Vermijd vermogenswinstbelasting

Door uw vermogen creatief te verplaatsen, kunt u besparen op vermogenswinstbelasting. U moet echter voorkomen dat u wordt gestraft voor illegale activiteiten.

Vermogenswinstbelasting is een vermogensbelasting. Vroeger moest er vermogensbelasting worden betaald. De belasting heet nu vermogenswinstbelasting. In het verleden hielden zeer vermogende particulieren hun vermogen in het buitenland om te voorkomen dat ze over het vermogen werden belast. Vandaag zal het nog gebeuren, maar door de afspraken die met onder meer Zwitserland zijn gesloten, is het niet meer zo eenvoudig. Fraude kan ernstige financiële gevolgen hebben.

Wat is vermogensbelasting?

De vermogensheffing staat in het derde vak van ons belastingstelsel. Denk hierbij aan spaargeld, geïnvesteerd vermogen en eigen tweede woningen. Deze meerwaarde wordt belast. Het maakt niet uit welk rendement daadwerkelijk wordt gerealiseerd, maar de Belastingdienst accepteert een verondersteld rendement van 4 procent. Over deze aangifte moet u 30 procent belasting betalen.

Vrijstelling van vermogenswinstbelasting

De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van verschillende factoren. Elke belastingplichtige heeft recht op een heffingsvrij vermogen van 20.785 euro. 65-plussers hebben onder bepaalde omstandigheden recht op een toeslag voor ouderen. Tot 2012 was er een extra vrijstelling voor minderjarige kinderen in het gezin, maar die is afgeschaft. Schulden kunnen worden afgetrokken van het vermogen als ze hoger zijn dan 2.900 euro.

Wat valt onder de vermogenswinstbelasting?

Het niveau van het vermogen wordt bepaald op de verslagdatum (31 december). Vroeger waren er twee referentiepunten en toen werd het gemiddelde genomen, maar de manier om het vermogensniveau te bepalen is veranderd.

Geld opnemen vóór de peildatum

Een grote opname vóór 31 december kan u belasting besparen. Uitgaande van een besparing van € 5.000,- die in de vergoeding is inbegrepen, kunt u besparen:

30 procent x 4 procent x 5000 euro =
€60
.

Gezien de kleine besparing is het niet mogelijk om er veel moeite in te steken.

Contant geld is ook bij de prijs inbegrepen

Het bovenstaande voorbeeld zal ook niet werken omdat contant geld ook gedeeltelijk in de vergoeding is inbegrepen. U moet gelden als cadeaubonnen, chipkaarttegoeden en contant geld tellen. Als het totaalbedrag hoger is dan 503 euro, moet het meerdere worden opgenomen in de berekening van de meerwaardebelasting.

Vermijd vermogenswinstbelasting

U ontkomt niet aan vervolging als u niet onrechtmatig betrokken bent. Wel kunt u in de derde kolom bij uw uitgaven rekening houden met de belasting. Laten we zeggen dat u een grote uitgave moet doen, zoals het kopen van een auto. Dit kan u veel geld besparen door de auto vóór 31 december te betalen in plaats van voor het nieuwe jaar. Wij accepteren een aankoopprijs van 25.000 euro. Normaal gesproken zou dit bedrag volledig in de belasting worden opgenomen omdat u nog meer bezittingen bezit. U kunt vermogenswinstbelasting besparen door in december alsnog te betalen:

30 procent x 4 procent x 25.000 euro =
300 euro
.€