen veranderen

Ook ons ​​vermogen verandert voortdurend. Dit kan toenemen naarmate we sparen met inkomsten uit reeds geïnvesteerd vermogen, een erfenis of schenking, enz. Maar het kan ook afnemen, bijvoorbeeld door financiële tegenvallers.

Persoonlijke omstandigheden kunnen ook veranderen:

Hoe risico’s en rendementen veranderen

Risico’s en beleggingsrendementen kunnen ook veranderen:

Daarom is het raadzaam om als belegger regelmatig uw eigendommen zorgvuldig te onderzoeken. Iedereen die wil profiteren van constante prijsschommelingen op de obligatiemarkten, die wil profiteren van de dalingen en stijgingen van de aandelenkoersen, die wil profiteren van opties en warrants, enz., moet actief zijn. Hij zal de financiële markten en zijn portefeuille voortdurend in de gaten moeten houden. En als u daar geen tijd voor heeft, ontkomt u niet aan de hulp van een gekwalificeerde vermogensbeheerder.

Vermogensbeheer, uitbesteden of zelf doen?

Uiteraard kunt u bij financiële instellingen altijd terecht voor ad hoc advies over het investeringsklimaat en actuele investeringsmogelijkheden. Ook met vermogen van een bepaalde omvang helpen deze instellingen u graag op eigen initiatief en op een meer gestructureerde manier het vastgoed te beheren.

Maar laten we eerst eens kijken welke tools u ter beschikking staan ​​als u uw vermogen zelf wilt beheren. Veel informatie en een beetje gezond verstand kunnen helpen. De meeste kwaliteitskranten hebben hun financiële pagina’s de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid en u vindt er ongetwijfeld de basisinformatie die u nodig heeft om de financiële markten nauwlettend in de gaten te houden.

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u zich abonneren op een gespecialiseerd financieel en economisch tijdschrift of de informatie ervan opzoeken op vele internetsites. Op basis van deze brede informatievoorziening kunt u vervolgens specifiekere vragen stellen aan uw financiële instelling. Maar laat u nooit door overdreven advies afleiden van de gouden regel om altijd goed gealloceerd te blijven in uw beleggingen.

Professionele vermogensbeheerder of beleggingsadviseur

Wie echter geen tijd of zin heeft om zich naast zijn professionele werkzaamheden te verdiepen in de fijne kneepjes van de financiële markten, kan ook een beroep doen op een professionele financieel adviseur of vermogensbeheerder, al dan niet verbonden aan een financiële instelling. Deze service zal echter kosten met zich meebrengen, dus het is belangrijk om goed af te wegen of de voordelen opwegen tegen de kosten.€