Vermogensbeheer, individueel financieel advies

Vermogende klanten krijgen financieel advies op maat van banken en kunnen voor goed vermogensbeheer rekenen op advies van accountants, fiscalisten of juristen.

Waarom mensen vermogensbeheer uitbesteden

Vermogensbeheerders helpen steeds vaker ultrarijke mensen die zich niet met ingewikkelde financiële zaken willen bemoeien en meer ruimte willen creëren voor vrije tijd en andere activiteiten. Voor steeds complexere vraagstukken van de kapitaalmarkt doen zij steeds vaker een beroep op gekwalificeerde specialisten.

Hoe herken je een goede vermogensbeheerder?

Het beheren van grote activa vereist speciale aandacht en zorg. Gespecialiseerde vermogensbeheerders kunnen deze zorgen wegnemen en met hun diensten en expertise in deze behoeften voorzien. Het gaat dus om financiële hulp. Een vermogensbeheerder die zijn werk serieus neemt, let op de volgende zaken:

Rijkdom, meer dan alleen geld

Rijkdom is meer dan een hoeveelheid geld. Het zegt ook iets over de persoonlijkheid van de klant:

Maar vermogensbeheer kan veel meer inhouden dan het ontwikkelen van een goed beleggingsadvies:

Sparen en welvaart vergroten

Over het algemeen gaat vermogensbeheer over goede langetermijnoplossingen, en deze kunnen voor elke vermogende persoon anders zijn.

Ervaren en competente portefeuillebeheerders zorgen ervoor dat ze flexibel en dynamisch kunnen reageren op veranderende kapitaalmarktomstandigheden met een actieve beleggingsaanpak om de prestaties van hun portefeuille te maximaliseren. Dit alles uiteraard niet alleen met als doel het vermogen van de klant te behouden, maar ook te vergroten.

Genoeg met het financiële advies

Natuurlijk zijn er ook vermogende mensen die ervoor kiezen om zelf de uiteindelijke investeringsbeslissing te nemen. Ze zoeken een competent en onafhankelijk aanspreekpunt waar ze hun ideeën kunnen uiten, een financieel adviseur die kan helpen met een gedegen second opinion.

Materiële activa

Materiële waarden spelen vaak een belangrijke rol bij financieel advies. Aandelen bieden op korte termijn niet de gewenste stabiliteit en zekerheid, aangezien de psychologie van de aandelenmarkt voor forse koersbewegingen zorgt, zeker in tijden van crisis. Traditionele activa zoals grond, onroerend goed of kunstcollecties vertonen minder waardeschommelingen, ongeacht de gebeurtenissen op de kapitaalmarkten.€