Vermindert alimentatie mijn maximale hypotheekbedrag?

Banken stellen eisen aan het verstrekken van een hypotheek. Het gaat onder meer om maandelijks terugkerende uitgaven die van invloed zijn op het besteedbaar inkomen.

Voor de bank is het bepalen van het maximale hypotheekbedrag het bedrag aan vast inkomen minus vaste lasten die invloed hebben op het inkomen. Uit ervaring weten zij ongeveer hoeveel geld er per maand wordt besteed in een standaard gezin, aan de hand van een aantal aanvullende vragen bepalen zij hoeveel jouw situatie afwijkt van de standaard situatie. Zo kan alimentatie een grote impact hebben op het inkomen.

Wat is alimentatie?

Echtgenoten hebben een onderhoudsplicht. Deze verplichting blijft ook na echtscheiding bestaan. Daarom zijn ex-partners ook verplicht om elkaar te voorzien van wat nodig is na het einde van het huwelijk. De meer verdienende partner kan verplicht zijn om de minder verdienende ex financieel te ondersteunen. In het echtscheidingsconvenant kan een bedrag worden afgesproken, maar het bedrag kan ook worden gebaseerd op een rechterlijke uitspraak.

Er zijn twee soorten alimentatie, partneralimentatie en kinderalimentatie. Een ouder die niet verantwoordelijk is voor de dagelijkse zorg voor de kinderen moet op deze manier een financiële bijdrage leveren aan de zorg voor de kinderen. De kinderalimentatie heeft geen invloed op de hoogte van de te verkrijgen hypotheek, maar de partneralimentatie wel.

Hoe wordt partneralimentatie meegerekend in de maximale hypotheekberekening?

Onderhoudsverplichtingen duren maximaal 12 jaar. De rechter kan de termijn verlengen, maar ook verkorten. Daarnaast kan de duur van de onderhoudsverplichtingen ook afhangen van de duur van het huwelijk. Bij het berekenen van de maximale hypotheek gaat de bank uit van de kostenpositie, waardoor er minder beschikbaar is om de maandlasten te betalen. Voor berekeningen gaat de bank uit van een maximale looptijd van 12 jaar. Alimentatieverplichtingen kunnen gelijkgesteld worden aan krediet, lasten verminderen de maximale hypotheek aanzienlijk.

Ex-partner uitkopen met hypotheek

Een ex-partner die in de gedeelde woning blijft wonen, moet de ex-partner uitkopen als er sprake is van overwaarde in de woning. Dit kan door de extra hypotheek op de woning af te sluiten. Ook kunt u te maken krijgen met het betalen van alimentatie aan uw ex-partner. Ondanks dat er nog geen overeenstemming is bereikt over de hoogte van de alimentatie voor de partner, zal de bank nu al rekening houden met de mogelijkheid dat er onderhoudsverplichtingen ontstaan ​​als de hypotheek niet wordt nagekomen. Banken zullen daardoor voorzichtiger zijn bij het verstrekken van een hypotheek.

Alimentatieverplichtingen overdragen

Partneralimentatie kan in één keer worden teruggekocht, waardoor de koopprijs beschikbaar komt voor de ex-partner. Het betaalde bedrag is aftrekbaar van het inkomen in het jaar van uitkering. Over het ontvangen bedrag moet de ontvanger belasting betalen. De vergoeding kan worden verlaagd door het bedrag niet in één keer te ontvangen, maar rechtstreeks aan de verzekeraar te betalen. Betaalde onderhoudsverplichtingen hebben geen invloed meer op het maximale bedrag dat als hypotheek kan worden verkregen.